9. nov, 2016

Julemøte i DMSB, fredag 2. desember 2016, kl. 19.00, Pleiestiftelsen for Spedalske No 1 - avholdt

Trond Jacob Markestad ble født på selveste julaften, 24. desember 1945. Som bondesønn var det naturlig for ham å studere vetrinærmedisin, men etter å ha fått midlertidig lisens som dyrlege skiftet hans interesse til humanmedisn. Han ble cand. med. i Oslo 1973, spesialist i barnesykdommer 1980, dr. med. i Bergen 1984 og professor ved Universitetet i Bergen 1996. Han har skrevet ca. 120 artikler om vitaminstoffskiftet og ulike emner innen neonatologi og krybbedød. Han er nå professor emeritus, men fremdeles aktiv i sin forskning.

Han har arbeidet i USA og i Canada, vært avdelingsoverlege ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus og kommuneoverlege og bonde i sin hjemkommune Vestre Toten kommune.

Av æresbevisninger og verv kan nevnes at han er ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, innehaver av Meltzerprisen og har ledet Den norske legeforenings råd for legeetikk.

Trond Markestad er en ener på sitt felt og har bidratt svært mye til å redusere forekomsten av krybbedød. Vi er svært glade for at han vil holde juleforedraget for oss i DMSB denne kvelden.

Tittelen på hans foredrag i kveld er: "Barns helse, oppfatninger om barns behov og behandlingsmuligheter gjennom 100 år"

Under foredraget serveres Aperitiff. Deretter inviterer vi deltakerne til tradisjonelt juletaffel, med pinnekjøtt, svineribbe, dessertbuffet, passende drikke og kaffe.

Det er mulig å høre Markestads foredrag kostnadsfritt, uten forutgående påmelding, men for dem som ønsker å delta på taffelet imøtesees skriftlig påmelding på epost: bas@bbb.no eller pr. telefon 41028000, samt innbetaling av egenandel kr. 550,- til vår konto nr. 1204.47.78287 innen mandag 28. november. Hjertelig velkommen!

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden