Styret i DMSB utnevnt på årsmøtet tirsdag 9. mars 2021

Kristina H. Johannessen, leder (gjenvalgt for 1 år)

Svein Ødegaard, nestleder (gjenvalgt for 1 år)

Lorentz M. Irgens, styremedlem (gjenvalgt for 2 år)

Erik Florvaag, styremedlem (gjenvalgt for 1 år)

Bjarte Askeland, styremedlem (valgt for 2 år)

Birgitta Åsjö, varamedlem (valgt for 1 år)

Andre tillitsvalgte:

Valgkomite: Svein Hindal (valgt for 3 år i 2019), Svein Helland (valgt for 3 år i 2020)

Revisor: Sigrun Solberg (gjenvalgt for 2 år i 2019)

Husfondet: Lorentz M. Irgens (styreleder), Axel Algaard og Svein Helland (styremedlemmer)

Legenes Hus husstyre: Sigrun Solberg, Bjarte Askeland (styremedlemmer)

Rebekka Ege Hegermanns Legat: Lorentz M Irgens (styreformann)

Legatstyret for Kysthospitalet i Hagevik: Dagrunn Waag Linchausen (styremedlem)

Legatstyret for Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs fond for medisinsk videnskap: Halvor Næss (styremedlem)

Johan C. Giertsens Legat: Steinar Fosse (styremedlem)

Dr. Med. F. G. Gades Legat: Dagrun Skylstad (styremedlem)