Styrets årsberetning for DMSB 2020

Styrets sammensetning etter årsmøtet 11. februar 2020.

Kristina H. Johannessen, leder                                Gjenvalgt (for 1 år)

Svein Ødegaard, nestleder                                       Gjenvalgt (for 1 år)

Lorentz M. Irgens, styremedlem                               Gjenvalgt (for 1 år)

Sylvi Aanderud, styremedlem                                   Gjenvalgt (for 2 år)

Erik Florvåg, styremedlem                                        Valgt for 2 år i 2019

Bjarte Askeland, varamedlem                                   Gjenvalgt (for 1 år) 

Andre tillitsvalgte

Revisor: Sigrun Solberg                                            Gjenvalgt (for 2 år)

Styret for Legenes Hus:                                           Sigrun Solberg, Bjarte Askeland

Rebekka Ege Hegermanns Legat:                              Lorentz M Irgens, styreformann

Legatstyret for Kysthospitalet i Hagavik:                  Dagrun Waag Linchausen

Legatstyret for Søren Falch og øienlege

Sigurd Falchs fond for medisinsk videnskap:          Halvor Næss                                                 

Johan C. Giertsens legat:                                     Steinar Fosse

Dr.med. F.G. Gades legat:                                   Dagrunn Skylstad

Gjenvalg for samtlige.

DMSBs Husfond: Lorentz M. Irgens, styreleder, Nils Petter Aardal (avgått i desember 2020 pga. sykdom), Axel Algaard, styremedlemmer, oppnevnt av styret (gjenvalgt for 3 år 2018)

Valgkomitéen: Svein Hindal (valgt for 3 år i 2019), Marit Grønning (på valg i 2021), Svein Helland (valgt for 3 år etter årsmøtet i 2020).

Styrearbeid

Det har vært et spesielt år 2020, pandemien med Covid-19 rammet Norge og pga. høy smitte ble landet stengt ned 13. mars 2020.

Styret har hatt 7 styremøter i 2020. Styret har hovedsakelig arbeidet med forberedelser til møtevirksomhet. Det har tatt mye tid og vært vanskelig pga. pandemien. Turen til Sevilla var kansellert for lenge siden og noen ny tur er ikke planlagt foreløpig. Godt samarbeid med Søtt og Salt. Høsten 2020 har vi kun vært i auditoriet pga. smittevernregler. Efter mange diskusjoner kunne vi gjennomføre en annerledes Armauer Hansen-feiring. Spisesalen i Pleiestiftelsen er under oppussing. Vi hadde forelesning i auditoriet og fiskesuppe i spisesalen med vin, kaffe og fyrstekake bakt av Ågot Irgens. Julemøte og middag kunne ikke gjennomføres i år.

Kveldsmøter 2020

14 januar: Gunnar Kvåle: Klimaendring – vår tøffeste helseutfordring.

11 februar: Steinar Hunskår: Fra legebud til digital nødkommunikasjon. Sentrale bergensbidrag til legevaktens utvikling.

10 mars: Guri Rørtveit, Bård Espelid, Arild Iversen: Drikkevannsepidemien på Askøy.

Pause pga. pandemien.

8 september: Rebecca Cox: Immunitet til Covid-19 i Bergen.

13 oktober: Lorentz M. Irgens: En viral og en iatrogen pandemi 100 år og 30 år i ettertid; hva spanskesyken og krybbedøds-pandemien lærte oss.

Det var siste kveldsforedrag 2020 pga. pandemien.

Formiddagsmøter 2020

28 januar: Ernst Lien: Mitt yrkesliv

25 februar: Kari Wærnes: «Omsorgsrasjonalitet» som verdi i et moderne helsevesen.

Pause pga. pandemien.

29 september: Erik Florvaag: Et liv blant allergikere.

27 oktober: Da skulle egentlig Jan Sommerfelt Pettersen holde foredrag men ble en time før forhindret pga. karantene. Heldigvis hadde nestleder Svein Ødegaard et foredrag ferdig og stilte opp. Det var sporty og reddet dagen. Emnet var: Barn og krig.

Det var siste foredrag 2020 pga. pandemien.

Møter

Møtene har vært holdt i Legenes Hus. Kveldsmøter andre tirsdag i måneden kl. 19.30 og formiddagsmøter siste tirsdag i måneden kl. 12.00. Endringer forekommer. Det har vært 25 – 47 tilstede på møtene.

Medlemssituasjonen

Selskapet har 191 medlemmer når årsmøtet 2021 avholdes. I 2020 har Selskapet fått 5 nye medlemmer, 2 har meldt seg ut og 4 medlemmer har avgått ved døden. Medlemmer som avgikk ved døden i 2020: Brit Nyland, Juel Kristiansen, Bjørn Svenningsen og Nils Petter Aardal.

Økonomi

Selskapet inntekter baserer seg utelukkende på medlemmenes innbetaling av kontingent. I 2020 betalte 131 av medlemmene kontingent, 7 medlemmer ble fritatt for kontingentinnbetaling og 53 medlemmer unnlot å betale kontingent. Selskapet har likevel god økonomi og har i løpet av 2020 styrket sin egenkapital med ca. kr. 38 000,-. Noe av årsaken er selvsagt den lave møteaktiviteten, men vi har kunnet sponse taffelet ved medlemsmøtene og Armauer Hansen-møtet med til sammen kr. 8 300,- i løpet av året. Turen til Montpellier i 2019 gikk med et betydelig overskudd som følge av et par som avbestilte sin reise og ønsket at det innbetalte beløp skulle doneres til en koloni for spedalske. Kr. 13 000,- er avsatt i budsjettet for 2021 og donasjonen vil bli gjennomført i løpet av inneværende år.

Nettsiden www.dmsb.no driftes av Bjarte Askeland. Der står alt om møter, lover osv.

Medlemstur

Fremtiden er usikker, så noen tur er ikke planlagt enda.

Bergen 21. januar 2021

Kristina H. Johannessen - Leder

Svein Ødegaard - Nestleder

Lorentz M. Irgens - Styremedlem

Sylvi Aanderud - Styremedlem

Erik Florvåg - Styremedlem

Bjarte Askeland - Varamedlem

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden