Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 14. mai kl. 19.30 - avholdt

DMSB har gleden av å ønske velkommen til et spennende kveldsmøte i mai. Denne kvelden er det assisterende fagdirektør i Helse Vest, Panchakulasingam Kandiah og spesialist i almennmedisin Stefan Hjørleifsson som er våre foredragsholdere og de tar for seg et viktig tema som blir mer og mer viktig, hvordan man kan unngå unødvendig medisinsk behandling i et presset helsevesen.


Panchakulasingam Kandiah har vært radiolog i mange år på Haukeland Universitetssykehus med interesse for intervensjon og thoraxradiologi. Nå har han stilling som assisterende fagdirektør i Helse Vest med fokus på kontinuerlig forbedring, likeverdige helsetjenester og uønsket variasjon. Han leder for tiden et nasjonalt oppdrag som går på å kartlegge og sette inn tiltak for å redusere overforbruk innen radiologi. I tillegg er han medlem av en nasjonal operativgruppe for revurdering (utfasing), gruppen ser på prosedyrer og behandlinger som reduseres eller fases ut på grunn av manglende effekt og/ eller kunnskapsgrunnlag.


Stefán Hjörleifsson er spesialist i allmennmedisin, fastlege og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Stefán leder styringsgruppen for Gjør kloke valg som er Legeforeningens kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling. Han leder også prosjektet Bærekraft på legekontoret som er et Gjør kloke valg-prosjekt innen allmennmedisin som skal motvirke medisinsk overaktivitet og ikke-bærekraftig bruk av den felles, offentlige helsetjenesten i Norge.


Vi gleder oss til å høre deres foredrag med tittelen: «Utfasing (disinvestment) av medisinske metoder – «Unødvendig» medisinsk behandling»


Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 125,-


Benytt gjerne vår Vippskonto: 833467 eller QR koden til høyre. Merk at man må benytte mobiltelefonens foto-funksjon for å komme inn på riktig sted i VIPPS, ikke programmer som QR-reader eller lignende.


Hjertelig velkommen!


Vennlig hilsen


Styret i DMSB

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 9. april kl. 19.30 - avholdt

DMSB ønsker velkommen til kveldsmøte i april. Dette møtet er viet ortopedien og vil ta for seg utfordringene rundt hoftebrudd hos eldre pasienter. Vi er glade for å kunne presentere Jan - Erik Gjertsen som kveldens foreleser. Jan-Eril Gjertsen er overlege ved Ortopedisk Klinikk, Helse Bergen og professor ved Kirurgisk institutt 1, UiB og har interessert seg særlig for den eldre pasienten med hoftebrudd.  Han ble uteksaminert som Cand. Med. ved UiB i 2001. Etter turnustjeneste på Voss sjukehus og i Askøy kommune og tjeneste som Kystvaktlegek, har han arbeidet ved Ortopedisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. Han ble spesialist i ortopedisk kirurgi i 2010 og er i dag seksjonsoverlege ved proteseseksjonen. Han har vært involvert i arbeidet med Nasjonalt Hoftebruddregister helt siden oppstarten av registeret i 2005. Han disputerte ved UiB i 2009 med data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og er i dag leder for registeret. 


Vi gleder oss til å høre hans foredrag med tittelen: «Hvordan påvirker et hoftebrudd livskvalitet og funksjon hos eldre pasienter? Erfaringer fra Nasjonalt Hoftebruddregister»


Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 125,-


Benytt gjerne vår Vippskonto: 833467 eller QR koden til høyre. Merk at man må benytte mobiltelefonens foto-funksjon for å komme inn på riktig sted i VIPPS, ikke programmer som QR-reader eller lignende.


Hjertelig velkommen!


Vennlig hilsen


Styret i DMSB

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 12. mars kl. 19.30 - avholdt

DMSB ønsker velkommen til kveldsmøtet i mars og har gleden av å presentere Simon Dankel som kveldens foredragsholder. Simon Dankel tok sin doktorgrad i 2011 og har vært professor i ernæringsfysiolgi ved UiB fra 2016. Han har gjort omfattende forskning på diabetes, overvekt og ernæring og har veiledet en rekke PhD studenter. Videre har han motatt flere priser for sin forskning, har tallrike publikasjoner og er en ettertraktet foredragsholder. I media har han deltatt i debatten om ultraprossessert industrimat.


Vi gleder oss til å høre hans foredrag med tittelen: "Er ultraprosessert industrimat opphav til moderne livsstilssykdommer?"


Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 125,-


Benytt gjerne vår Vippskonto: 833467 eller QR koden til høyre. Merk at man må benytte mobiltelefonens foto-funksjon for å komme inn på riktig sted i VIPPS, ikke programmer som QR-reader eller lignende.


Hjertelig velkommen!


Vennlig hilsen


Styret i DMSB

Årsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 13. februar kl. 19.30 - avholdt

Styret i DMSB har gleden av å invitere sine medlemmer til:


Årsmøte og faglig møte:


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av ordstyrer, referent og medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Styrets årsberetning for 2023
 4. Godkjenning av regnskapet for 2023
 5. Ansvarsfrihet for styret
 6. Utnevnelse av 200 års jubileumskomite og redaktør for jubileumsbok - eget dokument vil bli sendt ut
 7. Budsjett for 2024, herunder fastsettelse av kontingent
 8. Valg


Etter årsmøtet vil Gerd Kvale, professor ved UiB og Eirk Søfteland, overlege ved HUS, holde et spennende foredrag med tittelen: «Quick fix» eller «fast track» som rehabiliteringsstrategi – for godt til å være sant? (om Øystese-modellen)»

I et samarbeidsprosjekt mellom Haukeland Universitetssykehus og Helse i Hardanger (PUSH-prosjektet) er det skapt en enhetlig kunnskapsbasert tilnærming for behandling av så ulike kroniske og sammensatte helseplager som korsryggplager, diabetes type 2, Post Covid 9 fatigue, KOLS, langvarig, sammensatt depresjon og angst.

Prosjektet har gitt oppsiktsvekkende resultater. I løpet av en liten uke får pasientene økt funksjonsnivå, kommer tilbake i jobb der det er relevant, opplever redusert bruk av helsetjenester og medikamenter. Samtlige pasientgrupper oppnår signifikant bedring ved 3, 6, og 12 måneder og endringene sees både selvrapportert og objektivt. Pasientene
ønsker tilbudet, gjennomfører behandlingen og vurderer det som nyttig. Behandlingstilnærmingen representerer en innovasjon som har stor relevans for hvordan vi møter de utfordringene kroniske helseplager representerer for helsevesen, individ og samfunn. Foredragsholderne har jobbet sammen om dette prosjektet siden 2019.


Gerd Kvale er professor ved UiB, spesialist i klinisk psykologi og i 2018 ble hun av Times Magazine rangert blant de
50 viktigste innen helse i verden, fordi hun har utviklet et konsentrert og svært virksomt behandlingsformat for tvangs- og angstlidelser. I 2019 ble hun invitert til å utvikle formatet videre for bruk ved kroniske helseplager innen rammen av PUSH-prosjektet. Kvale mottok Norges forskningsråds Innovasjonspris 2022 for den konsentrerte behandlingen.


Ph.d. Eirik Søfteland er overlege ved HUS, spesialist i endokrinolog og indremedisin. Han har gjennom sin karriere
hatt fokus på kroniske sykdommer, særlig diabetes og fedme. Han er forskningsleder ved Helse i Hardanger


Etter årsmøtet har styret gleden av å invitere til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Egenandel kr. 125,- inkl. drikke. Påmelding er ikke nødvendig.


Benytt gjerne vår Vippskonto: 833467 eller QR koden til høyre.

Merk at man må benytte mobiltelefonens foto-funksjon for å komme inn

på riktig sted i VIPPS, ikke programmer som QR-reader eller lignende.


Hjertelig velkommen.


Bjarte Askeland

Styrets leder

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 9. januar kl. 19.30 - møtet er gjennomført

DMSB ønsker alle sine medlemmer et Godt Nytt År og har gleden av å invitere til det første kveldsmøtet i 2024.


Foredragsholder er Helga Arianson, styremedlem i DMSB, tidligere fylkeslege og statsforvalter. Helga Arianson ble spesialist i samfunnsmedisin 1992 og tok master i helseledelse og helseøkonomi ved UiO i 2005. Hun har arbeidet ved Kirurugisk avdeling Hammerfest og Kvinneklinikken i Bergen. Deretter var hun Helsesjef Bergen kommune, Loddefjord bydel, 1987-1992, assisterende fylkeslege fra 1992 og fylkeslege fra 1998.


Temaet denne gang er både aktuelt og viktig. Med utgangspunkt i sin tid som fylkeslege, vil Helga Arianson redegjøre for hvordan både tenking og arbeidet med tilsyn er endret og gjennom konkrete eksepmpler vil hun ta for seg begrepet forsvarlighet og ansvaret for forsvarlig virksomhet.


Tittelen for kveldens foredrag er: "Tilsynsmyndighetenes rolle - fra individuell straff til lederansvar"


Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 125,-


Benytt gjerne vår Vippskonto: 833467.


Hjertelig velkommen!


Vennlig hilsen


Styret i DMSB

Julemøte i DMSB, Legenes Hus, torsdag 7. desember kl. 18.45 - møtet er gjennomført

DMSB har gleden av å invitere til tradisjonelt Julemøte med juletaffel 2023


Sted: Legenes Hus, Kalfarveien 37


Pris: kr 700,- for juletaffel med drikke


Pris: kr 0,- for dem som kun deltar på foredraget


Antrekk: Mørk dress


Påmelding gjøres på epost: bas@bbb.no, evt. på SMS til 410 28 000


Program


Kl. 18.45 - Aperitiff - musserende vin eller Mozell i Foajeen i 1. etasje


kl. 19.00 - Juleforedrag i Auditoriet i underetasjen


Ansvarlig for årets juleforedrag er psykiatrisk divisjon, Helse Bergen og tema for møtet er

"Utfordringer i psykiatrien – underkapasitet eller forventningskrise?"


Innledere blir:


Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord

Hans Olav Instefjord leder Divisjon Psykisk helsevern. Han er utdannet Cand. Polit. fra Universitetet i Bergen, var Idrettskandidat ved Norges Idrettshøgskole og har en Master i helseledelse fra Universitetet i Oslo. Han har følgende yrkeserfaring:

 • 2003 -2023 Divisjonsdirektør Psykisk helsevern Helse Bergen
 • 1998 -2003 Administrasjonsdirektør Hordaland Fylkeskommune
 • 1994 – 1998 Fylkeshelsesjef i Østfold Fylkeskommune
 • 1988 – 1994 Personalsjef Rikshospitalet.


Viseadministrerende direktør Randi Louise Møgster

Randi-Luise Møgster er lege, utdannet fra UiB og spesialist i voksenpsykiatri. Hun har hatt sitt kliniske virke ved ulike enheter i Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus siden 2004 og frem til 2013, da hun ble klinikkdirektør ved Kronstad distriktspsykiatriske senter. Siden 2018 har hun hatt rollen som viseadministrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. I sin rolle har hun et særlig ansvar for samhandling og brukermedvirkning i sykehuset. Hun er sykehuset sin representant i en rekke kompetanse og kunnskapsklynger, samt i flere ulike samarbeidsfora mellom kommuner og sykehus. Hun har jobbet med samhandling og brukermedvirkning gjennom mange år, både lokalt og nasjonalt


I hovedtrekk blir innlegga fokusert på:

 • Fakta om psykiatrisk sjukdom (sjukdomsinsidens, etterspørsel)
 • Problematisere forventningane – befolkningens og politikken sitt perspektiv
 • Kapasitet i psykiatrien
 • Kunnskapsgrunnlaget for psykisk helse – har det også betydning for forventningane?
 • Forventningsbilder – eksempel grenseflata kriminalomsorg og helsetenesta
 • Barn og unge


Kl. 20.00 - Tradisjonelt juletaffel med drikke i spisesalen i 1. etasje


Meny


Aperitiff


Musserende vin eller Mozell


***


Pinnekjøtt og Svineribbe med tradisjonelt tilbehør


Øl og Akevitt - Vin - Alkoholfritt øl - Mineralvann


***


Kaffe


Dessertbuffet


Påmelding er nødvendig for alle som  ønsker å delta på arrangementet og gjøres på epost: bas@bbb.no, alternativt på SMS til 410 28 000, senest søndag 3. desember.


Av hensyn til bestilling av mat er det viktig å angi hvor mange plasser du  ønsker, samt om du ønsker å delta ved juletaffelet etter foredraget, når du melder deg på.


Deltakelse på foredraget, uten taffel, er kostnadsfritt, mens deltakelse på juletaffelet etter foredraget har en egenandel på kr. 700,- pr. person, som bes innbetalt til vår konto i DMSB, kontonr.: 1506.98.18762 (merk nytt nummer) innen påmeldingsfristen. Det er også mulig å benytte VIPPS til innbetalingen. Vår nye Vippskonto i DMBS har nummer: #833467 og man kan velge å skrive nummeret direkte når man er inne i sin Vipps-app, søke DMSB i søkefeltet eller rette kameraet på sin mobil mot QR koden til høyre og klikke på linken som vises.


Parkering er tillat utenfor Legenes Hus, men plassen er begrenset.


Med vennlig hilsen


Bjarte Askeland

Leder

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 14. november kl. 19.30 - avholdt

DMSB har igjen gleden av å invitere til kveldsmøte. Temaet denne gang er nok en gang svært aktuelt, foredragsholderen tar for seg spesialisthelestjenesten med et kritisk blikk på indikasjonsstilling og overbehandling. Helsepersonellkommisjonen har og pekt på overbehandling og hårdere prioritering som virkemiddel for å kunne håndtere de utfordringene vårt helsevesen står overfor nå og i framtiden.


Thomas Mildestvedt, fra gårdsslekt på Totland og Grimseid, er gift, har 3 barn på 25, 23 og 20 år. Han er fastlege i Bergen kommune fra 2001, professor og fagområdeleder i allmennmedisin, ble uteksaminert som Cand Med ved UiB 1998,

PhD: Motivating cardiac rehabilitation patients to maintain lifestyle changes, Universitetet i Bergen 2008. Han er spesialist i allmennmedisin fra 2007 og er merittert underviser ved medisinsk fakultet UiB, 2021, årets underviser medisinsk fakultet UiB, 2018. Han har jobbet i flere perioder ved Haukeland Universitetsjukehus, Medisinsk avdeling.


Tittelen for kveldens foredrag er: "Elefanten i rommet» - om overbehandling i spesialisthelsetjenesten. Hva er løsningen?"


Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 125,-


Benytt gjerne vår Vippskonto: 833467 eller QR koden til høyre.


Hjertelig velkommen!


Vennlig hilsen


Styret i DMSB

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 31. oktober kl. 19.30 - møtet er gjennomført

DMSB har gleden av å invitere til kveldsmøte med et meget aktuelt og viktig tema: organdonasjon. Etter etisk gjennomgang  i Helsedirektoratet og i beslutningsforum har cDCD (Controlled Donation after Circulatory Death) nylig blitt innført som kriterium for gjennomføring av organdonasjoner i Norge


Gunhild Holmaas fullførte legestudiet i Bergen i 1992, ble spesialist i anestesi i 2000 og subspesialist i intensivmedisin i 2006. Hun har hatt sitt daglige virke på den generelle intensivavdelingen på Haukeland siden 2003 og har vært donoransvarlig lege i Helse Bergen siden 2007. Hun har deltatt som faglig representant fra Helse Vest ved utredninger vedrørende organdonasjon i Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.  Denne kvelden vil hun gi oss en innføring i organdonasjon generelt, om metoder for å øke talet på organdonorar og i hvilken grad det er mulig


Tittelen på kveldens foredrag er: "Organdonasjon: Kva er det mogleg å få til?"


Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 125,-


Hjertelig velkommen!


Vennlig hilsen


Styret i DMSB

DMSB har gleden av å invitere til


ARMAUER HANSEN FORELESNING MED MIDDAG


Tid: Tirsdag 10. oktober 2023, kl. 19.00


Sted: Legenes Hus, Kalfarveien 37


Antrekk: Mørk dress


Pris: kr. 650,- pr. person for foredrag og middag


Pris: kr. 0,-  for kun foredrag


Påmelding på epost: bas@bbb.no eller SMS til 410 28 000.


Program:


1. Armauer Hansen forelesning ved Agnethe Lund, tidligere klinikkoverlege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus. Tittelen på kveldens foredrag er:


"Kvinnehelse – merkelapp eller fenomen? Etter kvinnehelseutvalget"


Agnethe Lund ble spesialist i 2011, tok PhD i 2019, har jobbet ved KK i 19 år og har vært klinikkoverlege ved KK de siste 4 årene. Hun ble årets debattant i BT i 2015. Lund har ledet innovasjonsutviklingen av Dina chatbot, som var den første norske helsechabot og som har vært i drift siden 2018 – en svartjeneste for gravide med svangerskapsdiabetes. Hun er en svært merittert  forsker, underviser og fagforeningsperson som nyter stor respekt i fagmiløet. Vi gleder oss til å høre hennes foredrag.


Etter foredraget inviterer styret til:


2. Tradisjonell Armauer Hansen middag


Meny


Bergensk fiskesuppe

***

Prinsefisk

***

Dronning Maud med bær

***

Det blir servert vin, øl eller mineralvann til måltidet

***

Kaffe/Te


Armauer Hansen forelesningen har lange tradisjoner i DMSB og vi er svært glade for å kunne invitere selskapets medlemmer, med ledsagere, til interessant foredrag og etterfølgende tradisjonell bergensmeny med passende drikke.


Styret ber om snarlig påmelding til Bjarte Askeland på epost:bas@bbb.no

SMS til 410 28 000 kan også benyttes. Siste frost for påmelding er fredag 6. oktober.


Som angitt er det ingen kostnad for dem som kun ønsker å delta på foredraget, mens deltagelse på den etterfølgende Armauer Hansen middagen har en (rabattert) kostnad på kr. 650,-pr. person. Merk at man må være medlem i DMSB eller ledsager til et medlem, for å få den rabatterte prisen.


Beløpet innbetales til vår konto i DMSB: 1204.47.78287, senest fredag 6. oktober. Det er også mulig å benytte VIPPS til telefon 410 28 000. Angi i så fall i kommentarfeltet hvem innbetalingen gjelder for.


Med vennlig hilsen

Bjarte Askeland

Leder DMSB

Armauer Hansen møte med middag, Legenes Hus, tirsdag 10. oktober kl. 19.00 - gjennomført

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 12. september kl. 19.30 - gjennomført

DMSB har gleden av å invitere til høstens første kveldsmøte, denne gang med fokus på samarbeid mellom de offentlige sykehusene og avtalespesialistene


Styret har gleden av å kunne presentere Ola Jøsendal som kveldens foredragsholder. Jøsendal er assisterende fagdirektør i Helse Vest, Leder for HOD-initiert prosjekt om endringer i ordningen med avtalespesialister (instilling levert).


Tittelen på kveldens foredrag er: "Bør Sykehus-Norge utvikle bedre samarbeid og mer styring med avtalespesialistene?"


Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Egenandel kr. 125,- og påmelding er ikke nødvendig.


Vennlig hilsen


Styret i DMSB

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 9. mai kl. 19.30  - avholdt

DMSB inviterer igjen til kveldsmøte, denne gang med moderne migrenebehandling i fokus. Vi er glade for å kunne presentere kollega Tiina Rekand som kveldens foredragsholder.


Tiina Rekand (f.1960) ble utdannet som lege ved Universitetet i Tartu, Estland. Hun flyttet til Norge i 1990 og har vært ansatt ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus siden 1994.


Hun forsvarte sin doktorgrad i 2003 og fra 2016 er hun professor ved Universitetet i Gøteborg. Hun har interesse for migrene og hodepine, og har  jobbet systematisk med hodepinepasienter fra 2003.


Hun har publisert 125 artikler, hvorav 80 internasjonalt og innehar en rekke styreverv.


Tittelen på kveldens foredrag er: "Botox og dekompresjonskirurgi for migrene – for godt til å være sant?"


Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Egenandel kr. 125,- og påmelding er ikke nødvendig.


Vennlig hilsen


Styret i DMSB

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 25. april kl. 19.30 - avholdt

Etter en pause rundt påsken har styret igjen gleden av å invitere til kveldsmøte. Temaet denne gang er svært interessant. Kollega Villy Våge vil dele sine erfaringer med kirurgi ved overvekt fra Førde og arbeidet knyttet til et kvalitetsregister for fedmekirurgi.


Villy Våge vart fødd 1961 i dåverande Askvoll kommune. Han gjekk på barneskule og sundagsskule i Våge i Fjaler, ungdomsskule i Askvoll og gymnas i Førde.


Medisinstudiet tok han ved Royal College of Surgeons i Dublin, Irland.

Sjukehus- og distriktsturnus i Førde, kirurgisk utdanning frå Hammerfest, Førde og HUS.


Ferdig spesialist i generell- og gastrointestinal kirurgi 1999. Disputerte ved UiB i 2005 med fire artiklar på langtidsresultat etter fedmekirurgi.


Starta med fedmekirurgi i Førde i 2001. Har bygd opp og leiar Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (Scandinavian Obesity Surgery Register Norway (SOReg-N)). SOReg-N har nasjonal status frå 2015.


Tittelen på hans foredrag er "Fedmekirurgi – status 2023 og fremtidsperspketiv"


Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Egenandel kr. 125,- og påmelding er ikke nødvendig.


Vennlig hilsen


Styret i DMSB

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 7. mars kl. 19.30 - avholdt


Styret har gleden av å invitere til kveldsmøte i mars, med gynekologi som tema.


Kveldens foredragsholder er Jørg Kessler, f. 1970.  Han er født, oppvokst og studerte i Tyskland. Flyttet til Norge i 1998 med sykehustjeneste i Ålesund og Bergen. Spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer i 2004. PhD om fosterets leversirkulasjon 2007. Seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken og professor ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen.


Tittelen på hans foredrag er "Quo vadis obstetrikk? En kontrastrik fortelling"


Etter foredraget inviteres deltakerne på enkelt taffel med snitter og mineralvann.  Egenandel er kr. 125,- og påmelding er ikke nødvendig.


Hjertelig velkommen


Vennlig hilsen styret

Årsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 7. februar kl. 19.30 - avholdt


Styret i DMSB har gleden av å invitere sine medlemmer til:


Årsmøte og faglig møte: 


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av ordstyrer, referent og medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Styrets årsberetning for 2022
 4. Godkjenning av regnskapet for 2022
 5. Ansvarsfrihet for styret
 6. Budsjett for 2023, herunder fastsettelse av kontingent
 7. Valg


Etter årsmøtet vil Stig Harthug, professor ved UiB og spesialrådgiver ved HUS holde kveldens foredrag. Stig Harthug er spesialist i tropemedisin, indremedisin og infeksjonsmedisin. Han har lang erfaring som forsker og veileder av PhD kandidater og har publisert 85 artikler, hovedsakelig innen infeksjonsepidemiologi, sykehusinfeksjoner og antibiotikaresistens. Han har oppnådd internasjonal oppmerksomhet for sitt arbeid med sjekklisten «Trygg kirurgi» og er fast medlem i REK-Vest.

 

Tittelen på Stig Harthugs foredrag er: «Antibiotika-resistens. Den nye «pandemien»

 

Etter årsmøtet har styret gleden av å invitere til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Egenandel kr. 100,- inkl. drikke. Påmelding er ikke nødvendig.

 

Hjertelig velkommen.

 

Bjarte Askeland

Styrets leder

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 24. januar kl. 19.30 - møtet er gjennomført

Styret har gleden av å invitere til kveldsmøte i DMSB for å markere 150-årsjubileet for oppdagelsen av Leprabasillen. Denne meget viktige medisinske milepælen skal markeres på behørig vis ved flere anledninger i mange fora og DMSB øsker å sette fokus på to viktige aspekter rundt Lepra, medisinsk statistikk og immunologi. Til den oppgaven har vi vært heldige å få to erfarne kolleger til å holde innlegg. Lorentz M. Irgens, professor i epidemiolgi og Harald Wiker, professor i mikrobiologi ved UiB, vil sammen belyse oppdagelsen av Leprabasillens betydning i medisinen.


Tema for kvelden er "Lepra i makro- og mikroperspektiv" og titlene på kveldens to foredrag er:


Lorentz M Irgens: "Lepraepidemiologi 150 år etter oppdagelsen av leprabasillen"

Harald Wiker: Lepra: "En modell for å forstå immunsystemet- et dypdykk i patologien og leprabasillens oppbygning"


Vi ser fram til  å høre deres foredrag.


Etter møtet serveres vi enkelt taffel og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-


Hjertelig velkommen

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 10. januar kl. 19.00 - møtet er avholdt

Årets første kveldsmøte handler om en skremmende utvikling i medisinforskrivningen som har gitt store utfordringer internasjonalt, men nå begynner å bli et problem, også i Norge. Økende opioidbruk for ikke maligne lidelser har ført til at mange pasienter glir inn i overforbruk, med svært uheldige effekter på den enkelte pasient og på samfunnet, som må behandle et økende antall overdoser og dessuten ser dødsfall relatert til opioidoverforbruk. For å belyse dette problemet har vi vært heldige å få  kollega, professor Svetlana Ondrasova Skurtveit, fra  FHI til å holde kveldens foredrag. Hun er utdannet ved Karls Universitet i Praha i Tjekkoslovakia, men tok sin doktorgrad ved UiB i 1992. Hun har arbeidet som seniorforsker og professor ved FHI fra 2001, i tillegg til å inneha et professorat ved det medisinske  fakultet, UiT. Hun har vært veileder for en rekke studenter, både i Praha og i Oslo og har publisert mer enn 300 orginalartikler, med sterkt fokus på vanedannende medikamenter. Hun har mottatt flere priser for sitt arbeide


Vi gleder oss til å høre hennes foredraag med tittelen: "Opoidbruk i Norge – utviklingstrekk"


Etter møtet serverer vi enkelt taffel med bagetter og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-


Hjertelig velkommen.

Oversikt - gjennomførte kveldsmøter i DMSB

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden