Møtekalender for DMSB 2022

11. januar - kveldsmøte, Legenes Hus, Kjell Haug og Egil Bovim er foredragsholdere - møtet er avholdt

25. januar - formiddagsmøte, Legenes Hus, Stener Kvinnsland er foredragsholder - møtet er avholdt

8. februar - årsmøte, Legenes Hus, Pétur Júlíusson er foredragsholder - møtet er avholdt

22. februar - formiddagsmøte, Legenes Hus, Birgitta Åsjö er foredragsholder - møtet er avholdt

8. mars - kveldsmøte, Legenes Hus, Ansgar Berg er foredragsholder - møtet er avholdt

22. mars - formiddagsmøte, Legenes Hus, Leif Havelin er foredragsholer - møtet er avhldt

5. april - kveldsmøte, Legenes Hus, Per Bakke er foredragsholder - møtet er avholdt

26. april - formiddagsmøte, Legenes Hus, August Bakke er foredragsholder -  møtet er avholdt

10. mai - kveldsmøte, Legenes Hus, Geir Strandenes er foredragsholder - møtet er avholdt

24. mai - formiddagsmøte, Legenes Hus, Nina Langeland er foredragsholder - møtet er avholdt

God sommer!

6. september, - kveldsmøte, Legenes Hus, Ernst Omenaas er foredragsholder - møtet er avholdt

13. til 17. september - Medisinsk historisk tur til Riga i regi av MHSB - turen er gjennomført

27. september - formiddagsmøte, Legenes Hus, Olav Mella er foredragsholder - møtet er avholdt

4. oktober - Armauer Hansen forelesning med middag, Legenes Hus, Ingfrid Salvesen Haldorsen er foredragsholder - møtet er avholdt

25. oktober - formiddagsmøte, Legenes Hus, Paal Naalsund er foredragsholder - møtet er avholdt

8. november - kveldsmøte, Legenes Hus, Stener Kvinnsland og Olav Reikerås er foredragsholdere - møtet er avholdt

29. november - kveldsmøte, Legenes Hus, Baard-Christian Schem er foredragsholder

8. desember (merk, ny dato) - julemøte med juletaffel, Legenes Hus, Frøy Gudbransen er foredragsholder

Endringer kan komme - følg med på nyhetssiden