Styrets årsberetning for DMSB 2021

Selskapets tillitsvalgte

Styrets sammensetning etter årsmøtet 9. mars 2021.

Kristina H. Johannessen, leder             Gjenvalgt for 1år

Svein Ødegaard, nestleder                     Gjenvalgt for 1år

Lorentz M. Irgens, styremedlem         Gjenvalgt for 2 år

Erik Florvaag, styremedlem                   Gjenvalgt for 1 år

Bjarte Askeland, styremedlem              Valgt for 1 år

Birgitta Åsjö, varamedlem                       Valgt for 1 år

Andre tillitsvalgte  

Revisor: Sigrun Solberg, gjenvalgt for 2 år 2019. 

Styret for Legenes Hus: Sigrun Solberg, Bjarte Askeland (styremedlemmer)

Styret for Rebekka Ege Hegermanns Legat: Lorentz M. Irgens (styreleder)

Legatstyret for Kysthospitalet i Hagavik: Dagrunn Waag Linchausen (styremedlem)

Legatstyret for Søren Falch og øielege Sigurd Falchs fond for medisinsk videnskap: Halvor Næss (styremedlem)

Johan C. Gjertsens legat: Steinar Fosse (styremedlem)

Dr. Med F.G. Gades legat: Dagrunn Skylstad (styremedlem)

Styret i DMSBs Husfond: Lorentz M. Irgens (styreleder), Axel Algaard, Svein Helland (styremedlemmer)

Valgkomiteén

Svein Hindal (komiteleder, til 2022) og Svein Helland. Ikke foretatt valg på nytt medlem etter Marit Grønning som gikk ut etter endt valgperiode. Etter forslag fra styret ble valgkomiteen senere supplert med Harald Helland.

Styrets virksomhet.

Styret har avholdt 7 styremøter i 2021. Også 2021 har vært et spesielt år for selskapets styre. Arbeidet har i hovedsak dreiet seg om planlegging av møtene, innhente foredragsholdere med aktuelle tema mv. samt forberedelse og arrangement av høstutflukt som dette året måtte foretas innenlands.  Som før har samarbeidet med Søtt & Salt vært utmerket. Corona-pandemien med vekslende smittepress og smitteverntiltak over tid har i stor grad preget hvordan selskapets møtevirksomhet har latt seg gjennomføre.

Formiddags- og kveldsmøter

De regulære formiddags- og kveldsmøtene har, med flere unntak, vært gjennomført etter tradisjon: Kveldsmøter den andre tirsdagen i måneden kl. 19.30 og formiddagsmøter den siste tirsdagen i måneden kl. 12.00. Møtene har vært holdt i auditoriet i Legenes hus under hensyntagen til gjeldende smittevernstiltak som ekstra avstand mellom stolene, munnbind ved behov mv. Det sosiale samværet etter foredragene har vært redusert, noen ganger ingen servering, andre ganger lett servering med bagetter alternativt boller og kaffe etter formiddagsmøtene. Bespisning etter kveldsmøtene har dels vært gjennomført i spisesalen med avstand mellom stoler og bord, andre ganger i salongene. Styret har gjennomført forsøk med pizza som avveksling til de tradisjonelle snittene. Ordningen vil bli evaluert. Oppgjør for bevertningen på kveldsmøtene (kr 100,- pr person) har vært gjort med vipps (tlf. 410 28 000) alternativt direkte til selskapets konto (1204.47.78287).

Det er protokollført mellom 18-42 tilhørere på foredragene.       

Felles høsttur med MHSB til Rogaland fant sted 9.-13. september 2021

31 deltakere satte seg på en buss i Bergen og reiste sørover, først til Utstein Kloster Hotel. Omvisning i Klosteret og liten orgelkonsert. Neste dag reiste vi med båt til Flo og Fjære, et paradis av blomster og busker med god lunsj. Neste dag var det Ledaal, Hå Gamle prestegård og Garborgs heim og Skrivestue med graven. Videre mot nord til Røldal Stavkirke, Energimuséet i Tyssedal, overnatting på Baroniet Avlsgården og middag.Siste dag Kvinnheradskatedralen og Hålandsdalen gamle kirke. En meget interessant tur med gode guider og meget god mat. Agnethe Harbitz har skrevet en utførlig reisebeskrivelse som ligger på hjemmesiden.

Armauer Hansens-forelesningen og 190-års feiring av DMSB ble avholdt 12. oktober 2022 på Pleiestiftelsen. Hovedtaler var kontreadmiral (san.) Jan Sommerfelt-Pettersen. Lorentz Irgens markerte 190-årsdagen for selskapet.

Det tradisjonelle Julemøtet med juletaffel ble avholdt 3. desember 2021 på pleiestiftelsen. Hovedtaler var Bjarte Askeland som fortalte fra sitt mangeårige engasjement i internasjonale kriseområder. Møtet var godt besøkt.

Kveldsmøter 2021

  • 9. mars. Årsmøte. Elling Ulvestad: Pandemimodellering – hvorfor så vanskelig?
  • 11. mai. Dagrun Waag Linchausen: Da Covid 19 kom til Bergen
  • 14. september. Magnus Vollset: Medisinhistoriens (og Minnerommets) fremtid»
  • 12 oktober. Armauer Hansen-forelesning: Kontreadmiral (san) Jan Sommerfelt-Pettersen: Fortellinger fra maritim medisin. Lorentz Irgens: DMSB 190 år.
  • 26. oktober. Vidar Lehman: Glimt fra FN-tjeneste i Libanon, Kuwait og Irak.
  • 9. november. Svein Ødegaard: Mitt liv med høye ultralydfrekvenser – hva er under overflaten?

Formiddagsmøter 2021

  • 27. april. Anders Walløe: Min siste helgevakt 22.07.2011.
  • 25. mai. Per Ivar Hoff: Hjertet og elektrisiteten
  • 28. september. Erik Hungnes: Forsikring og reiser.
  • 23. november. Ivar Austlid: Opplevelser som militærlege

Medlemssituasjonen

DMSB har 186 medlemmer ved årsmøtets start. 4 medlemmer har avgått ved døden, 6 meldte seg ut og 4 nye kom. Styret ønsker noe bedre rekruttering til DMSB og vil be medlemmene om å informere kolleger om den muligheten DMSB representerer for faglig og sosialt samvær.

Medlemmer som er gått bort 2021

Sylvi Aanderud

Gunnar Haukenes

Arne Tveit

Torgeir Flatmark (mai 2020)

Økonomi

DMSB er helt avhengig av medlemmenes kontingentinnbetalinger for å kunne gjennomføre sin virksomhet. De fleste av våre medlemmer betaler sin kontingent, mens et lite antall ikke betaler. Styret har som mål at alle medlemmene velger å støtte Selskapet gjennom kontingentinnbetaling, slik at vår økonomi forblir sunn. Selskapet har styrket sin egenkapital med kr. 25 500,- i løpet av 2021. Selskapets midler benyttes til å arrangere faglige møter og reiser for medlemmene. Styret har i løpet av året sponset taffelet på medlemsmøtene med kr. 7 400,-, Armauer Hansen forelesningen med kr. 13 500,- og Julemøtet med kr. 11 000,-. DMSBs reisekasse skal gå i balanse, men styret disponerer en donasjon øremerket en Leprakoloni, men donasjonen har ikke kunnet gjennomføres som følge av Corona-pandemien.

Nettsiden

www.dmsb.no ledes av Bjarte Askeland. Der står alt medlemmene trenger å vite om foreningen og møter.

Bergen 20. januar 2022 

Styret i DMSB

Kristina H. Johannessen - leder

Svein Ødegaard - nestleder

Lorentz M. Irgens - styremedlem

Erik Florvaag - styremedlemn

Bjarte Askeland - styremedlem

Birgitta Åsjö - varamedlem

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden