ÅRSBERETNING FOR DET MEDISINSKE SELSKAP I BERGEN 2017

ÅRSBERETNING FOR DET MEDISINSKE SELSKAP I BERGEN 2017

Styrets virksomhet:

Styrets sammensetning etter årsmøtet 7. februar 2017:

Bjarte Askeland, leder (gjenvalgt for 1 år)

Kristina H. Johannessen, nestleder (gjenvalgt for 1 år)

Lorentz M. Irgens, styremedlem (gjenvalgt for 2 år)

Stig-Andre Normann, styremedlem (valgt for 2 år i 2016)

Svein Ødegaard, styremedlem (gjenvalgt for 2 år)

Tor Olav B. Aasen, varamedlem (gjenvalgt for 2 år)

Andre tillitsvalgte:

Valgkomite: Håvard Skeidsvoll, Marit Grønning (valgt for 3 år i 2015), Per Høie (valgt for 3 år i 2017)

Revisor: Sigrun Solberg (gjenvalgt for 2 år i 2017)

Husfondet: Lorentz M. Irgens (styreleder), Nils Petter Aardal (styremedlem), Axel Algaard (styremedlem)

Legenes Hus husstyre: Sigrun Solberg (styremedlem), Bjarte Askeland (styremedlem)

Rebekka Ege Hegermanns Legat: Lorentz M Irgens (styremedlem)

Legatstyret for Kysthospitalet i Hagevik: Dagrunn Waag Linchausen (styremedlem)

Styret har hatt 5  møter i 2017 og ett i januar 2018

Styret har hovedsakelig arbeidet med forberedelser til møtevirksomhet og en del av styret har arbeidet med reisen til Gotland. Vi har hatt uformelle møter med ”Søtt og Salt” vedrørende praktiske ting i Legenes Hus. ”Søtt og Salt” får liste over møtevirksomheten + en mail før hvert møte for å unngå kollisjoner. Vi har ikke hatt møte med Hordaland Legeforening.

Medlemsmøter i 2017

Medlemsmøtene er om kvelden andre tirsdag og formiddagsmøtene siste tirsdag i måneden. Møtene har samlet 25 – 40 medlemmer. ”Taffel” etter møtene med snitter og drikke, kaffe/te resp. Farris, lettøl. Armauer Hansen møtet og julemøtet ble holdt i Pleiestiftelsen, de øvrige i Legenes hus.

Følgende har holdt foredrag ved medlemsmøter:

10. januar: John Gunnar Mæland – ”Folketrygden er 50 år – har den fortsatt livets rett?”

7. februar: Arve Bang –”Luften i Bergen”

7. mars: Øystein Bruserud – ”Nyere diagnostikk og behandling av maligne blodsykdommer”

4. april: Arne Ulven –”Maritim medisin”

9. mai: Bjørn Bjorvatn – ”Søvn og søvnforskning”

12. september: Guttorm Brattebø – "Organisering av den akuttmedisinske beredskapen i Norge"

10. oktober: Armauer Hansen forelesning: Stein Emil Vollset – ”Global Burden of Disease”

7. november: Cecilie Gjerde - ”Tannimplantat og tannhelse”

8. desember: Julemøte: Stig-André Normann - ”Lege på Statsråd Lehmkuhl”

Formiddagsmøter 2017.

Disse møtene samler minst like mye folk som kveldsmøtene. De holdes i stuene i Legens Hus.

Følgende har holdt foredrag:

24. januar: Stein Husebø – ”En verdig alderdom”

21. februar: Willy Dahl – ” Leger i litteraturen”

28. mars: Magne Raundalen – ”Et liv for barn”

25. april: Kristina H. Johannessen - ”Mitt liv som gynekolog”

30. mai: Sigrun Solberg – ”Mitt legeliv”.

26. september: Per Åge Høisæter – ”Mitt liv som urolog”

24. oktober: Roar Sandvei – ”Prevensjonens historie”

21. november: Kåre Augensen – ”En reiseberetning”

Medlemssituasjonen

Vi har nå 182 medlemmer. I 2017 fikk vi 17 nye medlemmer, mens 7 meldte seg ut.

Følgende medlemmer har avgått ved døden i 2017:

Nils Alvsåker, Tjerand Lunde, Nils Magnus Ulvik og Jan Erik Varhaug.

Kontingentsituasjonen

I 2017 betalte 154 medlemmer sin kontingent, 12 er innrømmet fritak, mens 20 medlemmer ikke har betalt.

Økonomi

Selskapets økonomi har bedret seg i løpet av 2017. Dette skyldes flere forhold. På årsmøtet i 2017 ble kontingenten for medlemmer over 75 år besluttet økt til kr 300,- og egenandelen for Armauer Hansen forelesningen og Julemøtet ble økt med 50 kr. Styret har dessuten forsøkt å holde kostnadene så lave som mulig. Resultatet er at DMSB har styrket sin egenkapital fra kr. 7.000,- ved utgangen av 2016 til kr. 41.000,- ved utgangen av 2017. Styret er meget tilfreds med denne utviklingen. Vi vil på

 årsmøtet i 2018 legge fram revidert regnskap for 2017 og forslag til budsjett for 2018. Kontingentsatsen foreslås ikke økt, men egenandelen for Armauer Hansen forelesningen og Julemøtet foreslås økt med ytterligere 50 kr for å bedre balansen for disse arrangementene.

Nettsiden - www.dmsb.no

Her står det meste om foreningen og møter. Om reiser med bilder.  Bjarte Askeland er webmaster.

Tur til Gotland 17. – 21. august

Fellestur mellom DMSB og MHSB, 31 personer deltok. DMSB arrangerte reisen.  Fly Bergen – Stockholm – Visby. Opphold på Scandic Hotel 15 min fra sentrum. Vi hadde to bussturer til sør, resp. nord på Gotland med meget flink guide og fikk se mye av naturen og kulturen, ikke minst kirker. I nord fikk vi se de berømte ”rauker”. Vi hadde en dag i Visby, en meget kunnskapsrik guide på Gotlands Fornsal og litt rundt i Visby. Dessverre ikke så mye medisinhistorie, selv om vi hadde kontaktet Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. Vi hadde to fine fellesmiddager med utsøkt mat og god stemning med taler og sang. Agnethe Harbitz har skrevet et fint reisebrev på hjemmesidene til MHSB og DMSB.

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden