Møtekalender for DMSB 2021

12. januar, kveldsmøte, Legenes Hus, Anders Walløe er foredragsholder - møtet er utsatt til 27. april

26. januar - formiddagsmøte, Legenes Hus, Per Ivar Hoff er foredragsholder - møtet er utsatt

9. februar - årsmøte, Legenes Hus, Elling Ulvestad er foredragsholder, møtet er utsatt til 9. mars

23. februar - formiddagsmøte, Legenes Hus, Jan Sommerfelt-Pettersen er foredragsholder, møtet er utsatt

9. mars - kveldsmøte, Legenes Hus, årsmøte i DMSB, Elling Ulvestad er foredragsholder

23. mars - formiddagsmøte, Legenes Hus, Erik Hugnes er foredragsholder

13. april - kveldsmøte, Legenes Hus, Magnus Vollset er foredragsholder

27. april - formiddagsmøte, Legenes Hus, Anders Walløe er forededragsholder

11. mai - kveldsmøte, Legenes Hus, Dagrun Waag Linchausen er foredragsholder

25. mai - formiddagsmøte, Legenes Hus, Geir Strandenes er foredragsholder

God sommer!

14. september - kveldsmøte, Legenes Hus - foredragsholder ikke bestemt

28. september - formiddagsmøte, Legenes Hus, foredragsholder ikke bestemt

12. oktober - Armauer Hanser forelesning med servering - Bjarte Askeland er foredragsholder

26. oktober - formiddagsmøte, Legenes Hus - foredragsholder ikke bestemt

9. november - kveldsmøte, Legenes Hus - foredragsholder ikke bestemt

23. november - formiddagsmøte, Legenes Hus - foredragsholder ikke bestemt

3. desember - Julemøte med juletaffel - foredragsholder ikke bestemt

Endringer kan komme - følg med på nyhetssiden