Det medisinske selskap i Bergen

Det medisinske selskap i Bergen har historiske røtter tilbake til Bergens Lægeforening som ble stiftet i 1831 og er således Norges eldste medisinske forening. Det er åpent for leger, medisinske studenter og turnuskandidater, samt andre med yrkesmessig, medisinsk tilknytning til helsetjenesten. Selskapet fungerer blant annet som et debattforum innen medisin og beslektede fagområder.

Den andre tirsdag i hver måned, kl. 19.30, arrangeres det kveldsmøter med foredrag og etterfølgende servering og sosialt samvær.

Den siste tirsdag i hver måned, med noe variasjon, kl. 12.00, arrangeres det formiddagsmøter med faglig og sosialt innhold.

Hver høst arrangeres det, i samarbeid med Medisinsk-historisk Selskap, en medlemstur med medisinsk/historisk tema og innhold.

Møteåret i DMSB avsluttes med det det tradisjonelle julemøtet, som vanligvis avholdes i Pleiestiftelsen for Spedalske.

Det er normalt et opphold i møtevirksomheten om sommeren. For nærmere angivelse av møteprogrammet henvises til programoversikten. Dersom ikke annet er angitt, arrangeres alle våre møter i Legenes Hus, Sofienlund, Kalfarveien 37.

DMSB har også sider som kan finnes på Wikipedia og på Facebook

Interesserte som ønsker å høre mer om DMSB eller bli medlem i selskapet kan kontakte oss via vår kontaktside. Hjertelig velkommen.