Høstturen 2021 er gjennomført - Reisebrev ved Agnethe Harbitz

Høstturen 2021 ble gjennomført som et samarbeid mellom DMSB og MHSB. Den ble meget vellykket og viste at Norge er et meget bra land å gjøre ekspedisjoner i. Nedenfor følger et spennende reisebrev, forfattet av vår "faste" skribent, Agnethe Harbitz.

Bilder fra turen kan sees her: Høsttur 2021

Reisebrev

Høstens store utflukt gikk til Rogaland fra torsdag 9. til mandag 13. september2021for våre medlemmer i Det Medisinske Selskap (DMSB) og i Medisinsk-Historisk Selskap (MHSB). Turen er nr. 8 i rekken av vellykkete fellesreiser (tidligere turer: London, Vilnius i Litauen, Island, Brügge i Belgia, Gotland, Edinburg i 2018 og Montpelier i Syd-Frankrike i 2019). Turen til Rogaland var i år i DMSB sin regi. Fellesturene med faglig og kulturelt program er populære.  Vi var 31 deltakere på turen. Grunnet den ennå pågående Covid-19 pandemien hadde reisearrangøren DMSB vært i kontakt med ansvarlige myndigheter i Bergen om smittevern og kunne garantere at alle mulige forholdsregler var blitt tatt for å unngå spredning av smitte blant turdeltakerne.

Målet for årets medlemstur var altså Rogaland med behagelig og moderne turbuss, og sjåfør Mona fulgte med oss på hele turen og sørget for en trygg reise.  Avreise fra Bergen med buss startet kl. 12 fra Blomsterpaviljongen.  Været var upåklagelig, deilig sommertemperatur, stille, men noe disig sol. Etter at 2 fergestrekninger var tilbakelagt - Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen-Mortavikå på Rennesøy - nådde vi det mer åpne Sørvestlandet. Her verner ingen skjærgård, og sjøen står rakt på.  Landskapsbildet med de flate jordbruksegner - åkerland innringet av steingarder og utenfor de frodige beitemarker - vil imidlertid komme tydeligere frem for oss når vi nærmer oss Jæren, på reiserutens 3. dag. På dagens tur var målet Utstein Kloster Hotel med 2 overnattinger. Hotellet er plassert like ved Utstein kai på Klosterøya og har et trivelig gresskledd bryggeanlegg hvor vi samlet oss til en hyggelig prat før middag om kvelden.

Fredag 10/9-21: Båt tur/retur fra Utstein kai mot Flor og Fjære med omvisning og lunsj. Reisen startet i fint vær med hurtigbåt, kun for vår gruppe.  Etter ca. en halvtimes frisk båttur ankom vi Flor og Fjære på øyen Hidle (gammelnorsk «steinhelle») i Hillefjorden i Ryfylke. Vi ble mottatt av en flink og entusiastisk omviser, svigerdatter til grunnleggeren av stedet, som virkelig fremsto som en fantastisk vakker blomsterfylt hage, med gressplener, idylliske vann, en karpedam, fossefall og bekker plassert i forskjellige nivåer i terrenget, alt omkranset av vakre eksotiske trær, palmer og frukttrær.  Epletrær var blitt formet til lave hekker ved å avbøye grenene på en spesiell måte, absolutt en ide til etterfølgelse! Opprinnelig var Flor & Fjære en helt naken og forblåst øy på ca. 13 mål land som en utslitt gartner «strandet på» i 1987. Resultatet av hans rekreasjonsarbeid og motivasjon ble en eksotisk hage oppdelt i temaer som palmehagen, kaktushagen, egen Bonsai-hage og en strandpromenade for å nevne noen. Hele anlegget er en godt drevet familiebedrift. Et av turens høydepunkt var nettopp å få komme hit, det var en opplevelse. Lunsj ble servert i anleggets hyggelige restaurant med utsikt ut mot Hillefjorden.

Etter retur til hotellet og en liten hvil, dro vi med buss det korte stykket til Utstein Kloster hvor vi ble tatt imot av en kunnskapsrik guide i middelalderkostyme som fortalte oss om klosterets historie: Utstein kloster er en av Norges best bevarte klosteranlegg og ligger i et fredet kulturlandskap tett på havet. Utstein kloster opptrer i historiske kilder allerede på 1000-tallet, da som kongsgård for Harald Hårfagre. Klosteret, slik det fremstår i dag, er fra 1260-tallet, der klosterkirken i gotisk stil danner den nordlige langsiden av klostergården. Døpefonten i kirken er av klebersten datert til ca. 1300-tallet.  På 1260-tallet på Magnus Lagabøters tid ble klosteret drevet av Olavsklosteret, Benediktinerordenen, i Stavanger. Etter reformasjonen var klosteret ubebodd i lengre perioder og bygningene forfalt. Da fogden Christopher Garmann flyttet hit i 1750-tallet ble anlegget satt i stand, men til dels sterkt forandret.  Klosterbygningene ble benyttet som våningshus for Utstein gård frem til 1930-tallet.  Etter omfattende restaureringsarbeider ble Utstein Kloster åpnet som museum i 1965.  Omvisning fikk vi etter en nydelig liten orgelkonsert i kirken. 

Lørdag, 11/9-21: Avreise fra Utstein Kloster hotell til Stavanger, kongeboligen Ledaal på Eiganes, med vår buss og Mona bak rattet. Vi fikk omvisning og en interessant orientering om stedet - nå representasjonsbolig for Stavanger Kommune. Ledaal er en herregård bygget som lyststed for Kiellandfamilien 1799 – 1803 i en stor hage. Byggherre var kjøpmann og hoffagent Gabriel Scanche Kielland.  Inventar, møbler og annet er godt bevart fra hans tid. Det meste av inventaret er i rokokkostil, Louis XVI, empire og biedermeier.  Forfatter og amtmann Alexander Kielland født i 1849 er oldebarn av Gabriel Scanche Kielland. I Alexander Kiellands romaner kjenner man igjen trekk fra herregårdslivet, både fra selve bygget og fra familiemedlemmer tilknyttet Ledaal. Etter stoppet i Stavanger gikk ferden så videre til Jærens åpne og vide kyststrekning - formet under siste istid - til Hå Prestegard hvor vi spiste vår lunsj. Ut fra historiske kilder har det bodd prester på gården Hå fra ca. 1300.  Nord for prestegården ligger strandgravefeltet fra folkevandringstiden, ca. 300 – 700 e. Kr. Det finnes flere slike gravfelt langs rullesteinstrendene på Jæren.  Ikke langt fra Prestegården renner Hå-elven, et paradis for fluefiskere, ble det sagt, og en viktig vannkilde for gårdslivet omkring. Etter lunsjen på Hå sto Garborgheimen og Knudeheio på programmet, begge steder et stykke innover i Ryfylkeheiene. Til Garborgheimen ankom vi ved middagstid i regnfullt vær. Vi ble møtt av omviseren, en utmerket formidler om Arne Garborgs liv og forfatterskap. Arne Garborg født 1851 døpt Aadne Garborg, var ca. 8 år gammel da faren kom inn i en voldsom religiøs krise, og han oppdro barna meget strengt. Garborg skildrer denne vonde barndomstiden i sin roman «Fred» og i «Knudaheibrev». Etter at Garborg var kommet noenlunde til ro etter farens tragiske selvmord, prøvde han å legge skylden på hendelsen på den jærske natur og det jærske miljøet, det preger hans forfatterskap. Han var skoleflink og musikalsk og utdannet seg til lærer. Den vanskelige barndomstiden vises i hans diktning og da først og fremst i «Haugtussa» 1895, med nydelig skildring og tolkning av norsk natur og folkeliv. Han dyrket Ibsen og skrev satiriske dikt, de psykologiske spørsmål om de indre konflikter opptok også Garborg sterkt. Han ville ut av negativiteten og begynte litt etter hvert å tro på «mennesket», på demokratiet. Etter hvert fjernet han seg fra Ibsen og nærmet seg Bjørnson og grundtvigianismen. I 1880-årene kom depresjonen igjen over ham, og han måtte verne seg mot den og skrev bl.a. «Trette menn».  «Den bortkomne faderen» 1899 hører til de fineste verker i all norsk diktning.  I 1890-årene opplevde Garborg at han hadde maktet å overvinne tungsinnet og pessimismen. Han døde i 1924, hans kone Hulda overlevde ham med 10 år, også hun forfatter og arbeidet for folkedans, særlig folkevisedans etter færøysk mønster, og for bruk av norske bunader. Han og Hulda ligger begge gravlagt på Knudeheio hvor han i 1890-årene fikk bygget sin sommerhytte. Festmiddag om kvelden på Sola Strandhotel, nydelig meny med ditto viner.

Søndag, 12/9-21 begynte vi på hjemreisen via Røldal og Tyssedal til Rosendal med overnatting på Avlsgården som er kjent for sitt gourmetkjøkken og sin nyttiggjøring av stedets gode urter, grønnsaker m.m. I Røldal fikk vi omvisning i Røldal gamle stavkirke fra 1200-tallet. «Det svettende krusifiks» som henger i koret i kirken, er den eneste bevarte kultgjenstand i Norges gamle pilgrimskirker.  Lunsj ble inntatt på Røldal terrasse og da kom solen frem etter en dag med tåke og regn. Turen gikk så til Tyssedal Kraftstasjon innerst i Sørfjorden i Odda med omvisning der. AS Tyssefallene ble stiftet i 1906 og utnytter vannkraften fra Tyssovassdraget. Vi ankom Avlsgården sent ettermiddag. Velsmakende middag om kvelden med kveite som hovedrett.

Mandag, 13/9-21: Etter god frokost dro vi til Kvinnherad katedralen med omvisning av guide og pensjonert lærer Skåla fra Rosendal. Kirken er fra 1250, er sognekirke og bygget i sten preget av både gotisk og romansk stil. Baron Axel Rosenkrantz er lagt i kiste i Krypten i kirken. Vi fikk ikke anledning til å gå ned i krypten, men fikk ta turen opp i klokketårnet og fikk se de 2 store og tunge kirkeklokkene. Vi dro så til Hålandsdalen i fint vær hvor vi fikk en interessant omvisning i Holdhus gamle trekirke fra 1726. Årstallet og navn til dem som hadde bidratt til å gjenreise kirkebygget i 1726 var risset inn i de gamle vindusrutene på begge sider i kirkeskipet. Opprinnelig sto en middelalder stavkirke der, nevnt første gang i 1306, der hvor nåværende kirke er blitt bygget. Mulig stedet en gang har vært et kultsted fra førkristen tid. I 1889 ble kirken solgt til eier av naboeiendommen Hans Hansen Holdhus med den hensikt at han som kjøper skulle sørge for å få revet kirken innen 2 år.  Det ble det ikke noe av da Holdhus solgte kirken til Fortidsminneforeningen v/arkitekt Schak Bull som ikke ville rive kirken, men derimot ønsket å bevare den for ettertiden. Det ble igangsatt omfattende reparasjoner av kirkebygget 1903 – 1906. I kirken henger den kjente og bevaringsverdige Madonnastatue fra 1450 – tallet i kalkstein. Statuen er Norges eneste malte madonna i sten fra middelalderen. Etter oppholdet i Hålandsdalen, som var siste stopp, ankom vi Bergen ca. kl. 14.30.

Det har vært på alle måter en trivelig fellestur. En hjertelig takk til reisekomiteen: Bjarte Askeland, Kristina Johannessen og Lorentz M. Irgens for turopplegget og flott program.

Takk for turen og samværet!

Bergen, 17/9-21

Agnethe Harbitz

Høstens store utflukt - endelig program - fortsatt noen få plasser igjen

I løpet av det siste året har styret i Det medisinske selskap i Bergen observert et økende udekket behov for sosial kontakt blant medlemmene. Tallrike avlyste arrangementer, herunder turen til Sevilla sist høst, har bidratt til det samme. Å planlegge tur til Sevilla kommende høst har styret vurdert som urealistisk, da forholdene i Spania ansees som uforutsigbare. Med en antatt gjennomvaksinert befolkning pr. september 2021 antar vi imidlertid at en utflukt i Norge vil kunne arrangeres og håper at vi dermed vil kunne bidra til tilfredsstillelse av medlemmenes udekkete sosiale behov. Som tidligere inviterer vi også medlemmene i Medisinsk historisk selskap i Bergen.

Vi planlegger med et antall på 40 og deltakerne får plass etter tidspunkt for påmelding.

Program:

Torsdag 9/9

Ettermiddag: Avreise med buss fra Bergen
Ankomst Utstein Kloster Hotell - middag, overnatting

Fredag 10/9

Frokost.
Avreise med båt til Flor og Fjære - omvisning, lunch
Retur med båt til Utstein Kloster
Omvisning i Utstein Kloster med middag i klosteret etter orgelkonsert i kirken Overnatting Utstein Kloster Hotel

Lørdag 11/9

Frokost
Avreise med buss til Stavanger og Jæren
Utflukt til kongeboligen Ledaal og Hå gamle prestegard med lunch og til Garborgiana Ankomst Sola Strandhotell, middag, overnatting

Søndag 12/9

Frokost
Avreise med buss via Suldal til Røldal stavkirke, med omvisning, lunch Røldalsterrassen Energimuseet i Tyssedal med omvisning
Ankomst Rosendal, Baroniet Avlsgården, med omvisning, middag, overnatting

Mandag 13/9

Frokost
Omvisning i Kvinnheradskatedralen, inklusive gravkrypt
Retur til Bergen, via Hålandsdalen gamle kirke med ambulant lunch

Påmelding til Bjarte Askeland, epost: bas@bbb.no eventuelt på telefon 410 28 000

Beregnet pris, inklusiv buss, inngangspenger, overnattinger og måltider: ca. kr. 20 000,- pr. par og ca. kr. 11 000,- for enkeltperson i enkeltrom. Alkohol til maten betales individuelt. Etter tildelt plass vil deltakerne avkreves depositum kr. 4 000,- pr. person. Endelig betaling over sommeren.

Avbestilling uten økonomiske forpliktelser inntil 6 uker før avreise.

I turkomiteen:

Bjarte Askeland     Lorentz M Irgens     Kristina H Johannessen

Det medisinske selskap i Bergen

Postadresse: c/o Bjarte Askeland, Vilhelm Bjerknes ́vei 46, 5081 Bergen

Bankforbindelse: Den Norske Bank, kontonr.: 1204.47.78287

Nettside: www.dmsb.no - Facebook: www.facebook.com/dmsb.no/

Medisinsk-Historisk tur til Rogaland 9. til 13. september 2021

Styret beklager at fjoråret Medisinsk-Historiske tur til Sevilla måtte avlyses som følge av den pågående Covid-Pandemien. I styremøter har vi diskutert muligheten for å gjennomføre en tur i år og kommet til at det fortsatt er usikkert om det kan planlegges reise til utlandet i høst. Vi har derfor landet på et alternativ, en bussreise til Rogaland, med flere spennende destinasjoner.

Turen vil gå av stabelen i tidsrommet torsdag 9. til mandag 13. september og det er gjort bestilling av en komfortabel buss som kan frakte oss trygt på reisen.

