Formiddagsmøter i Legenes Hus

31. jan, 2018

Styret i DMSB inviterer til nok et spennende formiddagsmøte og kan annonsere Odd Søreide som foredragsholder.

Odd Søreide er født 1944 i Holmedal. Han er professor i medisin og fagdirektør i Helse Vest. Han ble utdannet som cand. med. ved Universitetet i Bergen 1971, og dr. med. i 1980. Han utdannet seg som kirurg med mage-tarmkirurgi som spesialitet fra 1982 og tok spesialutdannelse i lever-, galleveg- og pancreaskirurgi ved Hammersmith Hospital, London. Har hatt flere studieopphold utanlands, bl. a. i Japan.

Han var professor i kirurgi ved Universitetet i Bergen 1990-1992, ved Rikshospitalet 1993-2000 og avdelingsoverlege ved Haukeland Sykehus og Rikshospitalet 1990-1998.

Søreide har vært sjefsforsker ved SINTEF-Unimed og forskings- og strategidirektør i Helse Bergen. Han har vært professor i helseledelse og helseøkonomi ved UiO fra 2000, og engasjert som strategidirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten før han i 2005 ble tilsatt som fagdirektør i Helse Vest. Han har publisert vitskaplige artikler innen eksperimentell og klinisk forsking med hovedvekt på «outcome»-forsking. Han har tidligere vært styreleder i Kreftforeningen.

Fra 2011 til 2013 ledet han arbeidet med å gi Nordfjord Sjukehus nytt innhold, også kalt «Framtidas lokalsjukehus».

Jeg vil anbefale kollegene om å møte fulltallige opp for å høre Odd Søreides engasjerte framstilling i sitt foredrag med tittelen:

"Lokalsykehusene-en anakronisme i moderne tid"

Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med snitter, kaffe og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

18. des, 2017

På det første formiddagsmøtet i 2018  har vi vært heldige å få vårt medlem og kollega Lasse Engesæter som foredragsholder. Lasse er professor emeritus ved Klinisk institutt 1 og nyter stor respekt både som forsker og ortopded. Han har alltid talt pasientens sak og arbeidet for økte ressurser til den ortopediske pasienten. Som intitiativtaker til Nasjonalt register for leddproteser har han bidradd til økt kvalitet i ortopedisk leddkirurgi, både nasjonalt og internasjonalt. Lasse er en utpreget miljøbygger og en engasjert foredragsholder. Vi gleder oss til å høre hans beretning med tittelen:

"Endring i ortopedisk kirurgi Bergensregionen siste 40 år"

Etter møtet serverer vi enkelt taffel med kaffe og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig, Egenandel kr. 100,-

28. okt, 2017

Det siste formiddagsmøtet i 2017 er viet gleden over å reise. Vår kollega Kåre Augensen har tidligere fortalt om oss sitt liv som fødselshjelper. Denne tirsdagen vil har gi oss en spennende reiseberetning.

Etter kåseriet inviterer vi til enkelt taffel, med kaffe og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,- 

28. sep, 2017

Formiddagmøtet i oktober er tilegnet gynekologi. Vår kollega, professor emeritus, Roar Sandvei vil holde et innlegg med tittelen:

"Prevensjonens historie"

Roar Sandvei har en lang og variert karriære som gynekolog og har arbeidet store deler av sitt arbeidsliv i Bergen, ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. I tillegg har han vært Professor ved Universitetet i Bergen og har bidratt til å løfte den gynekologiske forskningsaktiviteten i Bergen og i Norge. Han nyter stor respekt i det gynekologiske miljøet og vi gleder oss til å høre hans foredrag.

Etter foredraget serveres enkelt taffel, med alkoholfri drikke og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

21. sep, 2017

Høstens første formiddagsmøte er viet urologi. Per Åge Høisæter, professor emeritus ved UiB og mangeårig seksjonsoverlege ved Haukeland Universitetssykehus, har gort stor forskningsinnsats innen feltet prostatacancer og vært en sterk stemme i det medisinske miljøet. Han er en karismatisk foreleser og er stolt over å ha fått tittelen beste foreleser av sine studenter. Han nyter stor respekt som meritert forsker, god kliniker og eminent kirurg. Sin pensjonisttilværelse tilbringer han i Spania og i Smøråslia. Denne formiddagen vil han fortelle hva som inspirerte ham til å bli urolog og gi oss smakebiter fra sin lange karriære. Vi gleder oss til å høre hans foredrag:

"Mitt liv som urolog"

Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel, med mineralvann og kaffe. Alle er hjertelig velkommen. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-