ÅRSBERETNING FOR DET MEDISINSKE SELSKAP I BERGEN 2018

Styrets virksomhet

Styrets sammensetning etter årsmøtet 13. februar 2018

Kristina H. Johannessen, leder (valgt for 1 år)
Svein Ødegaard, nestleder (valgt for 1 år)
Styremedlem Sylvi Aanderud (valgt for 2 år)
Styremedlem Lorentz M Irgens (gjenvalgt for 2 år i 2017)
Styremedlem Stig-André Normann (gjenvalgt for 2 år)
Varamedlem Bjarte Askeland (valgt for 2 år)

Andre tillitsvalgte

Valgkomitéen: Håvard Skeidsvoll gikk ut, erstatter ikke valgt, Marit Grønning (valgt for 3 år
2015), Per Høie (valgt for 3 år 2017).
Revisor: Sigrun Solberg (valgt for 2 år 2017)
Husfondet: Lorentz M Irgens (styreleder), Nils Petter Aardal og Axel Algaard (styremedlemmer)
Legenes Husstyre: Sigrun Solberg (styremedlem), Bjarte Askeland (styremedlem, gjenvalgt for 2 år)
Rebekka Ege Hegermanns Legat: Lorentz M Irgens (Styreformann)
Legatstyret for Kysthospitalet i Hagavik: Dagrunn Waag Linchausen (styremedlem)
Søren Falch og øielege Sigurd Falchs fond for medisinsk videnskap: Halvor Næss (styremedlem)
Johan Gjertsens Legat: Steinar Fosse (styremedlem)
Dr. med. Gades Legat: Dagrunn Skylstad (styremedlem)

Styret har hatt 6 styremøter i 2018 og et i januar 2019

Styret har hovedsakelig arbeidet med forberedelser til møtevirksomheten. Vi har sammen med ”Søtt og Salt” forandret litt på rutinene ved ”taffel”. Vi syns ikke det var riktig å bruke så mye
engangsutstyr som vi gjorde tidligere. Vi får nå bruke kopper, fat og bestikk fra ”Søtt og Salt” og syns det har blitt bra. ”Søtt og Salt” får jevnlig lister over vår møtevirksomhet slik at man kan unngå kollisjoner. Vi har prøvd ”wraps” i stedet for snitter men har gått tilbake til snitter. Vi har og arbeidet med tur til Montpellier i september. Vi har hatt et godt samarbeid med ”Søtt og Salt”

Møter

Kveldsmøter andre tirsdagen i måneden kl. 19.30 og formiddagsmøter kl. 12.00 siste tirsdag, i
Legenes Hus. Hvis helger har vi flyttet på noen møter. Møtene har samlet rundt 30 medlemmer. Armauer Hansen-møtet og julemøtet ble holdt på Pleiestiftelsen. Til sammen 16 møter.

Kveldsmøter 2018

9. januar: Ole Didrik Lærum: Kunst og tuberculose.

13. februar: Hans Peter Marti: Nye metoder børster støv av gamle nyrebiopsier.

13. mars: Christen Bang: Gastroenterologiske problemstillinger- endringer med tiden.

10. april: Helga Arianson: Oppfølging av alvorlige hendelser og medvirkning.

8. mai: Arnold Berstad: Kronisk fatigue/ME - nytt syn på patogenese og behandling.

11. september: Line Bjørge: Gynekologisk kreft - status i dag.

16. oktober: Armauer Hansen- forelesning: Henrik U. Irgens: Noen barn med diabetes trenger ikke insulin - et eksempel på persontilpasset medisin.

13. november: Julie A. Ødegaard Borge: Fremmedfrykt og fremtidshåp:
Menneskerettighetserklæringen 70 år.

7. desember: Julemøte: Bettina Husebø: Blue Zone og Living Lab.

Formiddagsmøter 2018

30. januar: Lasse Engesæter: Endring i ortopedisk kirurgi i Bergensregionen siste 40 år.

27. februar: Odd Søreide: Lokalsykehusene - en anakronisme i moderne tid.

20. mars: Tine Nordgreen: Hvordan kan vi bruke teknologi for å øke tilgangen til psykologisk
behandling.

24. april: Per Lund-Johansen; Kardiologiens pionerer – sensasjonsjegere eller menn med mot og
visjon.

2. oktober: MSO Medisinernes Seksualopplysning. Informasjon.

30. oktober: Brit Haver: Kvinner og akademia.

27. november: Edgar S. Glück: Mitt liv med EDB – en annerledes legekarriere.

Medlemssituasjonen
Vi har 187 medlemmer. 9 nye medlemmer i 2018. Ingen har meldt seg ut. 136 har betalt for 2018, 5 har betalt for 2019. 7 medlemmer er fritatt pga. alder og sjukdom.
2 medlemmer døde i 2018: Jon Lekven og Jan Olofsson.

Økonomi
Selskapets økonomi har vært stabil i 2018, til tross for noe lavere kontingentinnbetaling enn i 2017. Styret har fortsatt sitt arbeid med å holde kostnadene nede og har økt egenbetalingen ved Armauer Hansen middagen til samme nivå som Julemøtet med middag. Årets underskudd på kr. 65.000,- er ikke reelt og skyldes at julemøtet for 2017 og forskudd på flybilletter og hotell for den planlagte reisen til Montpellier begge ble betalt i 2018. Det reelle overskuddet for 2018 er derfor kr. 11.500 og DMSB har styrket sin egenkapital fra kr. 41.000,- til kr. 52.500,-. Styret vil på årsmøtet den 12. februar foreslå uendrede satser for kontingent og egenandeler for taffel ved medlemsmøter, Armauer Hansen forelesning med middag og julemøte med middag.

Nettsiden - www.dmsb.no Her står det meste om foreningen og alle møter annonseres. Bjarte
Askeland er webmaster.

Skottlandstur

6.e fellesreisen for medlemmer av DMSB og MHSB gikk i september 2018 til Edinburgh og
Glasgow. Vi var ca. 30 personer. Christopher Harris og Svein Schrøder Amundsen hadde gjort et
stort forarbeid. Vi besøkte en rekke medisin-historiske muséer først, bl. a. Surgeons Hall Museum og University of Edinburghs eget Anatomy Museum. I Glasgow imponerte The Hunterian
Collections og Kelvin Hall. Vi så masse preparat i formalin og hodeskaller fra alle verdens hjørner. Siste dagen busstur i Edinburgh i pent vær med bl.a. Calton Hill og The Royal Botanical Garden. Ellers hyggelig sosialt samvær ved lunsjer og middager.

Kristina H. Johannessen, leder

Svein Ødegaard, nestleder

Lorentz M. Irgens, Sylvi Aanderud, Stig-André Normann, styremedlemmer

Bjarte Askeland, varamedlem

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden