Formiddagsmøter i Legenes Hus

28. sep, 2017

Formiddagmøtet i oktober er tilegnet gynekologi. Vår kollega, professor emeritus, Roar Sandvei vil holde et innlegg med tittelen:

"Prevensjonens historie"

Roar Sandvei har en lang og variert karriære som gynekolog og har arbeidet store deler av sitt arbeidsliv i Bergen, ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. I tillegg har han vært Professor ved Universitetet i Bergen og har bidratt til å løfte den gynekologiske forskningsaktiviteten i Bergen og i Norge. Han nyter stor respekt i det gynekologiske miljøet og vi gleder oss til å høre hans foredrag.

Etter foredraget serveres enkelt taffel, med alkoholfri drikke og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

21. sep, 2017

Høstens første formiddagsmøte er viet urologi. Per Åge Høisæter, professor emeritus ved UiB og mangeårig seksjonsoverlege ved Haukeland Universitetssykehus, har gort stor forskningsinnsats innen feltet prostatacancer og vært en sterk stemme i det medisinske miljøet. Han er en karismatisk foreleser og er stolt over å ha fått tittelen beste foreleser av sine studenter. Han nyter stor respekt som meritert forsker, god kliniker og eminent kirurg. Sin pensjonisttilværelse tilbringer han i Spania og i Smøråslia. Denne formiddagen vil han fortelle hva som inspirerte ham til å bli urolog og gi oss smakebiter fra sin lange karriære. Vi gleder oss til å høre hans foredrag:

"Mitt liv som urolog"

Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel, med mineralvann og kaffe. Alle er hjertelig velkommen. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

26. apr, 2017

Det siste møtet i DMSB før sommeren blir et formiddagsmøte i Legenes Hus. Vi er glade for at vårt mangeårige medlem, Sigrun Solberg vil holde foredraget denne dagen og håper medlemmene kjenner sin besøkelsestid. Sigrun har en lang karriære bak seg som ortoped og ansvarlig for rehabilitering i Helse Bergen. Hun ble født på Ås 15. februar 1947. Hennes far, Peter Solberg, var professor i meierikjemi og bakteriologi, mens moren Kristine var hjemmearbeidende. Sammen med tre søstre vokste hun opp i etterkrigstidens Ås, i trange kår, men hadde det stort sett bra. Hun bestemte seg tidlig for å bli kirurg. 10-11 år gammel skrev hun til et ukeblad: "Jeg er jente, men vil bli kiurg". Hun holdt ord. Etter legestudier, hospitering på et barnekirurgisk avdeling i Jerusaleem, der hun traff faren til sine tre barn, lykkes hun i å bli den første kvinnelige kirurgen på Haukeland Sykehus.

Sigrun har aldri ligget på latsiden. Hennes karriere omfatter rollen som mor, ortoped, avdelingsoverlege, fagforeningskvinne, tidligere leder i Hordaland Legeforening og tillitsvalgt i Den norske Legeforeningen, nå dessuten stolt bestemor. Hun stiller alltid opp, har en sterk og klar stemme og er til å stole på. I DMSB har hun vervet som revisor.

Mange så Sigrun i programmet "Datoen" på NRK høsten 2015 og ble imponert over hennes fortelling. Vi gleder oss til å høre hennes foredrag der hun forteller om sitt legeliv.

Etter møtet serveres som vanlig enkelt taffel med snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

29. mar, 2017

Formiddagsmøtet i april blir en gjennomgang av den spennende karriæren til vår nestleder i DMSB, Kristina Hernborg Johannessen. Kristina har vært et friskt pust i DMSB og bidratt sterkt til at Selskapet i dag nyter høy anseelse blant våre medlemmer. Kristina er svensk og startet sin opplæring på Høgre allmänna läroverket før flickor i Hälsingborg og studerte senere ved Universitetet i Lund. Hun utdannet seg til gynekolog og har hatt en lang og framgansrik karriære både på sykehus og i privatpraksis i Bergen. Hun nyter stor anseelse i det medisinske miljøet og vi gleder oss til å høre hennes beretning om sitt liv som gynekolog.

Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel, med snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke  nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen

21. feb, 2017

Formiddagsmøtet i mars er et must for alle dem som verdsetter barnas velferd. Vi har denne gangen vært så heldige å få en meget anerkjent foredragsholder til å besøke DMSB. Magne Raundalen (født 1. desember 1941 i Tørdal i Telemark) er barnepsykolog og en av Norges mest kjente fagpersoner som jobber med barn i krise, både kreftsyke barn, barn som er blitt mobbet og flyktningebarn. Som president i den norske UNICEF-komiteen har han besøkt krigsherjede land og hjulpet barn som bærer på traumer i forbindelse med krig og konflikt. Raundalen jobber som psykolog ved Senter for Krisepsykologi i Bergen. Han har utgitt flere bøker om psykologiske emner. I 2000 ble Magne Raundalen utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for sitt arbeid for barn og unge. Han ble nylig hedret med et underholdende og svært severdig portrettprogram på NRK TV i anledning sin 75-årsdag i fjor. Vi er svært glade for at han denne dagen vil dele av sine erfaringer med oss.

Tittelen for hans foredrag er: «ET LIV FOR BARN»

Etter foredraget inviterer vi som vanlig til enkelt taffel med kaffe og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!