ÅRSBERETNING FOR DET MEDISINSKE SELSKAP I BERGEN 2016

Styrets virksomhet:

Styrets sammensetning etter årsmøtet 9. februar 2016.

Leder:                   Bjarte Askeland (valgt for ett år i 2016)

Nestleder:          Kristina H. Johannessen (valgt for ett år i 2016)

Styremedlem:   Lorentz M. Irgens (valgt for to år i 2015)

Styremedlem:   Svein Ødegaard (valgt for to år i 2015)

Styremedlem:   Stig-André Normann (valgt for to år i 2016)

Varamedlem:    Tor Aasen (valgt for 1 år i 2016)

Øvrige tillitsvalgte:

Revisor:               Sigrun Solberg (gjenvalgt for to år i 2015)

Valgkomite:       Sylvi Aanderud, Håvard Skeidsvoll, Marit Grønning (valgt for tre år i 2015)

Styret har hatt 5 styremøter i 2016 og et i januar 2017

Styret har hovedsakelig arbeidet med forberedelser til møtevirksomheten. Vi har hatt uformelle møter med ”Søtt og Salt” vedrørende praktiske ting. Vi har ikke hatt noe møte med Hordaland Legeforening.

Medlemsmøter i 2016.

Medlemsmøtene har hovedsakelig blitt avholdt annen tirsdag i måneden om kvelden og har samlet 20 – 35 deltakere. De fleste har blitt med til ”taffel” med snitter, Farris, alt. alkoholfritt øl. Bortsett fra Armauer Hansen-forelesningen og forelesningen ved julemøtet, som holdes i Pleiestiftelsen, blir de andre møtene holdt i Legenes Hus.

Følgende har holdt foredrag:

12.1:    Birgitta Åsjø: HIV-infektion förr och nu.

9.2:      Ketil Ødegaard: Bipolar lidelse og psykiatrisk diagnostikk.  Samtidig årsmøte.

8.3:      Samarbeidsmøte med HUS og Bergen Kommune i Store Auditorium, HUS: Helsetjeneste for asylsøkere og flyktninger: Brita Øygard, Åshild Fuglestad, Bjørn Blomberg, Anders Alme, Lars Fadnes

12.4:    Marit Grønning, Ole Erik Iversen, Svein Ødegaard, Ågot Irgens: Dypvannsdykking, YMA.

10.5:    Einar Berle: Gudommelige unnfangelser og fødselshjelp.

1.6:      Samarbeid med MHSB: Guy Rooker UK:  The anatomical Drawings of Leonardo da Vinci-a surgeons´ view.

13.9:    Eirik Johan Solheim: Artroskopisk skulderkirurgi.

11.10:  Armauer Hansen-forelesning: Kenneth Hugdal: Kan man måle tanker med en maskin? Innføring i funksjonell MR.

8.11:    Torvid Kiserud: Fosterutvikling og livslang helse.

2.12:    Julemøte. Trond Markestad: Barns helse, oppfatninger om barns behov og behandlingsmuligheter gjennom 100 år.

Sosialt møtested/formiddagsmøter i 2016.

Styret har i henhold til formålsparagrafen fortsatt arbeidet med et sosialt møtested for medlemmer fra ulike fagmiljøer. En tirsdag i måneden, vanligvis den siste, kl. 12.00, har det vært foredrag av en kollega 30-45 min fulgt av servering av snitter og kaffe/te eller Farris. Det har vært 20 – 35 deltakere på disse møtene hovedsakelig pensjonister. Møtene har vært i stuene i Legenes Hus. Vi har selv stått for det praktiske i forbindelse med møtene. Deltakerne har satt stor pris på disse møtene, der de treffer gamle kolleger.

Følgende har holdt innledning:

26.1:    Leidulf Segadal: Utviklingen innen thoraxkirurgi.

23.2:    Dag Andreassen: Glimt fra et rikholdig legeliv i en rivende faglig utviklingsperiode.

15.3:    Sylvi Anderud: Utviklingstrekk i endokrinologien.

26.4:    Per Lund Johansen:Tuberkulosebehandling på en fjellhylle; glimt fra livet på Lyster Sanatorium.

27.9:    Einar Svarstad: Selvbiografisk foredrag om nefrologiens historie.

25.10:  Arvid Nilsen: Min, hudavdelingens og dermatovenerologiens utvikling i Bergen

            1972-2015.

22.11: Jon Geir Høyersten: Studietid, psykiatri, hypnose.               

Økonomi

Selskapets økonomi er noe anstrengt og vår egenkapital betydelig redusert i løpet av 2016. Årsaken til dette er at utgiftene har vært noe høyere og kontingentinngangen betydelig lavere i 2016 enn i 2015, noe som forhåpentligvis skyldes forglemmelser, ikke lavere betalingsvilje fra medlemmenes side. Styret har derfor sendt purring til de medlemmene som ikke har betalt sin kontingent og håper på god effekt av dette. På årsmøtet 7. februar 2017 vil styrets kasserer legge fram revidert regnskap for 2016 og forslag til budsjett for 2017. Ulike tiltak for å bedre Selskapets økonomi vil og bli lagt fram.

Nettsiden - www.dmsb.no

Her står det meste om kommende og tidligere medlemsmøter og formiddagsmøter og annen relevant informasjon. Mange setter pris på det. Bjarte Askeland er webmaster.

Medlemmer

DMSB hadde 176 medlemmer ved utgangen av 2016. Et fåtall har meldt seg ut. Rekruttering av nye medlemmer er en utfordring, ikke minst blant yngre kolleger.

Følgende medlemmer har avgått ved døden siden februar 2016.

Eva Bassøe, Tore Farsund, Gudbrand Fossan, Per Møller, Sigurd Seim, Holger Ursin.

Tur til Brugge og Gent 15. – 19. september 2016.

Det var en fellestur med DMSB og MHSB. Bjarne Thune hadde lagt ned mye arbeid på forberedelser. 29 deltakere. ”Målet med turen var å få med interessante samlingar relaterte til medisinsk historie og elles oppleva lokal mat, kunst og kultur.” Brugge var en meget vakker historisk by som man kunne vandre rundt i og oppleve noe hele tiden. Vi fikk meget gode guidete turer i Brugge og Gent, mye medisinhistorie og i tillegg spiste vi mye god mat. God stemming. Vel dokumentert på MHSB´s nettside.

Tur til Visby/Gotland.

DMSB forbereder en fellestur med MHSB 17-21 august 2017. 37 deltakere.

Bjarte Askeland          Kristina H. Johannessen          Lorentz M. Irgens       

Leder                                 Nestleder                                         Styremedlem              

Svein Ødegaard          Stig-André Normann                Tor Aasen

Styremedlem                Styremedlem                                Varamedlem

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden