Styrets årsberetning for DMSB 2023

Selskapets tillitsvalgte


Styrets sammensetning etter årsmøtet 7. februar 2023


Bjarte Askeland - leder

Odd Søreide - nestleder

Lasse Engesæter - styremedlem

Erik Florvaag - styremedlem

Birgitta Åsjö - styremedlem

Helga Arianson - varamedlem

 

Andre tillitsvalgte:


Valgkomite: Svein Helland, Harald Helland og Edgar Glück


Revisor: Sigrun Solberg


Husfondet: Lorentz M. Irgens (styreleder), Axel Algaard og Svein Helland (styremedlemmer)


Legenes Hus husstyre: Sigrun Solberg, Bjarte Askeland (styremedlemmer)


Rebekka Ege Hegermanns Legat: Lorentz M Irgens (styreformann)


Legatstyret for Kysthospitalet i Hagevik: Dagrunn Waag Linchausen (styremedlem)


Legatstyret for Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs fond for medisinsk videnskap: Olav H. Haugen (styremedlem)


Johan C. Giertsens Legat: Steinar Fosse (styremedlem)

Dr. Med. F. G. Gades Legat: Dagrun Skylstad (styremedlem)

 

Styrets virksomhet

Styret har avholdt 6 styremøter i 2023. Styrearbeidet har fungert godt og møtene er gjennomført uten problemer. Deltakelsen på møtene og kvaliteten på foredragene har vært svært bra og samarbeidet med Søtt & Salt utmerket. Både Armauer Hansen forelesningen med middag og Julemøtet med Juletaffel ble avholdt i Legenes Hus, med Søtt & Salt som leverandører av mat og drikke. Vi er svært fornøyde med gjennomføringen av arrangementene i Legenes Hus.

 

Formiddags- og kveldsmøter

Det er gjennomført i alt 16 formiddags- og kveldsmøter i 2023. Møtene har, med noen unntak, fulgt angitt timeplan: Kveldsmøter arrangeres andre tirsdag hver måned kl. 19.30 og formiddagsmøter siste tirsdag hver måned 12.00. Alle møtene, med unntak av ett, som ble avholdt i Stort Auditorium, Haukeland Universitetssjukehus, har vært holdt i auditoriet i Legenes hus. Det sosiale samværet etter foredragene har, med få unntak, blitt gjennomført i salongene i 1. etasje. På formiddagsmøtene har det blitt servert boller og kaffe uten kostnad for deltakerne og på kveldsmøtene har det blitt servert snitter og mineralvann med egenandel kr. 125,- pr. person. Det er protokollført mellom 20 og 46 tilhørere på foredragene.

 

Kveldsmøter 2023

 • januar – Svetlana Ondrasova Skurtveit: Opoidbruk i Norge – utviklingstrekk
 • januar – Lorentz M. Irgens: Lepraepidemiologi 150 år etter oppdagelsen av leprabasillen og Harald Wiker: Lepra: En modell for å forstå immunsystemet - et dypdykk i patologien og leprabasillens oppbygning
 • februar – årsmøte, Stig Hartug: Antibiotikaresistens, den nye «pandemien»
 • februar – Bernt Lindtjørn: Legemangel i Norge og i Etiopia. Betyr begrepet legemangel det samme?
 • mars – Jørg Kessler: Quo vadis obstetrikk? En kontrastrik fortelling
 • april – Villy Våge: Fedmekirurgi – status 2023 og fremtidsperspketiv
 • mai – Tiina Rekand: Botox og dekompresjonskirurgi for migrene – for godt til å være sant?
 • mai – Haukeland Universitetssjukehus – Gunnar Bovim, Randi Louise Møgster, Kjerstin fyllingen og Ruth Grung: Helsepersonellkommisjonens rapport
 • september – Ola Jøsendal: Bør Sykehus-Norge utvikle bedre samarbeid og mer styring med avtalespesialistene?
 • oktober – Gunhild Holmaas: Organdonasjon: Kva er det mogleg å få til?
 • november – Thomas Mildestveit: Elefanten i rommet» - om overbehandling i spesialisthelsetjenesten. Hva er løsningen?

 

Formiddagsmøter 2023

 • mars – Arild Iversen: Fastlegekrisen - omfang, årsak og løsninger
 • september – Jostein Kråkenes: Utviklingstrekk i radiologien – fra 2-dimensjonal avbildning til 3-dimensjonal rekonstruksjon og intervensjon
 • november – Cecilie Svanes: Hvordan påvirker miljø, livsstil og adferd i tidligere generasjoner helse og sykdom hos barn i dag

 

Medisinsk- historisk fellestur 2023

14. til 17. september 2023 ble det arrangert Medisinsk historisk fellestur til Uppsala. DMSB, i

samarbeid med MHSB, stod for planlegging og gjennomføring av turen og i alt 26 medlemmer og ledsagere deltok. Deltakerne var svært tilfredse med det faglige og sosiale utbyttet av turen.

 

Armauer Hansens-forelesningen ble avholdt 10. oktober i Legenes Hus, med Agnethe Lund som hovedtaler. Tittelen på foredraget var: «Kvinnehelse – merkelapp eller fenomen? Etter kvinnehelseutvalget». Etter foredraget ble det servert velsmakende, tradisjonelt taffel.

 

Det tradisjonelle Julemøtet med juletaffel ble avholdt 7. desember i Legens Hus. Hovedtalere var Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord og viseadministrerende direktør i Helse Bergen, Randi Louise Møgster. Foredraget hadde tittelen: Utfordringer i psykiatrien – underkapasitet eller forventningskrise? Etter foredraget ble det servert tradisjonelt juletaffelet. Måltidet var velsmakende og stemningen rundt bordene god.

 

Medlemssituasjonen

DMSB har 167 medlemmer ved årsmøtets start. Siden forrige årsmøte har 6 av våre medlemmer avgått ved døden, 1 medlem meldte seg ut og 7 kolleger meldte seg inn i DMSB. Styret oppfordrer sine medlemmer til å informere sine kolleger om den muligheten DMSB representerer for faglig og sosialt samvær.

 

Medlemmer som har gått bort i 2023 og skal minnes med ett minutters stillhet på årsmøtet:

 

Kåre Augensen

Mikael Farstad

Karin Heyeraas

Harald Nyland

Leidulf Segadal

Johan Aarli


Økonomi

DMSB er avhengig av medlemmenes kontingentinnbetalinger for å kunne gjennomføre sin virksomhet. Selskapets midler benyttes til å arrangere faglige møter og reiser for medlemmene til gunstige priser. Viljen til å støtte DMSB gjennom innbetaling av kontingent er svært høy og det er kun et lite antall medlemmer som ikke betaler kontingent.

 

For å profesjonalisere driften av Selskapet ble DMSB i løpet av 2023 registrert i Brønnøysund som en forening og fikk tildelt organisasjonsnummer. Som forening er vi fritatt for revisjons- og regnskapsplikt og betaler ikke moms. Videre ble det inngått avtale om vår bankforbindelse om bedriftskonto for Selskapet, slik at DMSB er uavhengig av private konti for sin virksomhet. Endelig ble det inngått avtale med VIPPS bedrift om en profesjonell VIPPS-konto for Selskapet. Dette innebærer mer profesjonell håndtering av inntektene våre gjennom VIPPS-innbetalinger, mot en liten kostnad i form av gebyrer, totalt kr. 497,- i 2023.

 

Fellesturen til Uppsala i 2023 gav et lite overskudd som er avsatt på Selskapets reisekonto.

 

Styret har i løpet av året sponset taffelet på medlemsmøtene med kr. 8 535,-, halvparten så mye som i 2022. Dette skyldes bedre deltakelse og bedre betalingslogistikk. Armauer Hansen forelesningen ble sponset med kr. 22 000,- og Julemøtet med kr. 27 400,-, til sammen kr. 49 400,-, mot kr. 44 000,- i 2022. Økningen skyldes høyere kostnader i Legenes Hus og Styret vurderer ulike måter å redusere kostnadene noe ved de to middagene i 2024

 

Selskapet har redusert sin egenkapital med kr. 1 962,- i løpet av 2023.

 

Styret vurderer Selskapets økonomi som sunn.

 

Nettsiden

På vår nettside www.dmsb.no blir medlemmene oppdatert om alle aktiviteter som gjennomføres i selskapet. Nettsiden administreres av Bjarte Askeland.

 

Bergen 16. januar 2024

 

Styret i DMSB

 

Bjarte Askeland – leder

Odd Søreide – nestleder

Lasse Engesæter – styremedlem

Erik Florvaag – styremedlem

Birgitta Åsjö – styremedlem

Helga Arianson – varamedlem

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden