Møtekalender for DMSB 2017

10. januar - medlemsmøte, Legenes Hus, John Gunnar Meland, avholdt

24. januar - formiddagsmøte, Legenes Hus, Stein Husebø er innleder, avholdt

7. februar - årsmøte, Legenes Hus, Arve Bang er innleder, avholdt

21. februar - formiddagsmøte, Legenes Hus, Willy Dahl er innleder, avholdt

7. mars - medlemsmøte, Legenes Hus, Øystein Bruserud er innleder, avholdt

28. mars - formiddagsmøte, Legenes Hus, Magne Raundalen er innleder, avholdt

4. april - medlemsmøte, Legenes Hus, Arne Ulven er innleder, avholdt

25. april - formiddagsmøte, Legenes Hus, Kristina Johannessen er innleder - avholdt

9. mai - medlemsmøte, Legenes Hus, Bjørn Bjorvatn er innleder - avholdt

30. mai - formiddagsmøte, Legenes Hus, Sigrun Solberg er innleder - avholdt

Sommerferie

 

17. -21. august - medlemstur til Gotland, samarbeid mellom DMSB og MHSB - turen er gjennomført

12. september - medlemsmøte, Legenes Hus, Guttorm Brattebø er innleder - avholdt

26. september - formiddagsmøte, Legenes Hus, Per Åge Høisæter er innleder - avholdt

10. oktober - Armauer Hansen forelesning med middag, Stein Emil Vollset er innleder - avholdt

24. oktober - formiddagsmøte, Legenes Hus, Roar Sandvei er innleder - avholdt

7. november - medlemsmøte , Legenes Hus, Cecile Gjerde er innleder - avholdt

21. november - formiddagsmøte, Legenes Hus, Kåre Augensen er innleder - avholdt

8. desember - Julemøte med middag, Pleiestiftelsen for Spedalske, Stig-Andre NOrmann er foredragsholder - avholdt

Endringer kan komme - følg med på nyhetssiden