14. mai, 2022

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 6. september kl. 19.30 - avholdt

Vi er glade for å kunne starte høstsemesteret med et spennende tema. Tidligere forskningssjef og professor II, Ernst Omenaas, vil holde et spennende og svært aktuelt foredrag for oss.

Ernst Omenaas er født i Ålesund 26. august 1950. Han er legeutdannet fra Universitetet i Oslo i 1978 og ble spesialist i indremedisin og lungesykdommer i 1988. Han disputerte for den medisinske doktorgraden i 1996 ved Universitetet i Bergen på et tema innen allergologi og lungefunksjon fra en større befolkningsundersøkelse. Han har arbeidet som lege ved Molde Fylkessjukehus og fra 1985 ved Haukeland universitetssykehus i utdanningsstillinger og som seksjonsoverlege. Han har vært engasjert i fagmedisinsk arbeid og ledet Norsk forening for lungemedisin der han i dag er æresmedlem. Fra 2000 har han ledet Kompetansesenter for klinisk forskning i Helse Vest og har samtidig vært forskningssjef ved Haukeland universitetssykehus og professor II ved Universitetet i Bergen. Han har vært sentral i oppbyggingen av støttefunksjoner og kompetansebygging innen forskning og innovasjon knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten både regionalt og nasjonalt. Etter at forskning ble en oppgave for spesialisthelsetjenesten i 2002 har enheten han har ledet blitt en viktig og betydelig aktør og samarbeidspartner for alle sykehusene i regionen. Han har deltatt i nasjonalt arbeid knyttet opp mot Norges forskningsråd, HelseOmsorg 21, Biobank Norge og NorCrin - det nasjonale nettverket for å styrke pasientnær klinisk forskning. Han har nå en bistilling som spesialrådgiver knyttet opp mot Helse Vest/ Helse Bergen der han blant annet er leder for Regionalt redelighetsutvalg for forskning i Helse Vest RHF. Utvalget har ansvar for å behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.

Kveldens foredrag har fått tittelen: "Forskningsetikk og forskningsuredelighet. Erfaringer fra NORWAIT-studien"

Etter foredraget serverer vi enkelt taffel med tradisjonelle snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden