Formiddagsmøter i Legenes Hus

30. okt, 2018

Spesiallege Edgar Sætersdal Glück er født i Bergen i 1943. Han er cand. med. fra UiB i 1967 og har tilleggsutdanning i informatikk fra UiO. Han har blant annet vært EDB-sjef på Haukeland sykehus, spesiallege hos Norsk Data, utviklingssjef hos Infodoc og spesiallege hos KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) frem til pensjon i 2010.

Han har vært opptatt av å ta i bruk datateknologi til nytte for både pasienter og helsevesenet. Han var prosjektleder for utvikling av Norges første skjermbaserte pasientsystem, POLIS, som var i bruk på Haukeland sykehus fra 1977. Fra 1989 arbeidet han med utvikling av medisinske meldinger mellom aktørene i helsesektoren. Som sekretær for UN/EDIFACTs meldingsdesigngruppe for helsesektoren i Vest-Europa fra 1992 og senere leder for UN/CEFACT i helsesektoren globalt, ble han sentral i arbeidet med meldinger som laboratoriesvar, røntgensvar, henvisning, epikrise og elektronisk resept. Han har også deltatt aktivt i arbeidet med standardisering av den elektroniske pasientjournalen både i Europa (CEN) og globalt (ISO)

Tittelen på hans foredrag denne formiddagen er:

Mitt liv med EDB – en annerledes legekarriere

Etter møtet serveres det som vanlig enkelt taffel med snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

9. okt, 2018
Brit Haver (født 1942) er lege, spesialist i psykiatri, Dr. med og professor emerita i psykiatri. Haver ble født i Oslo, men flyttet med familien til Stavanger hvor hun vokste opp. Hun ble Cand. Med. ved Universitetet i Bergen i 1967 og i 1976 spesialist i psykiatri. Hun tok doktorgrad i 1988, og var den første kvinnelige psykiater som disputerte ved UiB. Fra 1991 til 1994 var hun gjesteforsker ved Karolinska Institutet, Stockholm og enhet for Early treatment for women with alcohol addiction (EWA).Hun har spesielt interessert seg for temaet kvinner med alkoholavhengighet, og fikk for dette arbeidet Kongens fortjenstmedalje i 2015. Hun har utgitt flere bøker, bla lærebok om bipolare lidelser (2012) og "Hva gikk galt hos legen? Når dialogen svikter" i 2016.
 
Tittel på foredraget: Kvinner og akademia
 
Etter det faglige innslaget inviteres tilhørerne til enkelt taffel med alkoholfri drikke og kaffe i salongene. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-
 
Hjertelig velkommen.
20. jun, 2018

MSO er Medisinernes Seksualopplysning. MSO Bergen er en selvstendig organisasjon av legestudenter, som siden 1973 har drevet med oppsøkende seksualopplysning for ungdom. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst uavhengig, og har som sitt hovedformål å redusere antall uønskede svangerskap og dessuten hindre spredning av seksuelt overførbare infeksjoner som klamydia. Vi arbeider og med å bedre holdninger rundt grensesetting, kjønnsidentitet og nettvett. 2017 underviste MSO 718 timer for klasser på ungdomsskoler, videregående, folkehøyskoler, spesialgrupper som utviklingshemmede, hørselshemmede, innvandrere på Nygård Skole og asylmottak. Forespørselen er like stor i år som 2017.

Etter foredraget serveres enkelt taffel med mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

21. mar, 2018

Prof. Per Lund-Johansen kommer tilbake. Han snakket sist engasjert om sin barndom i Lyster. Han vil nå fortelle om Kardiologiens pionerer. Lund-Johansen er kjent for de fleste medlemmer i Selskapet. Prof. emeritus i indremedisin ved UiB og overlege ved hjerteavd. HUS. Vitenskapelige artikler spesielt om spørsmål knyttet til hypertensjon. Forman i Det norske råd for hjerte-kar-sykdom. Han var og sentral i historien om Rolf W. Syrdahls maleri "Postens formidlere” (20x3m). Man trodde maleriet som hengte i gamle posten var forsvunnet, men gjennom Lund-Johansens arbeid i media kom det til rette og ble etter hvert hengt opp i BB-bygget, avduket av Lund Johansen. Det tok han 2 1/2 år å finne en passende vegg.

Titelen på hans foredrag i dag er:
"Kardiologiens pionerer-sensasjonsjegere eller menn med mot og visjoner"

 

Etter det faglige innslaget inviteres tilhørerne til enkelt taffel med alkoholfri drikke og kaffe i salongene mot egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen. Påmelding er ikke nødvendig.
2. mar, 2018

På formiddagsmøtet i mars er vi heldige å ha fått Tine Nordgreen som foredragsholder. Tine er psykologspesialist med interesse for behandling av panikkangst og depresjon, med spesielt fokus på E-mestring. I sitt doktorarbeide fant hun at tre av fire pasientar med panikkangst var tilfreds med effekten av assistert internettbehandling. Hun er ansatt ved Universitetet i Bergen og i Helse Bergen og har vært prosjektleder for eMestring ved Bjørgvin DPS på Tertnes. I september i fjor gikk hun over i ny jobb som prosjektleder for forskningsprosjektet Intromat, med utspring i nett-terapien på Tertnes. Dette er utpekt som ett av tre nasjonale fyrtårnprosjekt for IKT i helsesektoren og ble i fjor tildelt 50 millioner fra Forskningsrådet for å utvikle ny nett-terapi. Tine er en engasjert og dyktig foredragsholder. Vi gleder oss til å høre hennes foredrag med tittelen:

Hvordan kan vi bruke teknologi for å øke tilgangen til psykologisk behandling?

Etter foredraget inviterer vi som vanlig til enkelt taffel med kaffe og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-