Formiddagsmøter i Legenes Hus

26. apr, 2017

Det siste møtet i DMSB før sommeren blir et formiddagsmøte i Legenes Hus. Vi er glade for at vårt mangeårige medlem, Sigrun Solberg vil holde foredraget denne dagen og håper medlemmene kjenner sin besøkelsestid. Sigrun har en lang karriære bak seg som ortoped og ansvarlig for rehabilitering i Helse Bergen. Hun ble født på Ås 15. februar 1947. Hennes far, Peter Solberg, var professor i meierikjemi og bakteriologi, mens moren Kristine var hjemmearbeidende. Sammen med tre søstre vokste hun opp i etterkrigstidens Ås, i trange kår, men hadde det stort sett bra. Hun bestemte seg tidlig for å bli kirurg. 10-11 år gammel skrev hun til et ukeblad: "Jeg er jente, men vil bli kiurg". Hun holdt ord. Etter legestudier, hospitering på et barnekirurgisk avdeling i Jerusaleem, der hun traff faren til sine tre barn, lykkes hun i å bli den første kvinnelige kirurgen på Haukeland Sykehus.

Sigrun har aldri ligget på latsiden. Hennes karriere omfatter rollen som mor, ortoped, avdelingsoverlege, fagforeningskvinne, tidligere leder i Hordaland Legeforening og tillitsvalgt i Den norske Legeforeningen, nå dessuten stolt bestemor. Hun stiller alltid opp, har en sterk og klar stemme og er til å stole på. I DMSB har hun vervet som revisor.

Mange så Sigrun i programmet "Datoen" på NRK høsten 2015 og ble imponert over hennes fortelling. Vi gleder oss til å høre hennes foredrag der hun forteller om sitt legeliv.

Etter møtet serveres som vanlig enkelt taffel med snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

29. mar, 2017

Formiddagsmøtet i april blir en gjennomgang av den spennende karriæren til vår nestleder i DMSB, Kristina Hernborg Johannessen. Kristina har vært et friskt pust i DMSB og bidratt sterkt til at Selskapet i dag nyter høy anseelse blant våre medlemmer. Kristina er svensk og startet sin opplæring på Høgre allmänna läroverket før flickor i Hälsingborg og studerte senere ved Universitetet i Lund. Hun utdannet seg til gynekolog og har hatt en lang og framgansrik karriære både på sykehus og i privatpraksis i Bergen. Hun nyter stor anseelse i det medisinske miljøet og vi gleder oss til å høre hennes beretning om sitt liv som gynekolog.

Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel, med snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke  nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen

21. feb, 2017

Formiddagsmøtet i mars er et must for alle dem som verdsetter barnas velferd. Vi har denne gangen vært så heldige å få en meget anerkjent foredragsholder til å besøke DMSB. Magne Raundalen (født 1. desember 1941 i Tørdal i Telemark) er barnepsykolog og en av Norges mest kjente fagpersoner som jobber med barn i krise, både kreftsyke barn, barn som er blitt mobbet og flyktningebarn. Som president i den norske UNICEF-komiteen har han besøkt krigsherjede land og hjulpet barn som bærer på traumer i forbindelse med krig og konflikt. Raundalen jobber som psykolog ved Senter for Krisepsykologi i Bergen. Han har utgitt flere bøker om psykologiske emner. I 2000 ble Magne Raundalen utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for sitt arbeid for barn og unge. Han ble nylig hedret med et underholdende og svært severdig portrettprogram på NRK TV i anledning sin 75-årsdag i fjor. Vi er svært glade for at han denne dagen vil dele av sine erfaringer med oss.

Tittelen for hans foredrag er: «ET LIV FOR BARN»

Etter foredraget inviterer vi som vanlig til enkelt taffel med kaffe og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

25. jan, 2017

Formiddagsmøtet i februar er viet litteraturen. Vi har gleden av å annonsere professor Willy Melkior Dahl som dagens foredragsholder. Professor Dahl er professor i litteratur og forfatter av en rekke bøker om kunst og litteratur. Vi gleder oss til en underholdende og spennende foredrag.

Som en koriosutet kan nevnes at Willy Dahl også har publisert humoristisk og satirisk litteratur under pseudonymet Melkoir Pedersen.

Dagens foredrag har tittelen: "Legen i litteraturen"

Etter foredraget inviteres til enkelt taffel mot egenandel kr. 100,-

Påmelding er ikke nøedvendig.

4. jan, 2017

Det første formiddagsmøtet i 2017 bør samle mange av våre medlemmer. Vår kollega Stein Husebø, faglig leder Verdighetsenteret – Omsorg for Gamle, har hatt en omfattende karriære som foredragsholder, forfatter og anestesilege, stifter av Smerteklinikken ved Haukeland Universitetssykehus, tidligere avdelingsoverlege ved Anestesiavdelingen, Haukeland sykehus og i mange år gjesteprofessor i ved universitetssykehuset i Wien. Hans hjerte brenner for palliativ medisin og verdighet for dem som nærmer seg slutten av livet.

Tittelen på hans foredrag er: «En verdig alderdom»

Etter foredraget inviteres deltakerne som sedvanlig til enkelt taffel med alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-