Formiddagsmøter i Legenes Hus

19. feb, 2021

Formiddagsmøtet, opprinnelig satt opp 27. oktober 2020, med kollega Jan Sommerfelt-Pettersen som foredragsholder, måtte dessverre utsettes på ny som følge av restriksjoner knyttet til pandemien med Corona-virus. Styret beklager dette og vil komme tilbake med ny informasjon så snart vi kan. 

5. jan, 2021

Det første formiddagsmøtet i 2021 er planlagt den 26. januar kl. 12.00 og styret vil forsøke å gjennomføre dette arrangementet, dersom det er tilrådelig. Det er kollega Per Ivar Hoff som dagens foredragsholder. Vi gleder oss til å høre hans foredrag.

Nærmere informasjon følger.

5. jan, 2021

Det planlagte formiddagsmøtet tirsdag 24. november 2020 måtte dessverre utsettes. Ny dato blir tirsdag 25. mai, med kollega Geir Strandenes som foredragsholder. Vi gleder oss til et svært spennende foredrag.

Nærmere info kommer.

13. okt, 2020

Formiddagsmøtet i oktober måtte dessverre utsettes av uforutsette årsaker. I stedet holdt kollega og styremedlem, Svein Ødegaard et utmerket foredrag om krig og barn.

Ny dato for dette foredraget om det maritime er satt til tirsdag 23. februar 2021. Vårt medlem, tidligere sjef Forsvarets sanitet, kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen, har påtatt seg oppgaven å holde et foredrag med historisk og maritimt tilsnitt. Tidspunktet er tirsdag 23. februar 2021

Foredragets tittel er "Forsvarets sanitet - en radikalt ny innretning"

Sommerfelt-Pettersen er utdannet lege fra Universitet i Bergen i 1984 og ble spesialist i samfunnsmedisin i 2013. Han startet sin militære karriere med medisinsk rekruttskole (MEDREK) i 1980 og Sanitetsoffiserskurs i 1986. Fra 1986 til 1987 var han skipslege på KNM «Bergen» og KNM «Trondheim» og lege ved dykkerlegens kontor og sykestuen på Haakonsvern orlogsstasjon. Fra 1993 tjenestegjorde han som medisinsk hovedlærer i Sjøforsvaret før han i 2000 han ble utnevnt til Sanitetsinspektør for Sjøforsvaret og sjef for Saniteten i Sjøforsvaret. Han gjennomførte Forsvarets stabsskole I i 1996, Forsvarets stabsskole II i 2003 og Forsvarets høgskoles Hovedkurs i 2005.[2] Han har vært leder av NATO COMEDS Medical Naval Panel fra 2003 til 2018 og norsk representant i Committee of Chiefs of Military Medical Services in NATO COMEDS fra 2013 til 2018. Sommerfelt-Pettersen har vært nestleder i Helseberedskapsrådet og medlem av Sentralt Totalforsvarsforum fra 2013 til 2018.

Han har arbeidet som allmennpraktiserende lege fra 1988 til 2013 ved Bergen Medisinske Senter, senere Volvat Medisinske Senter. I perioden 1997 til 2013 var han også rådgivende overlege i NAV. Fra 2011 til 2013 var han assisterende fylkeslege i Hordaland.

Sommerfelt-Pettersen har hatt en rekke tillitsverv i legeforeningen som leder av Norsk Militærmedisinsk Forening (2007-2011)[3] og president i Norsk Forening for Maritim Medisin (1997- ).[4]

Sommerfelt-Pettersen er den første sanitetsadmiral som er utnevnt og den første sjef for Forsvarets sanitet fra Sjøforsvaret. Han ble utnevnt til sjef for Forsvarets sanitet 18. desember 2013, og fikk avskjed i nåde den 4 mai 2018.

Fra 2018 var han spesialrådgiver ved Norsk senter for maritim- og dykkemedisinYrkesmedisinsk avdelingHaukeland universitetssykehus.

Etter foredraget serveres enkelt taffel med kaffe. Arrangementet avholdes i tråd med de til envher tid gjeldende regler for smittevern.

Påmelding er ikke nødvendig Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen.

24. jun, 2020

Høstens første formiddagsmøte er viet allergologien og i den anleding har vi gleden av å presentere styremedlem i DMSB, professor em, Erik Florvaag.

Erik Florvaag studerte medisin ved Universitetet i Basel, Sveits. Etter militær- og turnustjeneste arbeidet han ved Lungeavdelingen og Medisinsk avdeling A, Haukeland Universitetssykehus fra 1974 til 1994. Han er spesialist i lungesykdommer og indremedisin. Fra 1985 var han overlege ved Lungeavdelingen, HUS og disputerte for den medisinske doktorgraden i 1989 ved Universitetet i Bergen. I 1995 tiltrådte han nyopprettet stilling som overlege i klinisk allergologi som han bekledde frem til han ble pensjonert i 2012. Stillingen var delvis tilknyttet Yrkesmedisinsk avdeling med ansvar for etableringen av Seksjon for klinisk spesialallergologi, en ny poliklinisk plattform for mer ressurskrevende allergologiske problemstillinger hos voksne. Dels var den plassert ved Laboratorium for klinisk biokjemi med tillagt fagansvar for laboratoriets allergiseksjon og Allergiforskningsgruppen. Mellom 1985 og 2013 arbeidet han også som vaktlege i Radio Medico Norway. Fra 2003 til 2012 var han professor II (allergologi) ved Universitetet i Bergen.

Tittel på innlegg: Et liv blant allergikere

Etter møtet vil det bli enkel servering i henhold til gjeldende smittevernsbetingelser. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Velkommen!