ÅRSBERETNING FOR DET MEDISINSKE SELSKAP I BERGEN 2017

Styrets virksomhet:

Styrets sammensetning etter årsmøtet 7. februar 2017:

Bjarte Askeland, leder (gjenvalgt for 1 år)

Kristina H. Johannessen, nestleder (gjenvalgt for 1 år)

Lorentz M. Irgens, styremedlem (gjenvalgt for 2 år)

Stig-Andre Normann, styremedlem (valgt for 2 år i 2016)

Svein Ødegaard, styremedlem (gjenvalgt for 2 år)

Tor Olav B. Aasen, varamedlem (gjenvalgt for 2 år) 

Andre tillitsvalgte:

Valgkomite: Håvard Skeidsvoll, Marit Grønning (valgt for 3 år i 2015), Per Høie (valgt for 3 år i 2017)

Revisor: Sigrun Solberg (gjenvalgt for 2 år i 2017)

Husfondet: Lorentz M. Irgens (styreleder), Nils Petter Aardal (styremedlem), Axel Aalgaard (styremedlem)

Legenes Hus husstyre: Sigrun Solberg (styremedlem), Bjarte Askeland (styremedlem)

Rebekka Ege Hegermanns Legat: Lorentz M Irgens (styremedlem)

Legatstyret for Kysthospitalet i Hagevik: Dagrunn Waag Linchausen (styremedlem)

Styrets øvrige årsberetning følger nedenfor og kan leses snart.