Det er lagt opp til besøk på Utstein kloster, Flor og Fjære, kongeboligen Ledaal, Hå kirkegård, Garborgs hjem, Sola Strandhotell, Røldal Stavkirke, Kraftmuseet i Tyssedal, Baroniet i Rosendal, Kvinnheadskatedralen og Hålandsdal gamle kirke.

Programmet omfatter all transport, bespisning, overnatting og inngangspenger. Prisen er anslått til å bli rundt kr. 20 000,- pr. par.

Endelig program, samt informasjon om pris og påmelding ble sendt medlemmene mandag 29. mars. Arrangememtet er nær fulltegnet, men det er fremdeles noen få plasser tilgjengelig. Medlemmer av DMSB og MHSB bes kontakte Bjarte Askeland på bas@bbb.no  for informasjon.

Medisinsk-Historisk tur til Sevilla 16. til 20. oktober 2020 - turen er utsatt på grunn av Covid 19

Kjære medlemmer,
 
Årets Medisinsk-Historiske tur går til Sevilla i tidsrommet 16. til 20. oktober. På vegne av årets hovedarrangør, MHSB  er det en glede for styret i DMSB å invitere dere til denne ærverdige spanske byen med lange og berømte historiske røtter fra kunst, kultur og medisin.
 
Fyldig og god informasjon finnes nedenfor.
 
Plassen er begrenset og intressen stor, så DMSB kan dessverre ikke garantere deltakelse for dem som ikke allerede er påmeldt.
 
Informasjon om turen får ved henvendelse til Bjarne Thune – mobil +47 916 09 208 – e-post: bjarnethune@gmail.com
 
Vennlig hilsen
 
Styret i DMSB
 
Invitasjon

I år står Medisinsk-Historisk Selskap i Bergen for gjennomføringa av fellestur, og styret i MHSB har gleda av invitera medlemmer av både DMSB og MHSB, med følgje, til Sevilla, 16. til 20. oktober 2020. Middeltemperaturen i Sevilla i oktober ligg mellom 16 og 30 grader.

Sevilla (uttalt Sevija) er kjend som bakteppe for Mozarts Don Giovanni/Don Juan (1787), Rossinis Figaro, barberen (1816), og Bizets Carmen (1875). Sevilla er Spanias fjerde største by (ca.700.000) og hovudstad i landsdelen Andalucia, heilt sør i landet. Sevilla er i dag mest kjend for appelsinar, flamenco, tapas, tyrefekting, sol og alle minna som finst att etter maurisk/muslimsk styre. Historia til Sevilla strekkjer seg minst 2000 år attende i tid. Byen vart grunnlagd av romarane som hamn ved Guadalquivir-elva. Etter Romarrikets fall fylgde ein periode under visi-gotarane. Maurarane kom til den iberiske halvøy i 711 etter Kristus, og alt i 720 sto det avgjerande slaget som sikra dei kristne den opninga dei trong for å starte gjenerobringa, la reconquista. Rett nok tok det ytterlegere 772 år før den siste mauraren drog (1492), men i det meste av denne perioden levde muslimar og kristne i fredeleg sameksistens, medan den mauriske innverknaden gradvis vart mindre og mindre. Den mauriske/muslimske epoken er det framleis tydelige spor av i Sevilla.

I 1492 oppdaga italienaren (eller nordfjordingen?) Christopher Colombus, Amerika, økonomisk støtta av det spanske kongeparet Isabella og Ferdinand, og det vart eit sterkt oppsving for byen, som vart tildelt eksklusiv handelsrett med det nye kontinentet. Sevilla utvikla seg raskt til å bli ein av dei rikaste og flottaste metropolane i heile Europa, og det vart bygd ei rad vakre renessansepalass og kyrkjer som vi framleis kan sjå. Innbyggjartalet firedobla seg over ein hundreårsperiode, og 1500- tallet var ein gullalder i Sevillas historie. 1600-tallet vart derimot eit kraftig tilbakeslag. Ein pest utrydda halvparten av innbyggjarane, og posisjonen som hamneby vart svekka ved at Guadalquivir- elva tørka inn og vart for grunn til at dei stadig større handelsskipa kunne flyta. På 1800-tallet vaks byen ytterlegare. Bruer vart bygde over elva, og det meste av bymurane vart rivne. Sevilla fekk hard medfart under den spanske borgarkrigen på 1930-talet, men ein ny opptur kom i 1992, då Sevilla var vertsby for den internasjonale teknologimessa Expo '92 og for 500-årsjubileet for Atlanterhavs- kryssinga til Colombus. Dette førte til ei radikal betring av infrastruktur og turistfasilitetar i byen. For meir informasjon, gå gjerne inn på Farmasihistorie.com og søk på Sevilla 2020. https://farmasihistorie.com/w/index.php?title=Sevilla_2020

Reise og opphald

Vi dreg frå Flesland med Norwegian fredag 16.oktober kl. 9.20, mellomlandar i Oslo og kjem til Malaga 15.45. Derfrå blir det ein ca. 2,5 times busstur gjennom malerisk landskap til Sevilla (ca.16.30 – 19.00/19.30) der vi tek inn på Hotel Doña María, Calle Don Remondo, 19, 4-stjerners hotell i eit gammalt slott. Hotellet ligg nær mange av våre viktigaste reisemål, likevel kan det bli ein del trakking på hardt underlag, så ta med godt, trykkdempande fottøy.

Det blir retur tirsdag 20.oktober med buss frå hotellet i Sevilla ca. kl. 15 og Norwegian frå Malaga kl.20.00, denne gongen direkte til Bergen, der vi er framme 23.50.
Det er ingen internasjonale flyselskap som har fly heilt fram til Sevilla, og det er ikkje samarbeid flyselskapa mellom når det gjeld gruppereiser, bortsett frå når det er inngått spesielle alliansar.

Kostnader

Flyreise Norwegian med 2 kolli a 20 kg innsjekka + handbagasje pr. person - 5050 inkl. flyskatt. Mat er ikkje inkludert, men kan kjøpast om bord eller takast med heimanfrå.
Hotellopphald pr. person i dobbeltrom, 4 netter, med frukost - 4200 (enkeltromstillegg 3500) Transfer frå/til flyplass med turbuss ca. - 500

Felles lunsj laurdag, sundag, måndag ca. - 1.500
Felles middag fredag og måndag ca. - 1.500
Billettar/inngangspengar ca. - 500
Total kostnad pr. person i dobbeltrom blir då ca. 13.250. Låg kronekurs påverkar prisen i høg grad.

Detaljprogrammet er under arbeid, førebels ser det slik ut:
Fredag 16.oktober
Vi rår deltakarane til å nytta Bybanen til Flesland og reiser derfrå med Norwegian kl.09.20 via Oslo til Malaga, der vi blir henta med buss og køyrde vidare til Sevilla dit vi kjem fram kl. 19.00/19.30.
Etter at vi har sjekka inn på hotellet og ”pudra nasen” har vi fellesmiddag kl. 20.00/20.30
Laurdag 17.oktober
Frukost på hotellet.
Vi held oss i bydelen Santa Cruz og har fokus på: Katedralen i Sevilla med gravmelet til Columbus og klokketårnet Giralda.
Felleslunsj
Vi tek ein grundig titt på palasskomplekset El Alcázar frå 1300-talet, det kongelege slott i Sevilla, med sine overdådige historiske hagar. Middag på eiga hand
Sundag 18.oktober
Frukost på hotellet
Vi fokuserar på Macarena-området med Macarena-kyrkja og restar av Sevillas gamle bymur.
Felleslunsj
Byvandring/museumsbesøk. Middag på eiga hand.
Måndag 19.oktober
Frukost på hotellet
Vi held oss i Sevillas universitetsområde
Farmasihistorisk museum Sevilla v/ Antonio Ramos Carillo
Felleslunsj
Sightseeing/museumsbesøk
Fellesmiddag/festmiddag kl. 20.00
Tirsdag 20.oktober
Frukost og utsjekk frå hotellet, tid til disposisjon i Sevilla og ein siste individuell lunsj før vi ca. kl. 15.00 entrar turbussen til Malaga. Norwegian har avgang frå Malaga kl. 20.00 og flyg direkte til Bergen, der vi er framme kl. 23.50.

Påmelding og depositum

Det er sett av ca. 30 plassar
Påmelding må skje snarast.
Ved påmelding treng vi føre- mellom og etternamn (slik det står i passet), fødselsdato og mobilnummer. For at påmeldinga skal bli rettferdig går invitasjonen ut samtidig til medlemmene i DMSB og MHSB. Ved fullteikning vil tidspunkt for påmeldinga vera avgjerande.

Påmelding gjerast via e-post til bjarnethune@gmail.com eller på tlf.: 916 09 208

Ved stadfesta plass må det betalast inn eit depositum på kr. 5000 pr. person til konto 3630 19 10643. Frist for innbetaling er 24.februar 2020. Endeleg oppgjer kjem det krav om i september 2020.

Kontaktperson:

Bjarne Thune – mobil +47 916 09 208 – e-post: bjarnethune@gmail.com Beste helsing Bjarne Thune, styreleiar i MHSB

Medisinsk-Historisk tur til Montpellier 19. til 23. september 2019 - gjennomført

 

                              

 

 

 

 

Hvert år gjennomføres en medisinsk-historisk tur i samarbeid mellom våre to foreninger, Det medisinske selskap i Bergen og Medisinsk-Historisk Selskap i Bergen. I år år står Det medisinske selskap i Bergen for gjennomføringen og styret har gleden av å invitere medlemmer, med ledsagere, til Montpellier, 19. til 23. september 2019.

Montpellier

Montpellier er en internasjonal universitetsby med over 70.000 studenter, hvorav ca.10 % utenlandske. Université de Montpellier fikk sin offisielle status i 1289 av Pave Nicholas IV, men har røtter tilbake til Romerriket og den «Gallo-Romerske» skolen. Faculté de médecine de Montpellier ble grunnlagt tidlig på 1100 tallet av fremtredende medisinere ved universitetet i Montpellier. I 1340 åpnet et anatomistudium som gjorde universitetet kjent over hele Europa.Støttet av «The Guillem Lords of Montpellier» og beskyttet av Pave Honorius III var det tillatt for en hver lege fritt å undervise ved fakultetet.Dette var viktig for byen da det førte til at mange studenter fra hele Europa bosatte seg i Montpellier. I tilknytning til universitetet var det en botanisk hage med planter til medisinsk bruk og forskning. Denne hagen, Jardin de Plantes, eksisterer den dag i dag.En rekke berømte leger har fått sin utdannelse i Montpellier, blant dem Nostradamus og François Rabelais og fakultetet er i dag verdens eldste aktive medisinske utdanningsinstitusjon.

Reise og opphold

Vi flyr med KLM fra Flesland torsdag 19. september kl. 10.45, mellomlander i Amsterdam og har ankomst Montpellier kl. 15.50. Hjem igjen flyr vi med KLM fra Montpellier mandag 23. september kl. 16.20, via Amsterdam, med ankomst Bergen kl. 22.50.

Under oppholdet bor vi på ibis Styles Montpellier Centre Comedie, 6 Rue Baudin.

Kostnader

Flyreise med KLM med en innsjekket koffert pr. person – kr. 4.700,-

Hotellopphold i dobbeltrom 4 netter, med frokost – kr. 3.250,-(enkeltromstillegg kr. 2.575,-)

Transfer fra/til flyplass og ekskursjon med buss – kr. 500,-

Felles lunch fredag, lørdag og søndag – ca. kr. 1.500,-

Felles middag torsdag og søndag – ca. kr. 1.500,-

Total kostnad pr. person i dobbeltrom blir ca. kr. 11.450,-(enkeltromstillegg kr. 2.575,-)

Foreløpig program (detaljert program følger snart)

Torsdag 19. september

Vi anbefaler deltakerne å ta Bybanen til Flesland og reiser derfra med KLM, via Amsterdam, til Aéreport Montpellier Méditerranée, der vi blir hentet med buss og kjørt til Ibis Style Montpellier Centre Comedie Hotel. Etter innsjekk og litt avslapping går vi til en nærliggende restaurant og inntar en hyggelig velkomstmiddag ca. kl. 20.00.

Fredag 20. september

Frokost på hotellet, ekskursjon i Montpellier, felles lunch og individuell middag

Lørdag 21. september

Frokost på hotellet. Buss til vingården Domaine de Calet, der vi inntar felles lunch og nyter gode viner og olivenoljer under kyndig veiledning. Etter returen til Montpellier blir det ekskursjon i byen, før kvelden avsluttes med individuell middag.

Søndag 22. september

Frokost på hotellet, ekskursjon i Montpellier, felles lunch og felles festmiddag om kvelden

Mandag 23. september

Frokost og utsjekk fra hotellet, tid til disposisjon i Montpellier, en siste individuell lunch før vi tar felles buss til flyplassen der flyet går til Bergen, via Amsterdam, med avgang kl. 16.20 og ankomst Flesland kl. 22.50.

Påmelding og depositum

Det har lykkes styret å skaffe 35 plasser til denne eminente dannelsesreisen til Europas mest sentrale universitetsby og det er all grunn til å anta at pågangen vil bli stor.

Påmelding må derfor skje snarest og senest innen 31. januar 2019.

For at påmeldingen skal bli rettferdig går invitasjonen ut samtidig til medlemmene av MHSB og DMSB. Ved fulltegning bestemmer tidspunkt for påmelding plassen på ventelisten.

Påmelding bes gjort på epost: bas@bbb.noeller på telefon 410 28 000.

Ved bekreftet plass må det innbetales depositum, kr. 4.000,- pr. person, til vår reisekonto i DMSB med kontonummer: 1210.31.28976.  Frist for innbetaling er 1. februar 2019. Endelig oppgjør vil bli innkrevet før sommeren 2019.

Kontaktpersoner i styret

Bjarte Askeland – mobil +47 420 28000 – epost: bas@bbb.no

Svein Ødegaard – mobil + 47 958 90408 – epost: odegaard.svein@gmail.com

Sylvi Aanderud – mobil + 47 55 31 27 50 – epost: sylvaand@online.no

 

Vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen

Leder

Reisebrev fra Skottlands-turen

Skottlands-turen fra den 20. til 24. september 2018 for våre medlemmer i Det Medisinske Selskap (DMSB) og Medisinsk-Historisk Selskap (MHSB), er nr. 6 i rekken av vellykkete fellesreiser (tidligere turer: London, Vilnius i Litauen, Island, Brügge i Belgia og Gotland). Fellesturene med faglig og kulturelt program er populære. Vi var 31 deltakere. Målet for årets medlemstur var altså Skottland med fly fra Bergen via Amsterdam til kulturhovedstaden Edinburgh. Navnet skal stamme fra Edvin, konge av Northumberland (616 – 633). Som by nevnes den i kilder fra ca. 1050-tallet. På 14- og 1500-tallet valgte Stuartene Edinburgh som sin residens-by. Universitetet i Edinburgh anno 1583 er kjent for sin berømte medisinske skole, og blant våre medlemmer var det derfor av stor interesse for deltaking på årets ekskursjon. Vi ble installert på et godt hotell sentralt i Gamlebyen – The Royal Mile – med gangavstand til severdigheter som kongeslottet Holyrood og park (fra Maria Stuarts tid), byens eldste katedral St. Giles, det gamle Parliaments Hus og the Castle, borgen på høyden, som vi alle fikk anledning til å besøke under oppholdet. Ankomstdagen ble avsluttet med felles middag på en ekte skotsk restaurant The Cellar Door hvor bl.a. Haggis og hjort fra det skotske høyland sto på menyen. En stemningsfull aften som avsluttes med allsang – skotske folketoner og så «Nystemten».

Fredag, den 21. september: Dagen benyttes i Edinburgh. Vi startet med besøk i det nyrenoverte Surgeons` Hall Museum som inneholder fantastiske samlinger som Wohl Pathology MuseumThe Dental Collection og The History of Surgery Museum. Her henvises det til Surgeons’ Hall Museums

Vi fortsatte til fots til National Museum of Scotland som inneholder store nasjonale samlinger fra vitenskapens verden alt fra elektriske og tekniske nyvinninger innen ingeniørkunsten, romforskning, design og stilhistorie og arkeologiske funn. I et glassmonter var utstilt sirlig utskårne sjakkfigurer av hvalrosstenner fra 1100-tallet, funnet på Hebridene, men med opprinnelse fra Trondheim (The Lewis Chessmen). Et annet monter visste en serie med små kister med påkledde dukker i, funnet på Arthurs Seat, Edinburgh, i 1826 – et mysterium. Også her en avdeling av medisinsk interesse, se National Museum of Scotland

Etter en deilig lunsj som var forhåndsbestilt på National Museum of Scotland gikk vi videre til dagens siste post: University of Edinburghs eget Anatomy Museum. Anatomi har fra renessanse-tiden vært hjørnestenen i den medisinske utdannelsen i Skottland. Et eget gammelt «Anatomi-teater» befinner seg intakt i dette museum. Her har Sir Arthur Conan Doyle (1859 – 1930) studert medisin – operasjonslege, journalist og forfatter – skaper av detektiven Sherlock Holmes. Likeledes har den berømte engelske naturforsker og biolog Charles Robert Darwin (1809 – 1882) begynt på kirurgi-studiet her, slik hans far ville, en velstående lege, men medisinstudiet i Edinburgh ble kortvarig for sønnen som – etter sigende – følte en absolutt avsky for operasjoner og disseksjoner.

På universitetet ble vi tatt vel imot av sjefskonservator Malcom Macallum som ga oss en interessant omvisning i Anatomi-museet. En mengde skjeletter og glass med indre organer lagt i formalin er oppbevart, bl.a. skjelettet av seriemorderen William Burke, hengt i 1829. De han drepte, solgte han så til patologer som benyttet dem i undervisningens tjeneste, patolog Robert Knox kan nevnes i den forbindelse, se Anatomical Museum

I 1832 ble patologers tillatte kjøp av lik forbudt. Dermed opphørte også gravrøveriene av nye graver i Edinburgh – en lettelse for byens borgere. Vi avsluttet dagen med et besøk i et helt spesielt rom – hodeskallerommet, som ikke holdes åpent for publikum. Macallum ville gjerne vise oss denne eksklusive samlingen av hodeskaller fra 1700 og 1800-tallet fra hele verden – plassert i høye skap over 2 etasjer. Det gjorde godt å komme ut i frisk luft etter en dag viet i sin helhet til de unike samlinger av medisinsk-historiske gjenstander som på enestående vis er blitt tatt vare på gjennom flere hundrede år i Edinburgh. Aftenen til egen disposisjon, vi samlet oss i mindre grupper og fant forskjellige hyggelig steder å spise middag i nærheten av hotellet.

Lørdag, den 22. september : Ferden gikk denne dagen i nydelig vær med buss til Glasgow. Vi besøkte The Hunterian Collections ved universitetet i Glasgow grunnlagt 1451. Glasgow, Skottlands største industriby med sine skipsverft, ble i motsetning til Edinburgh kraftig bombet under 2. verdenskrig. Gamlebyen fra middelalderen ble nesten utslettet, men Glasgows katedral St. Mungo i tidlig gotikk fra 1150-tallet ble ikke ødelagt. Den store gravplassen (55.000 graver) like ved katedralen – Nekropolis – fra 1830-tallet er i likhet med katedralen også verd et besøk. Vi gjorde et kort opphold her på vår retur til Edinburgh. The Hunterian Collections har enestående medisinsk-historiske samlinger knyttet til Dr. William Hunter (1718-1783), se The Hunterian

Også broren var kirurg og kunstsamler John Hunter, hans samlinger befinner seg i The Royal College of Surgeons i London. Etter besøket i Hunterian Collections kjørte vi til   Kelvingrove Art Gallery  Baron William Thomson Kelvin (1824 – 1907) fysiker og allsidig vitenskapsmann tok bl.a. patent på bruk av elektrometeret (Amperes). The Kelvinhall er Glasgows fremste museum, her er utstilt det verdenskjente maleri av Salvador Dali «Kristus på Korset», ellers malerier av van Gogh, Claude Monet og andre berømte kunstnere.

Tilbake til hotellet ca. kl. 18.00, middag på egen hånd, og for noen av oss falt valget på en trivelig italiensk restaurant Vittoria i kort avstand fra vårt hotell.

Søndag, den 23.september: En nydelig dag, pent og klart høstvær på sightseeing-tur med buss i Edinburgh, vi besøkte deler av Gamlebyen: Holyrood Park, videre til den nye bydelen som på 1700- og 1800-tallet ble regulert med rette gater lik med norske byer under Christian den 4.

Vi tok en tur opp til Calton Hill med utsikt utover fjorden og i alle himmelretninger. Her finner vi den høye Nelsonsøylen, Observatoriet og en romersk søylerekke – ikke fullført bygg – reist like etter Napoleons-krigene. På bussturen fikk vi en interessant orientering av Jan Sommerfelt Pettersen hvorledes Den norske marine i utlendighet klarte å bygge opp en komplett sanitets- og helsetjeneste under 2. verdenskrig spesielt i Skottland. Videre til The Royal Botanic Garden med fine hageanlegg: kinesisk hage, klippe-hage og et anlegg med vekster fra det skotske høyland. Hyggelig med kaffe og scones ute i den vakre hagen. Til slutt tok bussen oss med tilbake til Gamlebyen The Royal Mile. Noen av oss ville gjerne se Rembrandt-utstillingen i Nasjonal Galleriet nede ved The Princes Street før siste post på dagens program: en tur i underverden like ved St. Giles katedralen – Mary Kings Close (oppkalt etter en kvinnelig handelsdrivende i dette sentrale strøket på 1600-tallet) – Close «smalt gateløp» hvor vi bega oss sammen med en «skuespiller»-guide 400 år tilbake i tiden til 1645. Det året en forferdelig byllepest rammet byen. Det viste seg at en behandling med saltvannsoppløsning og eddik på byllene hadde til en viss grad en helbredende virkning på pasientene. Vi fulgte gateløpet nedover, gikk inn i rom som viste hvorledes livet levdes den gang, når sykdom og pest herjet – en spennende sosialhistorisk reise tilbake i tiden i Edinburghs underjordiske verden, The Real Mary King’s Close

Festmiddag for deltakerne ble avholdt på det ærverdige hotell Indigo på restaurant Twenty Princess Street ved hovedgaten The Princes Street. Velsmakende meny, god stemning og taler – en trivelig festaften. Svein og Christopher ble takket for flott guiding, og Bjarne for god planlegging og tilrettelegging. Vi fikk en liten presentasjon hvor neste års ekskursjon muligens vil bli planlagt – til Montpellier i Syd-Frankrike.

Mandag, den 24. september hjemreisedagen – etter en meget interessant, innholdsrik og hyggelig tur. Takk til reise-komitéen: styremedlem i MHSB, mag. art og tidligere førstearkivar Christopher Harris, tidligere fung. kultursjef, filolog og språk-historiker Svein Schrøder Amundsen og leder i MHSB, apoteker Bjarne Thune, for deres planlegging av det flotte turprogrammet i Edinburgh og Glasgow og for en god og kunnskapsrik reiseledelse.

Takk for turen og samværet! 
Medisinsk-historisk Selskap i Bergen
Agnethe Harbitz

Medisinsk-Historisk tur til Edinburgh - 20. til 24. september 2018 - Fulltegnet - turen er gjennomført

                              

Hvert år gjennomføres en medisinsk-historisk tur som et samarbeidsprosjekt mellom våre to foreninger. I år står Medisinsk-Historisk Selskap i Bergen for gjennomføringen.

 

INVITASJON

Styret i Medisinsk-Historisk Selskap i Bergen i samarbeid med styret i Det medisinske selskap i Bergen, har gleden av å invitere sine medlemmer, med ledsagere, til Fellestur til Edinburgh og Glasgow, 20. - 24. september 2018.

Begge byene har vært sentrale utdanningssteder for bl.a. medisinere i flere hundre år, og noen av verdens fremste leger bodde og fikk utdannelse i disse byene. I dag har byene flere store medisinsk-historiske samlinger så vel som andre museer, kunstgallerier og steder av interesse.  Vi legger opp til en tur med litt fritid også, for egne aktiviteter og litt shopping.

Vi har ennå ikke et detaljert program klart, men fly, reisetider, transport og hotell er på plass. Edinburgh er den dyreste byen å besøke i Storbritannia nest etter London, og er svært populær. Antall hoteller som kan ta en gruppe på 30 er begrenset, men vi har fått plass på et, etter forholdene, rimelig hotell som ligger sentralt i byen og i gangavstand til flere av stedene vi skal besøke. Det er svært kort vei til hovedgaten og slottet i den gamle bydelen.

Torsdag 20. september. Vi reiser med KLM via Amsterdam til Edinburgh (den beste ruten siden det ikke er direkte fly). Avreise fra Bergen kl. 10.40. Ankomst Edinburgh om ettermiddagen, transfer til hotellet, og tid til en felles spasertur før middag.

Fredag 21. september. Dagen benyttes i Edinburgh. Vi begynner i nyrenoverte Surgeons’ Hall Museums, eiet av The Royal College of Surgeons i Edinburgh (etablert i 1505). Museet inneholder fantastiske samlinger som Wohl Pathology Museum, The Dental Collection og The History ofSurgery Museum. Selve bygningen er fra 1832 og er blant Skottlands eldste museer. Ellers besøker vi universitetet i Edinburgh med Edinburghs anatomimuseum som illustrerer 300 år med anatomiundervisning i Edinburgh, og som inneholder en del unike og overaskende gjenstander.

Vi har planer om andre besøk i Edinburgh før oppfriskning på hotellet og en fellesmiddag.

Lørdag 22.september. Dagstur med buss til Glasgow. Vi besøker The Hunterian Collections ved Universitetet i Glasgow. Disse er enestående medisinske, historiske samlinger knyttet til Dr. William Hunter (1718-1783) og med mange godbiter. Alle som var på turen til London vil huske omvisningen i samlingen til broren John Hunter i The Royal College of Surgeons. The Hunterian har også en stor kunstsamling med bl. a en stor samling kunst av amerikaneren James McNeil Whistler og en del Rembrandt. Vi kan ikke besøke Glasgow uten å se kunst/arkitektur av Charles Rennie Mackintosh, en av verdens fremste kunstnere fra begynnelsen på 1900-tallet. Hunterian har Glasgows største samling av kunst og gjenstander fra Mackintosh.

Vi skal innom Kelvingrove Art Gallery, Glasgows fremste museum og galleri som har noe for alle. Her er bl.a. Salvador Dalis «Kristus på korset» som er valgt til Skottlands favorittmaleri. Maleriet har vært på utlån, men skal være tilbake i Glasgow i september.

Alle disse steder har gode muligheter for lunsj. Bussen tar oss på en tur i Glasgow før vi returnerer til Edinburgh. Felles middag.

Søndag 23.september. Dagen i Edinburgh med en uvanlig tur i underverden (!), en guidet busstur for de som ønsker det og muligheten å besøke The Royal Botanical Gardens. Hvis ikke vi rekker det på fredag kan vi besøke det nylig ombygde National Museum of Scotland som har bl.a. flere interessante objekt knyttet til medisinsk historie. Kanskje en festmiddag – i alle fall en middag.

Mandag 24.september. Siste dagen med utsjekking fra hotellet og fritid for egen aktivitet (kanskje shopping eller sightseeing) før bussen tar oss til flyplassen om ettermiddagen.

Christopher Harris, styremedlem MHSB og turarrangør.

Kostnader pr. person:

Flyreise KLM: kr. 3642

Hotell, IBIS South Bridge Street, 4 netter med frukost: kr. 3760 pr. person i dobbeltrom, enkeltrom kr. 7040.

Kostnader til busstransport frå og til flyplassen i Edinburgh: kr.3360/30 = 112 pr. person.

Bussen vi disponerer til dagen i Glasgow vil koste oss: kr.7890/30 = 263 for kvar, med 30 påmelde.

Reisebyrået tek kr. 350 i formidlingshonorar pr. person

Dermed er vi så langt komne opp i ein sum på kr. 8127 pr. person i dobbeltrom.

Dette er berre kr. 1270 meir enn for tilsvarande tenester i Brugge/Ghent i 2016, sjølv om kronekursen no er mykje dårlegare enn for to år sidan og Edinburgh ein mykje dyrare by å opphalda seg i.

Utgifter til fellesmåltid og inngangsbilletter er så langt ikkje kjende.

Det er kun 30 plassar tilgjengeleg.

Påmelding til Bjarne Thune: bjarnethune@gmail.com, eventuelt på mobil 916 09 208 før fredag 9. februar. Det er sikkert litt lurt å vera tidleg ute!

Ved overteikning blir det tatt omsyn til påmeldingsdato.

Vi får nok ein kort frist for innbetaling av 30% depositum, men det problemet får vi ta når kravet dukkar opp.

Så ser vi fram til ein innhaldsrik og interessant medisinsk-historisk tur, men mest av alt, ei hyggeleg og sosial gruppereise, til Edinburgh og Glasgow!

Med beste helsing for styra

Bjarne G. Thune, leiar MHSB

Reisebrev fra DMSB og MHSB tur til Gotland

REISEBREV:

Gotlands-turen fra den 17. til 21. august 2017for våre medlemmer i Det Medisinske Selskap (DMSB) og Medisinsk-Historisk Selskap (MHSB), er nr. 5 i rekken av vellykkete fellesreiser (tidligere turer: London, Vilnius i Litauen, Island og Brügge i Belgia).  Fellesturene med faglig og kulturelt program er populære, og gode tilbakemeldinger fra deltakerne (ca. 30 på hver tur) viser at turene har svart til forventningene.

Målet for årets medlemstur var altså Gotland med fly fra Bergen via Stockholm til middelalder- og hansabyen Visby, Värdensarvstaden.  Dagen etter ankomst,

Fredag, den 18.:  Heldagstur til den sørlige delen av Gotland  -  helt til sydspissen av øyen med vid utsikt ut over et blått og rolig hav, stedet kjent for spesielle klintformasjoner, bl.a. «Hoburgsgubben».  Gotlendingene tar godt vare på sine middelalder-kirker, som vi så flere av på veien bl.a. Vamblingbo krk. en av de største kirkene på Gotland og er fra 1350 tallet, den erstattet en tidligere romansk kirke.   På nordre vegg i kirken er det avdekket frescoer fra 1250 tallet.

Lørdag, den 19. :  Oppdagelsestur i Gamlebyen Visby hvor vi fikk omvisning av en meget kyndig guide, Gunnar Bäck.  Første besøk var i Gotlands Fornsal (museum), vi fikk se montre med godt bevarte skjeletter fra 600 – 800 tallet, funnet i utstyrte kvinnegraver på Gotland.  Spillingsskatten fikk vi også se, den regnes for å være verdens største sølvskatt fra Vikingetiden, oppdaget i 1999 i en åker tilhørende gården Spilling nordvest på Gotland.  Muséet har en betydelig samling av ornamenterte og vel dokumenterte runestener som særlig beskriver krigeres deltakelse på vikingetokter. 

Fulgte videre med Gunnar Bäck til den vakre Botaniske hagen og i utkanten ble vist ruiner av St. Olof-kirken, reist over vår helgenkonge Olav, og ruinene av en annen tidlig middelalder rundkirke Helge And.  Domkirken St. Maria innviet i 1225, er en av Sveriges nydeligste bygningsverk.  En liten spasertur fra domkirken kom vi til Gamlebyens torv omgitt av trange gater og middelalderhus med restauranter, butikker og et yrende folkeliv.  Gamlebyen Visby har vært sterkt befestet, omkranset av bymur fra 1300 – 1400 tallet forsynt med mange forsvarstårn og porter  -   de er vakkert opplyst når kvelden faller på.   Festmiddag for deltakerne om lørdagen ble avholdt i det ærverdige «Värdshuset Lindgården» i Gamlebyen.  Velsmakende  meny, god stemning, taler og sang, fremførelse av Wennerbergs Gluntarna  (det kunstneriske innslag var ved representanter fra DMSB og MHSB)   -  en trivelig festaften.

Søndag, den 20.:  Med buss nordover på Gotland med ferge over til Fårø.  Første stopp var Kolerakirkegården, deretter Fårø kirke og kirkegården hvor Ingmar Bergman er gravlagt.  Videre tur ut mot kysten i nord til de helt spesielle kalkstensstrendene, Rauk-området, der naturskapte kalkstensskulpturer står og skuer utover havet.  På retur et stopp på en liten høyde utenfor bymuren ved det eldgamle retterstedet.  Valdemarskorset står samme sted, reist til minne over de gotlendinger som falt i slaget «for de Danske sværd» i 1361. Valdemar Atterdag beseiret den gotlandske bondehæren og inntok Visby, og Gotland erkjente dansk overherredømme og forble dansk i nær 300 år.

Mandag, den 21. hjemreisedagen  -  etter en meget interessant, innholdsrik og hyggelig tur.

Takk til reisekomitéen: Kristina H. Johannessen, Bjarte Askeland, Lorentz M. Irgens og Svein Ødegaard for et allsidig og flott turprogram. 

Gotland ble et spennende møte mellom «hav och land, nutid och dåtid». 

Takk for turen.

Medisinsk-historisk Selskap i Bergen

Agnethe Harbitz

Medisinsk-Historisk tur til Gotland - 17. til 21. august 2017 - gjennomført

Styret i Det medisinske selskap i Bergen, i samarbeid med styret i Medisinsk-Historisk Selskap i Bergen, har gleden av å invitere sine medlemmer, med ledsagere, til

HØSTENS VAKRESTE EVENTYR

tur til Gotland – 17. – 21. August 2017

Reise: Avreise med SAS fra Bergen, via Stockholm, til Visby torsdag 17. august 2017, med avgang kl. 10.35 og ankomst Visby kl. 15.40. Retur fra Visby, via Stockholm, til Bergen, mandag 21. august, med avgang kl. 09.30 og ankomst Bergen kl. 14.00.

Hotellopphold: Det er bestilt opphold for deltakerne på Scandic Visby.

Foreløpig program:

  • Torsdag 17. august – ankomst Visby, transfer, innsjekk, felles middag kl. 19.00 
  • Fredag 18. august – busstur til sørlige Gotland, felles lunsj, individuell middag
  • Lørdag 19. august – guidet tur i Visby med besøk på Fornsalen Museum og omvisning på Visby sykehus, felles lunsj, felles festmiddag kl. 20.00
  • Søndag 20. august – busstur til Fårö, felles lunsj, individuell middag
  • Mandag 21. august – hjemreise

Kostnader, ca. priser, pr. person:

  • Flyreise: kr. 2.700,-
  • Hotell, 4 netter med frokost: kr. 3.200,- pr. person i dobbeltrom, enkeltrom kr. 5.500,-
  • Transfer og 3 utflukter, inkludert lunsjer: kr. 1500,-
  • Kostnader for to felles middager, torsdag og lørdag, avhengig av meny, kommer i tillegg. Individuelle middager på egen regning.

Påmelding:

Det er kun 30 plasser tilgjengelig. Påmelding til Bjarte Askeland på: bas@bbb.no alternativt pr telefon 41028000, innen 31. januar. Ved overtegning vil det bli prioritert etter tidspunkt for påmelding. Depositum, kr. 4.000,- bes innbetalt til DMSB sin konto i DnB: 1204.47.78287, innen 1. april 2017. Endelig oppgjør blir innkrevet primo juli.

Detaljert program vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.

For styrene,

med vennlig hilsen

Bjarte Askeland, leder DMSB                                             Bjarne G. Thune, leder MHSB

Medisinsk-Historisk tur til Brugge og Ghent - turen er gjennomført

                            

 Medisinsk-Historisk Selskap i Bergen og  DMSB inviterer til MEDISINSK-HISTORISK TUR TIL BRUGGE OG GHENT

 MHSB og DMSB arrangerer ekskursjon til middelalderbyene Brugge og Ghent i Belgia, i tidsrommet 15. til 19. september 2016.

Program:

Torsdag 15.09.16 - avreise Bergen – Brugge via Kastrup og Brussel, med flyavgang frå Flesland kl. 09.50. Busstur Brussel – Brugge ca. 1,5 time.

Torsdag 15.09 – måndag 19.09 - diverse program i Brugge og Ghent.

Måndag 19.09.16 - avreise Brugge – Bergen via Brussel og Kastrup.

Busstur Brugge – Brussel ca. 1,5 time. Flyavgang frå Brussel kl. 17.30

Prisoversikt per person:

Fly med SAS:      2.730 NOK (tur/retur)

Busstransfer:         340 NOK (buss tur/retur)

Martin’s(DBL):  3.190 NOK (per person for heile perioden)


Dagstur Ghent:      247 NOK (buss tur/retur)

Honorar  Via:          350 NOK (gebyr turoperatør)          

Totalt :                  6.857 NOK

Pris Martin´s Hotel, enkeltrom/natt: 1485, dvs. 5940 for 4 netter.

Pris dobbeltrom/natt: 1595, dvs. per person 1595 x 4/2 = 3190

Utgiftene dekkar reise og opphald inkludert frukost.

I tillegg kjem utgifter til mat og inngangsbillettar i Brugge/Ghent.

Detaljert program er under utarbeiding og vil bli kunngjort seinare.

Påmelding innan 2.jan. 2016 til Bjarne G. Thune / 916 09 208 bjarnethune@gmail.com/ Nubbebakken 14, 5022 Bergen.

Ekskursjonen vert arranger med maksimum 35 deltakarar.

NB! Ved fullteikning vil det bli prioritert etter påmeldingsdato.

Med dei beste helsingar frå MHSB og DMSB

Bjarne G. Thune og Bjarte Askeland

 

Tur til Reykjavik sommeren 2015 - turen er gjennomført

Fra 12. til 16. august 2015 avholdes "The 25 Nordic Medical History Congress" på Reykjavik, Island. Denne konferansen arrangeres i ulike nordiske byer og Bergen var vertskap i 1989 og i 2009. Det medisinske selskap i Bergen, i samarbeid med Medisinsk-Historisk Selskap i Bergen, arrangerer en fellesreise til denne kongressen og i alt 23 heldige deltakere ser fram mot en fin opplevelse.

Les mer om konferansen her:

https://events.artegis.com/event/sagalaek2015

Programmet er som følger:

Onsdag 12. august

13.00   Avreise fra Flesland med Icelandair FI 326 med ankomst Keflavik, Reykjavik kl. 15.25, transfer fra flyplassen til hotellet, Natura Hotel i Reykjavik sentrum, er bestilt

18.15   Buss fra Natura Hotel til "Læknaminjasafnið" der det blir mottagelse

20.00   Retur til hotellet med buss

Torsdag 13. august

09.00   Opening Ceremony

Forelesninger og presentasjoner på konferansehotellet hele dagen

16.45   Buss fra Natura Hotel til Reykjavik City Hall - Get Together Party - retur på egen hånd

Fredag 14. august

Utflukt til Vestmannaeyar

07.30   Avreise fra hotellet med buss til Landeyarhafn

10.00   Ferge til Vestmannaeyar

11.00   Kongresspresentasjoner

13.00   Lunch

14.00   Kongresspresentasjoner

15.00   Exhibition tour

16.00   Busstur på øyen

18.00   Middag

20.00   Retur med ferge og buss til hotellet

Lørdag 15. august

Forelesninger og presentasjoner på konferansehotellet

Om kvelden avholdes Gala Dinner

Søndag 16. august

Fellesutflukt: Ekskursjon til Tingvellir

Mandag 17. august

11.20   Avreise fra Keflavik med Norwegian med ankomst Flesland kl. 15.40, transfer fra hotellet til Keflavik er bestilt

BETALING:

Flybilletter og transfer er bestilt for alle unntatt for 2 deltakere som ønsker andre flyavganger. Opplysninger om betaling er sendt alle deltakere.

Med vennlig hilsen

Lorentz

Ekskursjon til Vilnius 11. til 15. september 2014 - turen er gjennomført

Påmeldingen til denne turen er avsluttet og til sammen deltar 38 heldige deltakere.

De siste nyheter om turen og det endelige programmet kan leses nedenfor.

Detaljprogramet for oppholdet i Litauen er utarbeidet i samarbeid med professor Vytautas Basys som er vår vert i Vilnius.

Nytt om Vilniusturen

1. sep, 2014

Siste nytt og program for turen til Vilnius

Her kommer (forhåpentligvis) siste nyhetsbrev med program for turen.
Som nevnt tidligere hadde vi satt grensen på 30 deltakere. På grunn av stor interesse har vi maktet å øke antallet slik at vi nå blir 38 deltakere!
Vi har arbeidet mye med programopplegget og har planlagt en rekke interessante felles aktiviteter, men også tatt hensyn til behov for rekreasjon og/eller til eventuelle ønsker om egne individuelle aktiviteter. Programmet er på engelsk av hensyn til koordinering med vårt vertskap i Vilnius og er lagt opp slik at noen måltider er felles og bestilt på forhånd («Joint») mens andre ordnes av deltakerne individuelt («On one’s own»). Kun banketten og lunsjen i Kaunas er tatt med i nedenstående utgifter, de øvrige måltider betales av deltakerne der og da. Prisnivået er meget behagelig! Utgiftene i Vilnius er beregnet etter beste evne og vil forhåpentligvis dekke de reelle utgiftene slik at det ikke blir behov for noen etterregning. Prisnivået er lavt. Pris for lunsj er 7-8 Euro. Lokal valuta er 1 Litas = 2,50 NOK. Minibanker finnes over alt og kredittkort kan benyttes.

Programme

Thursday September 11th

09:55 – Departure from Bergen (SK2865 via Copenhagen)
NB Vær ute I god tid på grunn av fellesreisen: SENESTE FREMMØTE KL 08:00
15:40 – Arrival in Vilnius (SK 1742) Guided transfer through Vilnius to Hotel Neringa (****): Arrival 17:30
19:00 –Joint dinner at nearby restaurant.

Friday September 12th

09:00 – Sightseeing by bus.
11:00 – Excursion Grand Duke Palace
13:00 –Joint lunch
14:00 – Excursion University including Library and Museum
19:00 – Concert
21:00 - Dinner on one’s own.

Saturday September 13th

08:30 – Departure by bus to Kaunas.
10:15 – 11:45 – Lithuanian Medicine and Pharmacy Museum.
12:00 – 13:00 – M. K. Ciulionis National Museum of Art.
13:15 – 14:45 – Joint lunch in Kaunas; old town.
14:45 – Departure by bus.
15:10 – 16:10 – Pazaislis Maonastery.
16:20 – Departure by bus.
18:00 – Back in Vilnius.
19:00-… - Dinner on one’s own.

Sunday September 14th

09:00 – Excursion to Trakai, departure by bus from Hotel Neringa
13:00 – Joint lunch.
14:00 – Churches in Vilnius, guided tour on foot
19:00 – Excursion banquet (Dress code – Jacket and tie)

Monday 15 September.

09:00 – Transfer to airport
11:50 – Departure (SK 745) via Copenhagen
15:25 –Arrival in Bergen (SK 2868)

7. jun, 2014

Kjære Vilniusfarere

På møtet i går i MHSB ble det klart at en del av turdeltakerne ikke hadde mottatt rundskriv nr 2. Dere mottar dette for så vidt post festum hva angår bestilling av konsertbilletter, fordi de allerede er kjøpt og betalt ettersom jeg ikke hadde fått noen svar som indikerte at man ikke ønsket å delta sist mandag. Prisen, ca kr 100,-, er jo overkommelig for en konsert av dette slag skulle jeg tro, men dersom noen, uansett grunn, ikke skulle ønske å overvære konserten vil jeg be om å bli underrettet snarest.

Beklager at ikke alle fikk denne mailen i forrige uke; håper at det går bedre denne gangen!

Ellers begynner programmet å ta form i grove trekk:

Fredag blir museumsdag i Vilnius som vi avslutter med en sightseeing per buss. Konsert om aftenen.

Lørdag reiser vi med buss til universitetsbyen Kaunas med eget program der.

Søndag blir kirkedag; Vilnius er berømt for sine tallrike fine kirker. Dagen avsluttes med festbankett.

Mandag før avreise er til fri avbenyttelse.

Med vennlig hilsen

Lorentz M Irgens

7. jun, 2014

Rundskriv nr. 2.

Kjære Vilniusfarere,

Vi blir nå totalt 39 deltakere, hvorav 2 slutter seg til med fly fra Oslo.

Nå begynner detaljene å falle på plass for programmet . Jeg antar at alle vil delta på det meste, men ett arrangement er det mulig at noen ikke ønsker å delta i:

Fredag 12/9 kl 19:00: Vilnius Symphony Orchestra
- D. Sjostakovitsj: Fiolinkonsert no. 1 i a moll. Solist: Vadim Repin; en internasjonal toppkunstner.
- A. Bruckner: Symfoni no.7.

Rabattert pris ca 100 NOK pr billett.

Bestillingen må bekreftes innen kort tid. Dersom noen IKKE ØNSKER Å DELTA, vil jeg be om å bli underrettet snarest og senest mandag 2/6. Hvis jeg ikke får slik underretning innen fristen, opprettholdes bestillingen. Med den meget lave prisen antar jeg at denne fremgangsmåten er uproblematisk.

Ytterligere detaljer om program samt om restbetaling kommer senere.

For Reisekomiteen

Med vennlig hilsen

Lorentz M Irgens