Faculty Day 2019

Medlemmer av DMSB er spesielt invitert til Faculty Day 2019 der vårt medlem, Birgitta Åsjø, vil tildeles prisen "Falch´s Senior Award". Møt opp!

 

 

Faculty Day 2019
The Faculty of Medicine, University of Bergen –

13 June 2019 09.00-12.00

STED: Auditoriet Armauer Hansens Hus

Program

09.00

Welcome – dekan Per Bakke/prorektor Margareth Hagen

09.10

“Sunshine stories from the student democracy” by Gard Aasmund Skulstad Johansson

09.25

Utdeling av Det medisinske fakultets priser

- Årets ph.d.-arbeid – Kristine Husøy Onarheim, IGS: “Priority to the newborn? Real-life priority setting and intra-household resource allocation for newborn health in Ethiopia”.
- Studiekvalitetsprisen – MED11 (ellevte semester i medisinstudiet/v Øystein Hetlevik).
- Årets forskningsgruppe - Brystkreftgruppen ved Per Eystein Lønning, Klinisk institutt 2.
- Årets fremragende forskningsformidler – Edvin Schei ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
- Undervisningsprisen – Arvid Lundervold
 - Årets publikasjon(er) – Thomas Arnesens forskningsgruppe, IBM: Marianne Goris et al. “Structural determinants and cellular    environment define processed actin as the sole substrate of the N-terminal acetyltransferase NAA80” og Adrian Drazic et al.: “NAA80 is actin’s N-terminal acetyltransferase and regulates cytoskeleton assembly and cell motility”.

10.15

Fotografering av prisvinnerne

Kaffepause

10.30

Falch’s Junior Award 2019 – Bergithe Oftedal

10.45

 Falch’s Senior Award 2019 - Birgitta Åsjø

11.00

Falch Lecturer 2019 - Professor Maiken Nedergaard

 “The Glymphatic System”

   11.30

Avslutning – dekan Per Bakke

-Lunsj og mingling

 

Vennlig hilsen

Styret i DMSB

Invitasjon til spennende arrangement på St. Jørgen Hospital søndag 28. april kl. 18.00

På vegne av kollega og medlem i DMSB, Ole Didrik Lærum, inviteres medlemmer og andre interesserte til spennende arrangement søndag 28.april kl. 18.00 på St.Jørgen Hospital i Bergen (ved Lepramuseet). Billetter à kr 200,- fås kjøpt ved inngangen (Vipps eller kontanter).

Den 28.4 skal det være en stor forestilling om den leprasyke salmedikteren Hallgrimur Petursson på Island og om hans berømte kjærlighetshistorie, med framføring av salmer han skrev - og om nordafrikanske sjørøvere som ranet folket på Vestmannaøyene og solgte dem som slaver, - deriblant også hans tilkommende kone! Det er et samarbeid mellom Lepramuseet, Snorres venner i Bergen og Medisinsk historisk selskap. Tenkte at medlemmene i DMSB kanskje hadde interesse av det også. -Så hvis det høver var det kjekt om du ville sende vedlagte informasjon til medlemmene.


Med beste hilsener

Ole Didrik

Invitasjon til Veterinærhistorisk konferanse i Bergen

On behalf of the Norwegian Society for the History of Veterinary Medicine it is a pleasure to invite you to the 43 International Congress of World Association for the History of Veterinary Medicine (WAHVM) in Bergen, Norway from the 7th to 9th June 2018.

Early Conference fee if registered before March 2nd.

Please use the registration form on the conference website: http://meetings.event123.no/WAHVM/43rdInternationalCongress/paamelding.cfm

We appreciate that you use the attached invitation code when you sign up, then your name will be completed and you will not need further reminder if you are signed in with the code: rg101068

More information and program on our webpage: http://meetings.event123.no/WAHVM/43rdInternationalCongress/hjem.cfm

For questions regarding registration, please contact Anita Hammersvik mailto:WAHVM@event123.no
Phone: (+47) 46 97 78 19 (no SMS).

Best regards
Yngvild Wasteson
President of NVHS

Samarbeidsmøte mellom DMSB og MHSB om Leonardo Da Vincis anatomistudier, Pleiestiftelsen for Spedalske, onsdag 1. juni 2016 kl. 19.00 - møtet er avholdt

Det siste medlemsmøtet før sommeren blir meget interessant. På intiativ fra vår tidligere leder, Lorentz M. Irgens og i samarbeid med Medisinsk-Historisk Selskap i Bergen, inviterer vi våre medlemmer og andre interesserte til en spennende vandring i Leonardo Da Vincis genialitet. Hans bidrag til verdens kunstarv er udiskutabel og hans mange oppfinnelser var langt forut for sin tid. Men hans bidrag til medisinen er kanskje ikke så godt kjent og fortjener derfor vår oppmerksomhet.

Kollega, pensjonert ortopedisk kirurg fra Storbritania, Guy Rooker, har interessert seg for Leonardo Da Vincis omfattende anatomistudier og vil denne dagen holde et inspirert foredrag for oss. For å spenne forventningsbuen noe inkluderes det nedenstående referatet fra en studiedag holdt i York i fjor.

Merk at møtet starter med årsmøtet i MHSB. Dette beregnes å ta ca. 30 minutter, slik at selve foredraget beregnse å starte rundt kl. 19.30. Etter foredraget inviteres det til enkelt taffel med ønske om en god sommer for oss alle.

Påmelding er ikke nødvendig. Evenandel ved taffelet er kr. 150,- og betales på stedet.

Hjertelig velkommen!

Sitat:

"Guy Rooker, recently retired from being a consultant orthopaedic surgeon in Cheltenham, put together three superb talks on The Genius of Leonardo da Vinci especially for us; it was the first Leonardo study day he had delivered; as a fairly new lecturer on the NADFAS circuit he had previously been able to offer just the standard one hour lecture-format. The resulting whole study day was an outstanding success.

His passion for Leonardo grew from studying his anatomical drawings and relating these to his own surgical career. Over 40 people attended this special event, including members from the south-east and from London, and several non-NADFAS visitors. The focus was on Leonardo’s apprenticeship, paintings, scientific inventions and anatomical drawings. Leonardo received little or no formal education and used nature as his guide. He used his facility for draughtsmanship and astute sense of observation in his scientific drawings, making an incredible contribution to our understanding of aeronautics, cartography, water engineering, and warfare, among many areas. We learnt how few paintings he produced, many unfinished, and about his methods of composition and technique.  

His scientific ideas were amazing, and it is only recently that so many of them have been made possible to achieve now that newer sources of power are available, particularly with the nineteenth century invention of the combustion engine; whereas in his day man- or horse-power were the only options for driving his inventions. The accuracy of his anatomical drawings has become the basis for modern medical practice.  We were left with a sense of a brilliant mind, full of curiosity, restlessly moving on to a new project, a new idea, a new technique: an incredible genius in any age, but particularly so for his time, the early sixteenth century.

We left amazed, invigorated, and also exhausted by such an exciting study day showing us the lively curiosity, the inventiveness, energy and productiveness of this truly ‘Renaissance man’. "

Guy Rooker presentation

Klikk her for å lese om Guy Rookers spennende foredrag om Leonardo Da Vincis anatomistudier

Samarbeidsmøte mellom DMSB og YMA om dypdykking, tirsdag 12. april kl. 19.30, Legenes Hus - møtet er avholdt

Neste ordinære medlemsmøte i DMSB er et samarbeid med YMA, Yrkesmedisinsk Avdeling. Vi setter fokus på hendelsene som ledet fram til at Norge nå er en ledende oljenasjon, med de implikasjoner det har hatt for oss. Dypvannsdykking spilte en sentral rolle i dette spillet og vi vil hevde at myndighetene ikke oppfylte sine plikter i denne prosessen.

Program for møtet er som følger:

1. 1972 - Et dystert dykkeksperiment - Professor em. Ole-Erik Iversen
 
2. Etterundersøkelse av dykkere og dykkemedisinsk forskning ved Haukeland universitetssykehus - Cand. Scient. Ågot Irgens og professor Marit Grønning
 
Etter innleggene åpnes det for diskusjon før deltakerne inviteres til enkelt taffel med alkoholfri drikke mot egenandel kr. 100,-
 
Møt opp i Legenes Hus tirsdag 12. april kl. 19.30 for å høre mer. Påmelding er ikke nødvendig.

Åpent møte om Flyktninghelse, samarbeid mellom DMSB, HUS og Bergen Kommune, tirsdag 8. mars kl. 19.00 - 21.30, Store Auditorium, Haukeland Universitetssykehus - møtet er avholdt

Det medisinske selskap i Bergen, Haukeland UNiversitetssykehus og Bergen Kommune inviterer til åpent møte om Flyktninghelse. Møtet avholdes på Haukeland Universitetssjukehus, Store Auditorium og er åpent for alle interesserte.

Ingen deltakeravgift.

Påmelding er ikke nødvendig.

Tittel: Flyktninghelse - Ansvar, muligheter og utfordringer

Innledninger ved:

  • Etatsjef Brita Øygard, Etat for helsetjenester, Bergen kommune (20 min)
  • Kommunepsykolog Århild B. Fuglestad, Bergen kommune (20 min)
  • Overlege Bjørn Blomberg, Medisinsk avdeling, HUS (10 min)
  • Overlege og rådgiver Anders Alme, Barneklinikken, HUS (10 min)
  • Fastlege, postdoc Lars Fadnes, Inst. for Global Helse og Samfunnsmedisin, UiB (10 min)

Etter innleggene blir det spørsmål og diskusjon.

Både Bergen og andre kommuner har ansvar og utfordringer når det kommer mange asylsøkere og flyktninger. Det samme gjelder Haukeland universitessjukehus og andre deler av spesialisthelsetjenesten. Ikke minst er det behov for adekvat psykisk hjelp til en del av dem som kommer til våre kommuner. Arrangørene vil i samarbeid med Etat for helsetjenester i Bergen kommune presentere den helsetjenesten som skal sørge for at flyktninger og asylsøkere skal få tilstrekkelig og adekvat helsehjelp.

Feiring av overlege D.C. Danielssens 200 årsdag - lørdag 4. juli 2015, møtet er avholdt

D.C. Danielssen var berømt lege langt utenfor Norges grenser, som foregangsmann i utforskningen av den spedalske sykdom.  Han var mangeårig preses ikke bare for Bergens Museum, Universitetets forløper, men også for Det Nyttige Selskab.  Han var også en engasjert samfunnsborger, som stortingsrepresentant og som initiativtager til ulike kulturelle og samfunnsnyttige tiltak.  Derfor feirer vi ham lørdag 4. juli, og du inviteres herved til å delta.

Program:

Kl 16.30  Hyldningsstund  i Muséhaven bak Bergens Museum (Universitetsmuseet) med minnetale og forfriskninger.

Kl 18.00  Avduking av minneplakett på Vågsallmenning (Danielssens barndomshjem).

Kl 18.30  Bekransning av minneplakett over inngangsdøren til Pleiestiftelsen i Kalfarveien 31.

Kl 19  Treretters middag (1800-talls meny) på Hotel Terminus, pris kr 595,- pr couvert (ekskl. drikkevarer).

***

Påmelding til middagen kan skje ved registrering og betaling direkte til hotellet på nettadressen: http://arrangement.augustin.no/external/detaljer.aspx?hid=2&id=337

Eller ved innbetaling til konto 5226.05.05580 (husk å merke med avsender).

PÅMELDINGS-/BETALINGSFRIST: fredag 12. juni, men for å få en bekreftelse på interessen for arrangementet ønsker vi påmelding så snart som mulig.

Arrangementet støttes av Universitetet i Bergen, Det Nyttige Selskab og Fagbokforlaget.

Karen Helle                                                              Erik Næsgaard

Professor emer. UiB                                           Preses emeritus, Det Nyttige Selskab         Karen.helle@biomed.uib                                 lengerik@gmail.com