Møtekalender for DMSB 2020

14. januar, Legenes Hus, Gunnar Kvåle er foredragsholder - avholdt

28. januar - formiddagsmøte, Ernst Lien er foredragsholder

11. februar - årsmøte, Legenes Hus, Steinar Hunskår er foredragsholder

25. februar - formiddagsmøte, Legenes Hus, Kari Wærness er foredragsholder

10. mars - kveldsmøte, Legenes Hus, Guri Rørtveit, Arild Iversen og Bård Espelid er foredragsholdere

31. mars - formiddagsmøte, Legenes Hus, Erik Florvaag er foredragsholder

28. april - formiddagsmøte, Legenes Hus, Jan Sommerfelt Pettersen er er foredragsholder

12. mai - kveldsmøte, Legenes Hus, Per Ivar Hoff er foredragsholder

26. mai - formiddagsmøte, Legenes Hus, Geir Strandenes er foredragsholder

God sommer!

8. september - kveldsmøte, Legenes Hus - foredragsholder ikke bestemt

29. september - formiddagsmøte, Legenes Hus - foredragsholder ikke bestemt

13. oktober - Armauer Hansen forelesning med middag - Lorentz M. Irgens er foredragsholder

27. oktober - formiddagsmøte, Legenes Hus - foredragsholder ikke bestemt

10. november - kveldsmøte, Legenes Hus - foredragsholder ikke bestemt

24. november - formiddagsmøte, Legenes Hus - foredragsholder ikke bestemt

4. desember - Julemøte med juletaffel - Bjarte Askeland er foredragsholder

Endringer kan komme - følg med på nyhetssiden