Formiddagsmøter i Legenes Hus

3. feb, 2019

Vi er glade for å kunne ønske velkommen til formiddagsmøte i DMSB, med kollega John Ludvig Larsen som foredragsholder. John Ludvig ble født i Bergen 1933 og studerte medisin både i Oslo og i Bergen. Han ble uteksaminert i Bergen i 1959.

Han tok turnus- og militærtjeneste i Nord-Norge 1959 - 1962 og utdannet seg i radiologi og nevrologi, bl.a. ved Ullevål sykehus. Etter spesialisering fikk han i 1971 overlegesstilling ved Røntgenavdelingen ved Haukeland sykehus, der han arbeidet fram til 2003.

I 1982 disputerte han ved UiB med temaet "The Lumbar Spinal Canal". I tidsrommet 1986 - 2003 var han vekselsvis Professor I og Professor II i Diagnostisk Radiologi kombinert med stilling som overlege ved røntenavdelingen, nevroradiologisk seksjon, Haukeland sykehus.

Han har skrevet et tredvetalls artikler i anerkjente tidsskrift, drevet utstrakt møtevirksomhet som foredragsholder ved kurs i radiologi, vært medstifter av Nordisk og Norsk forening for Nevroradiologi, samt Norsk Forening for Ryggforskning, med tallrike tillitsverv i disse foreningene.

Endelig er han en ivrig samfunnsdebattant!

Tittelen på John Ludvis foredrag denne formiddagen er "En odyssé gjennom neuroradiologien"

Etter foredraget inviterer vi til taffel med snitter, kaffe og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

31. des, 2018
Leiv Hove er professor i ortopedisk kirurgi ved UiB. Han er spesialist i generell kirurgi, plastikkirurgi, ortopedisk kirurgi og håndkirurgi. Han er seksjonsleder ved Ortopedisk avdeling og Leder for Nasjonalt Senter for Tetraplegikirurgi. Dr.med. fra UiB.-95. Doktorsarbeidet var om behandling av håndleddsbrudd. Han er hovedforfatter og medforfatter på en rekke vitenskapelige artikler innen kirurgiske emner og medisinsk historie. Hans forskning omhandler bl. a. malignt melanom, frakturkirurgi, rekonstruktiv kirurgi ved cerebral parese og cervikal spinal skade (tetraplegi).
Han har studert History of Medicine i Oxford 2014. Han var med i redaksjonen og medforfatter i "Glimt fra den medisinske historie, sett fra Bergen" som utkom 2018 og som vi deler ut til foredragsholdere i DMSB.
 
Foredraget hans har tittelen: Funksjonsforbedrende kirurgi ved tetraplegi
 
Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel, kaffe og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-
 
Hjertelig velkommen!
30. okt, 2018

Spesiallege Edgar Sætersdal Glück er født i Bergen i 1943. Han er cand. med. fra UiB i 1967 og har tilleggsutdanning i informatikk fra UiO. Han har blant annet vært EDB-sjef på Haukeland sykehus, spesiallege hos Norsk Data, utviklingssjef hos Infodoc og spesiallege hos KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) frem til pensjon i 2010.

Han har vært opptatt av å ta i bruk datateknologi til nytte for både pasienter og helsevesenet. Han var prosjektleder for utvikling av Norges første skjermbaserte pasientsystem, POLIS, som var i bruk på Haukeland sykehus fra 1977. Fra 1989 arbeidet han med utvikling av medisinske meldinger mellom aktørene i helsesektoren. Som sekretær for UN/EDIFACTs meldingsdesigngruppe for helsesektoren i Vest-Europa fra 1992 og senere leder for UN/CEFACT i helsesektoren globalt, ble han sentral i arbeidet med meldinger som laboratoriesvar, røntgensvar, henvisning, epikrise og elektronisk resept. Han har også deltatt aktivt i arbeidet med standardisering av den elektroniske pasientjournalen både i Europa (CEN) og globalt (ISO)

Tittelen på hans foredrag denne formiddagen er:

Mitt liv med EDB – en annerledes legekarriere

Etter møtet serveres det som vanlig enkelt taffel med snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

9. okt, 2018
Brit Haver (født 1942) er lege, spesialist i psykiatri, Dr. med og professor emerita i psykiatri. Haver ble født i Oslo, men flyttet med familien til Stavanger hvor hun vokste opp. Hun ble Cand. Med. ved Universitetet i Bergen i 1967 og i 1976 spesialist i psykiatri. Hun tok doktorgrad i 1988, og var den første kvinnelige psykiater som disputerte ved UiB. Fra 1991 til 1994 var hun gjesteforsker ved Karolinska Institutet, Stockholm og enhet for Early treatment for women with alcohol addiction (EWA).Hun har spesielt interessert seg for temaet kvinner med alkoholavhengighet, og fikk for dette arbeidet Kongens fortjenstmedalje i 2015. Hun har utgitt flere bøker, bla lærebok om bipolare lidelser (2012) og "Hva gikk galt hos legen? Når dialogen svikter" i 2016.
 
Tittel på foredraget: Kvinner og akademia
 
Etter det faglige innslaget inviteres tilhørerne til enkelt taffel med alkoholfri drikke og kaffe i salongene. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-
 
Hjertelig velkommen.
20. jun, 2018

MSO er Medisinernes Seksualopplysning. MSO Bergen er en selvstendig organisasjon av legestudenter, som siden 1973 har drevet med oppsøkende seksualopplysning for ungdom. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst uavhengig, og har som sitt hovedformål å redusere antall uønskede svangerskap og dessuten hindre spredning av seksuelt overførbare infeksjoner som klamydia. Vi arbeider og med å bedre holdninger rundt grensesetting, kjønnsidentitet og nettvett. 2017 underviste MSO 718 timer for klasser på ungdomsskoler, videregående, folkehøyskoler, spesialgrupper som utviklingshemmede, hørselshemmede, innvandrere på Nygård Skole og asylmottak. Forespørselen er like stor i år som 2017.

Etter foredraget serveres enkelt taffel med mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!