Formiddagsmøter i Legenes Hus

9. okt, 2018
Brit Haver (født 1942) er lege, spesialist i psykiatri, Dr. med og professor emerita i psykiatri. Haver ble født i Oslo, men flyttet med familien til Stavanger hvor hun vokste opp. Hun ble Cand. Med. ved Universitetet i Bergen i 1967 og i 1976 spesialist i psykiatri. Hun tok doktorgrad i 1988, og var den første kvinnelige psykiater som disputerte ved UiB. Fra 1991 til 1994 var hun gjesteforsker ved Karolinska Institutet, Stockholm og enhet for Early treatment for women with alcohol addiction (EWA).Hun har spesielt interessert seg for temaet kvinner med alkoholavhengighet, og fikk for dette arbeidet Kongens fortjenstmedalje i 2015. Hun har utgitt flere bøker, bla lærebok om bipolare lidelser (2012) og "Hva gikk galt hos legen? Når dialogen svikter" i 2016.
 
Tittel på foredraget: Kvinner og akademia
 
Etter det faglige innslaget inviteres tilhørerne til enkelt taffel med alkoholfri drikke og kaffe i salongene. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-
 
Hjertelig velkommen.
20. jun, 2018

MSO er Medisinernes Seksualopplysning. MSO Bergen er en selvstendig organisasjon av legestudenter, som siden 1973 har drevet med oppsøkende seksualopplysning for ungdom. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst uavhengig, og har som sitt hovedformål å redusere antall uønskede svangerskap og dessuten hindre spredning av seksuelt overførbare infeksjoner som klamydia. Vi arbeider og med å bedre holdninger rundt grensesetting, kjønnsidentitet og nettvett. 2017 underviste MSO 718 timer for klasser på ungdomsskoler, videregående, folkehøyskoler, spesialgrupper som utviklingshemmede, hørselshemmede, innvandrere på Nygård Skole og asylmottak. Forespørselen er like stor i år som 2017.

Etter foredraget serveres enkelt taffel med mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

21. mar, 2018

Prof. Per Lund-Johansen kommer tilbake. Han snakket sist engasjert om sin barndom i Lyster. Han vil nå fortelle om Kardiologiens pionerer. Lund-Johansen er kjent for de fleste medlemmer i Selskapet. Prof. emeritus i indremedisin ved UiB og overlege ved hjerteavd. HUS. Vitenskapelige artikler spesielt om spørsmål knyttet til hypertensjon. Forman i Det norske råd for hjerte-kar-sykdom. Han var og sentral i historien om Rolf W. Syrdahls maleri "Postens formidlere” (20x3m). Man trodde maleriet som hengte i gamle posten var forsvunnet, men gjennom Lund-Johansens arbeid i media kom det til rette og ble etter hvert hengt opp i BB-bygget, avduket av Lund Johansen. Det tok han 2 1/2 år å finne en passende vegg.

Titelen på hans foredrag i dag er:
"Kardiologiens pionerer-sensasjonsjegere eller menn med mot og visjoner"

 

Etter det faglige innslaget inviteres tilhørerne til enkelt taffel med alkoholfri drikke og kaffe i salongene mot egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen. Påmelding er ikke nødvendig.
2. mar, 2018

På formiddagsmøtet i mars er vi heldige å ha fått Tine Nordgreen som foredragsholder. Tine er psykologspesialist med interesse for behandling av panikkangst og depresjon, med spesielt fokus på E-mestring. I sitt doktorarbeide fant hun at tre av fire pasientar med panikkangst var tilfreds med effekten av assistert internettbehandling. Hun er ansatt ved Universitetet i Bergen og i Helse Bergen og har vært prosjektleder for eMestring ved Bjørgvin DPS på Tertnes. I september i fjor gikk hun over i ny jobb som prosjektleder for forskningsprosjektet Intromat, med utspring i nett-terapien på Tertnes. Dette er utpekt som ett av tre nasjonale fyrtårnprosjekt for IKT i helsesektoren og ble i fjor tildelt 50 millioner fra Forskningsrådet for å utvikle ny nett-terapi. Tine er en engasjert og dyktig foredragsholder. Vi gleder oss til å høre hennes foredrag med tittelen:

Hvordan kan vi bruke teknologi for å øke tilgangen til psykologisk behandling?

Etter foredraget inviterer vi som vanlig til enkelt taffel med kaffe og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

31. jan, 2018

Styret i DMSB inviterer til nok et spennende formiddagsmøte og kan annonsere Odd Søreide som foredragsholder.

Odd Søreide er født 1944 i Holmedal. Han er professor i medisin og fagdirektør i Helse Vest. Han ble utdannet som cand. med. ved Universitetet i Bergen 1971, og dr. med. i 1980. Han utdannet seg som kirurg med mage-tarmkirurgi som spesialitet fra 1982 og tok spesialutdannelse i lever-, galleveg- og pancreaskirurgi ved Hammersmith Hospital, London. Har hatt flere studieopphold utanlands, bl. a. i Japan.

Han var professor i kirurgi ved Universitetet i Bergen 1990-1992, ved Rikshospitalet 1993-2000 og avdelingsoverlege ved Haukeland Sykehus og Rikshospitalet 1990-1998.

Søreide har vært sjefsforsker ved SINTEF-Unimed og forskings- og strategidirektør i Helse Bergen. Han har vært professor i helseledelse og helseøkonomi ved UiO fra 2000, og engasjert som strategidirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten før han i 2005 ble tilsatt som fagdirektør i Helse Vest. Han har publisert vitskaplige artikler innen eksperimentell og klinisk forsking med hovedvekt på «outcome»-forsking. Han har tidligere vært styreleder i Kreftforeningen.

Fra 2011 til 2013 ledet han arbeidet med å gi Nordfjord Sjukehus nytt innhold, også kalt «Framtidas lokalsjukehus».

Jeg vil anbefale kollegene om å møte fulltallige opp for å høre Odd Søreides engasjerte framstilling i sitt foredrag med tittelen:

"Lokalsykehusene-en anakronisme i moderne tid"

Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med snitter, kaffe og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-