Møtekalender for DMSB 2021

12. januar - kveldsmøte, Legenes Hus, Anders Walløe er foredragsholder - utsatt til 27. april

26. januar - formiddagsmøte, Legenes Hus, Per Ivar Hoff er foredragsholder - utsatt til 25. mai

9. februar - årsmøte, Legenes Hus, Elling Ulvestad er foredragsholder - møtet ble gjenomført 9. mars

23. februar - formiddagsmøte, Legenes Hus, Jan Sommerfelt-Pettersen er foredragsholder - utsatt til 12. oktober

9. mars - årsmøte, Legenes Hus, Elling Ulvestad er foredragsholder - møtet er avholdt

23. mars - formiddagsmøte, Legenes Hus, Erik Hungnes er foredragsholder - utsatt til 28. september

13. april - kveldsmøte, Legenes Hus, Magnus Vollset er foredragsholder - møtet er utsatt

27. april - formiddagsmøte, Legenes Hus, Anders Walløe er foredragsholder - møtet er avholdt

11. mai - kveldsmøte, Legenes Hus, Dagrun Waag Linchausen - møtet er avholdt

25. mai - formiddagsmøte, Legenes Hus, Per Ivar Hoff er foredragsholder - møtet er avholdt

God sommer!

9. til 13. september - Medisinsk-historisk tur til Rogaland - gjennomført

14. september - kveldsmøte, Legenes Hus, Magnus Vollset er foredragsholder - møtet er avholdt

28. september - formiddagsmøte, Legenes Hus, Erik Hungnes er foredragsholder - møtet er avholdt

12. oktober - Armauer Hansen forelesning og DMSB-jubileum - Jan Sommerfelt-Pettersen er foredragsholder - møtet er avholdt

26. oktober - kveldsmøte, Legenes Hus - Vidar Lehmann er foredragsholder - møtet er avholdt

9. november - kveldsmøte, Legenes Hus - Svein Ødegaard er foredragsholder - møtet er avholdt

22. november - formddagsmøte, Legenes Hus - Ivar Austlid er foredragsholder - møtet er avholdt

3. desember - Julemøte med juletaffel - Bjarte Askeland er foredragsholder

Endringer kan komme - følg med på nyhetssiden