3. jan, 2022

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 11. januar kl. 19.30 - avholdt

Vårt første kveldsmøte i 2022 handler om Covid 19 - hva ellers. Denne pandemien har preget samfunnet siden starten av 2020 og synes ennå ikke å være over. Vi har i kveld gleden av å ønske to sentrale kolleger velkommen til et møte med fokus på statistikk og personlige erfaringer i et helsevesen med store utfordringer over lang tid.

Kjell Haug og Egil Bovim (se bilder ved å klikke på navnet) har vært i mediabildet nærmest daglig i denne perioden og har lovet oss en balansert og nøktern oppsummering av de opplevelsene de har hatt som smittevernsoverleger i Bergen Kommune.

Egil Bovim gjennomførte i tidsrommer 1974 til 1981 turnustjensete og militærtjeneste før han tjenestegjorde som distriktslege i Finnmark og Østfold. Han er spesialist i samfunnsmedisin og har jobbet med smittevern i mange år, blant annet under AIDS epidemien i Botswana på 1990-tallet der han hadde NORAD-tjeneste i to perioder, 1981 - 85 og 1995 - 97. Han har vært assisterende fylkeslege og de siste 15 årene før pensjonering direktør ved Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Under hele pandemien har han fungert som konsulent i Etat for helsetjenester i Bergen Kommune. Han har arbeidet som smittevernsoverlege i Bergen fra 15. desember 2020 til han gikk av med pensjon 1. oktober 2021.

Kjell Haug er professor e.m. i samfunnsmedisin ved institutt for global helse og samfunnsmedisin. Han er utdannet cand. med. ved UiB 1974. Almennpraksis i Loddefjord 1978-1981, Institutt for almenmedisin 1982-1985. Prodekanus for undervisning 2005-2009. Han var assisterende smittevernsoverlege i Bergen kommune fra januar 2021 og etterfulgte Egil Bovim som smittevernsoverlege fram til Marit Voltersvik overtok 18. oktober.

Under kveldens møte vil Kjell Haug belyse de statistiske data rundt Covid-situasjonen i Bergen Kommune og Egil Bovim vil fortelle om sine opplevelser i den tiden han satt i stillingen.

Av smitteverhensyn vil det ikke bli servering etter kveldens foredrag.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen!

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden