Formiddagsmøter i Legenes Hus

14. apr, 2021

I godt håp om fortsatt smittekontroll arrangeres vårt neste formiddagsmøte i slutten av april, med kollega Anders Walløe som foredragsholder.

Anders Walløe er utdannet i Bergen og Oslo. Spesialistutdannelse i Norge og Sverige. Doktorgrad fra Lund i Sverige i 1979. Spesialist i generell kirurgi og ortopedi i Norge fra 1979.  Overlege og senere avdelingsoverlege ved ortopedisk avdeling, Haukeland sykehus fra 1983, respektive 1991. Gjesteprofessor i Seattle 1989 (6 mndr). Professorkompetent i Oslo og Bergen. Seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus fra 1997 – 2011.

Fra 2000 til 2019 sakkyndig ortoped ved Norsk Pasientskadeerstatning. Ansvar for spesialitetskurs i ortopedisk onkologi og infeksjoner fra 1992-2000. Særlig interesse innen disse felter og traumatologi. Forfatter av artikler, foredrag og lærebokskapitler innenfor de samme områdene.

Tidligere leder av Norsk Ortopedisk Forening og senere leder av spesialitetskomiteen i den samme forening. Æresmedlem i foreningen. Tidligere generalsekretær i Nordisk Ortopedisk Forening og med i styret for  ”Acta Orthopedica”. Tidligere leder av Norsk Idrettsmedisinsk Forening og før dette kasserer i foreningen.

Andre aktiviteter: Jolleseiling på nasjonalt nivå på 60- og 70-tallet. Senere ikke i båt, men mosjonsløping og kasserer for Bergenssvømmerne i Bergen. Fra 2001 til 2010 med i støtteapparatet til  ”FC LYN, Oslo”. Fra august 2010 – april 2014 ansvarlig lege for paralympics utøverne ved Olympiatoppen, Oslo og lege i London 2012 og Sochi 2014.

Anders Walløes foredrag har tittelen: "Min siste helgevakt 22.07.2011"

Av smittevernshensyn blir det dessverre ikke matservering ved dette møtet. Vann er tilgjengelig.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

10. mar, 2021

Det neste formiddagsmøtet i DMSB er planlagt tirsdag 23. mars. Tema er forsikring og foredragsholder er Erik Hungnes, Tryg Forsikring.

Det gjenstår å se om smittevernsreglene tillater gjennomføring av møtet. Styret vil komme tilbake med mer informasjon.

19. feb, 2021

Formiddagsmøtet, opprinnelig satt opp 27. oktober 2020, med kollega Jan Sommerfelt-Pettersen som foredragsholder, måtte dessverre utsettes på ny som følge av restriksjoner knyttet til pandemien med Corona-virus. Styret beklager dette og vil komme tilbake med ny informasjon så snart vi kan. 

5. jan, 2021

Det første formiddagsmøtet i 2021 er planlagt den 26. januar kl. 12.00 og styret vil forsøke å gjennomføre dette arrangementet, dersom det er tilrådelig. Det er kollega Per Ivar Hoff som dagens foredragsholder. Vi gleder oss til å høre hans foredrag.

Nærmere informasjon følger.

5. jan, 2021

Det planlagte formiddagsmøtet tirsdag 24. november 2020 måtte dessverre utsettes. Ny dato blir tirsdag 25. mai, med kollega Geir Strandenes som foredragsholder. Vi gleder oss til et svært spennende foredrag.

Nærmere info kommer.