Møtekalender for DMSB 2019

8. januar - kveldsmøte, Legenes Hus, Arne Strand er foredragsholder - avholdt

29. januar - formiddagsmøte, Leiv Hove er foredragsholder - avholdt

12. februar - årsmøte, Legenes Hus, Birgitta Åsjø er foredragsholder - avholdt

26. februar - formiddagsmøte, Legenes Hus, John Ludvig Larsen er foredragsholder - avholdt

12. mars - kveldsmøte, Legenes Hus, Jeremy Ganz er foredragsholder - avholdt

26. mars - formiddagsmøte, Legenes Hus, Svein Hindal er foredragsholder - avholdt

9. april - kveldmøte, Legenes Hus, Paul Egil Gravem er foredragsholder - avholdt

14. mai - formiddagssmøte, Legenes Hus, Kjell Haug er foredragsholder - avholdt

28. mai - formiddagsmøte, Legenes Hus, Inge Moril er foredragsholder - avoldt

God sommer! 

10. september - kveldsmøte, Legenes Hus, Gerd Kvale er foredragsholder - avholdt

19. - 23. september - medlemstur til Montpellier, samarbeid mellom DMSB og MHSB - avholdt

1. oktober - formiddagsmøte, Legenes Hus, Per K. Rønnevik er foredragsholder - avholdt

15. oktober - Armauer Hansen forelesning med middag, Inge Glambek er foredragsholder - avholdt

29. oktober - formiddagsmøte, Legenes Hus, Armauer Hansen-filmen vises - avholdt

12. november - kveldsmøte, Legenes Hus, Kari Lossius er foredragsholder - avholdt

26. november - formiddagsmøte, Legenes Hus, Brynjulf Stige er foredragsholder

6. desember - Julemøte med middag, Pleiestiftelsen, Bjarte Askeland er foredraghsolder

Endringer kan komme - følg med på nyhetssiden