Møtekalender for DMSB 2020

14. januar, kveldsmøte, Legenes Hus, Gunnar Kvåle er foredragsholder - avholdt

28. januar - formiddagsmøte, Legenes Hus, Ernst Lien er foredragsholder - avholdt

11. februar - årsmøte, Legenes Hus, Steinar Hunskår er foredrgsholder - avholdt

25. februar - formiddagsmøte, Legenes Hus, Kari Wærness er foredragsholder - avholdt

10. mars - kveldsmøte, Pleiestiftelsen for Spedalske, Guri Rørtveit, Arild Iversen og Bård Espelid er foredragsholdere - avholdt

31. mars - formiddagsmøte, Legenes Hus, Erik Florvaag er foredragsholder - utsatt til 8. september

28. april -formiddagsmøte, Legenes Hus, Jan Sommerfelt Pettersen er foredragsholder - utsatt til 27. oktober

12. mai - kveldsmøte, Legenes Hus, Per Ivar Hoff er foredragsholder - utsatt til 2021

26. mai - formiddagsmøte, Legenes Hus, Geir Strandenes er foredragsholder - utsatt til 24. november

God sommer!

8. september - kveldsmøte, Legenes Hus - Rebecca Cox er foredragsholder - avholdt

29. september - formiddagsmøte, Legenes Hus, foredragsholder er Erik Florvaag - avholdt

13. oktober - Armauer Hanser forelesning med servering - Lorentz M. Irgens er foredragsholder - avholdt

16. - 20. oktober - Medisinsk Historisk tur i samarbeid med MHSB - turen er utsatt

27. oktober - formiddagsmøte, Legenes Hus - foredragsholder er Svein Ødegaard - avholdt

10. november - kveldsmøte, Legenes Hus - foredragsholder er Dagrun Waag Linchausen- møtet er utsatt

24. november - formiddagsmøte, Legenes Hus - Geir Strandenes er foredragsholder - møtet er utsatt

1. desember - Julemøte med juletaffel - Legenes Hus - Bjarte Askeland er foredragsholder - møtet er utsatt og foredraget gjennomføres på årsmøtet i DMSB

Endringer kan komme - følg med på nyhetssiden