28. sep, 2021

Armauer Hansen forelesning med middag - møtet er avholdt

DMSB har gleden av å invitere til

ÅRETS ARMAUER HANSEN FORELESNING OG FEIRING AV SELSKAPETS 190-ÅRSJUBILEUM

I 1831 ble Norges første legeforening grunnlagt: Det medisinske selskap i Bergen. Jubileet vil bli markert i forbindelse med Selskapets årvisse Armauer Hansen forelesning.

Tid: Tirsdag 12. oktober 2021, kl. 19.00

Sted: Pleiestiftelsen for Spedalske No 1

Antrekk: Mørk dress

Pris kr 600,- pr. person for meny med viner - ingen kostnad for dem som kun deltar på foredraget. Påmelding er nødvendig for dem som ønsker å delta.

Program:

1. Armauer Hansen foredrag - Fortellinger fra maritim medisin - kontreadmiral (san) Jan Sommerfelt-Pettersen, Haukeland Universitetssykehus.

2. Tradisjonell Armauer Hansen middag med viner.

Armauer Hansen forelesningen er en tradisjon i DMSB og vi er svært glade for å kunne invitere selskapets medlemmer med ledsagere til interessant foredrag og etterfølgende eksklusiv meny med vin, øl, mineralvann og kaffe.

Før foredraget serveres aperitiff. Deretter vil kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen holde et spennende foredrag med tittelen: Fortellinger fra maritim medisin.

Sommerfelt-Pettersen er utdannet lege fra Universitet i Bergen i 1984 og ble spesialist i samfunnsmedisin i 2013. Han startet sin militære karriere med medisinsk rekruttskole (MEDREK) i 1980 og Sanitetsoffiserskurs i 1986. Fra 1986 til 1987 var han skipslege på KNM «Bergen» og KNM «Trondheim» og lege ved dykkerlegens kontor og sykestuen på Haakonsvern orlogsstasjon. Fra 1993 tjenestegjorde han som medisinsk hovedlærer i Sjøforsvaret før han i 2000 han ble utnevnt til Sanitetsinspektør for Sjøforsvaret og sjef for Saniteten i Sjøforsvaret. Han gjennomførte Forsvarets stabsskole I i 1996, Forsvarets stabsskole II i 2003 og Forsvarets høgskoles Hovedkurs i 2005.[2] Han har vært leder av NATO COMEDS Medical Naval Panel fra 2003 til 2018 og norsk representant i Committee of Chiefs of Military Medical Services in NATO COMEDS fra 2013 til 2018. Sommerfelt-Pettersen har vært nestleder i Helseberedskapsrådet og medlem av Sentralt Totalforsvarsforum fra 2013 til 2018.

Han har arbeidet som allmennpraktiserende lege fra 1988 til 2013 ved Bergen Medisinske Senter, senere Volvat Medisinske Senter. I perioden 1997 til 2013 var han også rådgivende overlege i NAV. Fra 2011 til 2013 var han assisterende fylkeslege i Hordaland.

Sommerfelt-Pettersen har hatt en rekke tillitsverv i legeforeningen som leder av Norsk Militærmedisinsk Forening (2007-2011)[3] og president i Norsk Forening for Maritim Medisin (1997- ).[4]

Sommerfelt-Pettersen er den første sanitetsadmiral som er utnevnt og den første sjef for Forsvarets sanitet fra Sjøforsvaret. Han ble utnevnt til sjef for Forsvarets sanitet 18. desember 2013, og fikk avskjed i nåde den 4 mai 2018.

PÅMELDING

Deltagelse på foredraget og middagen krever påmelding til Kristina H. Johannessen på epost: kristina@bergen.online.no

Deltakelse på foredraget alene er uten kostnad, mens dem som ønsker å delta på middagen med viner bes innbetale kr. 600,- pr person til Selskapets konto nr.: 1204.47.78287, senest mandag 11. oktober.

Det er også mulig å benytte VIPPS til telefon 410 28 000. Angi i så fall hva innbetalingen gjelder.

Med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen (sign.)

Leder

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden