Møtekalender for DMSB 2018

9. januar - medlemsmøte, Legenes Hus, Ole Didrik Lærum er innleder - avholdt

30 januar - formiddagsmøte, Legenes Hus, Lasse Engesæter er innleder - avholdt

13. februar - årsmøte, Legenes Hus, Hans-Peter Marti innledet - avholdt

27. februar - formiddagsmøte, Legenes Hus, Odd Søreide er innleder - avholdt

13. mars - medlemsmøte, Legenes Hus, Christen Bang er innleder - avholdt

20. mars - formiddagsmøte, Legenes Hus, Tine Nordgreen er innleder - avholdt

10. april - medlemsmøte, Legenes Hus, Helga Arianson er innleder - avholdt

24. april - formiddagsmøte, Legenes Hus, Per Lund-Johansen er innleder - avholdt

8. mai - medlemsmøte, Legenes Hus, Arnold Berstad er innleder - avholdt

God sommer! 

11. september - medlemsmøte, Legenes Hus, Line Bjørge er innleder - NB. kl. 20.00 - avholdt

20. -24. september - medlemstur til Edinburgh, samarbeid mellom DMSB og MHSB - gjennomført

2. oktober - formiddagsmøte, Legenes Hus, MSO innleder - avholdt

16. oktober - Armauer Hansen forelesning med middag, Henrik Irgens er innleder - avholdt

30. oktober - formiddagsmøte, Legenes Hus, Brit Haver er innleder - avholdt

13. november - medlemsmøte, Legenes Hus, Julie Ane Borge er innleder

27. november - formiddagsmøte, Legenes Hus, Edgar Glück er innleder

7. desember - Julemøte med middag, Pleiestiftelsen for Spedalske, Bjarte Askeland er innleder

Endringer kan komme - følg med på nyhetssiden