7. nov, 2022

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 29. november kl. 19.30

DMSB har gleden av å invitere til det kveldsmøte i Legenes Hus, med kollega Baard-Christian Schem, tidligere fagdirektør, nå seniorrådgiver i Helse Vest som foredragsholder. Tema for hans foredrag er den pågående diskusjonen blant kolleger og i samfunnet for øvrig, rundt innføring av nye medisinske metoder i Norge.

Baard-Christian Schem er født i 1956 og ble uteksaminert som Cand. Med. i 1981. Etter turnus og militærtjeneste, arbeidet han som assistentlege ved Onkologisk avdeling, Anestesiavdelingen og Medisinsk Avdeling på HUS, før han fikk stilling som overlege ved Onkologisk Avdeling, HUS og deretter ved Kreftavdelingen fram til 2009.

Han var stipendiat ved Den Norske Kreftforening og ble dr. med. i 1995, med fokus på kjemoterapi og hypertermi ved hjernetumores.

Av administrativ erfaring har han hatt arbeid som sekretær for «Helsetilsynets fagråd for høyspesialisert medisin», bistilling Forsknings- og strategiavd., Helse Bergen og vært sekretær for arbeidet med RHF-enes fullstendige gjennomgang av Nasjonale tjenester (Nasjonale behandlingstjenester og – kompetansetjenester), før han i 2010 ble Fagdirektør i Helse Vest RHF. Han har dessuten vært mangeårig leder og medlem av Bestillerforum innenfor System for innføring av nye metoder. August 2022 tiltrådte han stillingen som Seniorrådgiver i Helse Vest.

Tittelen på kveldens foredrag er: «Prinsipper for innføring av nye medisinske metoder i Norge»

Etter foredraget serverer vi enkelt taffel og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden