Formiddagsmøter i Legenes Hus

13. okt, 2019

Det medisinske selskap i Bergen har tradisjon for å hylle vår mest berømte bergenser, Armauer Hansen og denne siste tirsdagen i oktober viser vi den eminente filmen om Armauer Hansen, i farger, med eminent fortellerstemme og opptil flere av våre medlemmer i sentrale roller.

Gerhard Armauer Hansen er uten sammenligning den mest berømte norske lege gjennom tidene. Hans oppdagelse av leprabasillen (1873) hører til pionerverkene i internasjonal medisin, og det var første gang man påviste at en basill kunne være årsak til kronisk sykdom hos mennesket.

Les mer om Armauer Hansen her.

Som en bonus kan vi by på spennende scener fra gamle dager i det medisinske selskap. Vi har fått tilgang på to korte filmer, i svart-hvitt, uten lyd. Den ene er fra feiringen av 100 årsjubileet i 1931 og den andre fra 125 årsjubileet i 1956. Det blir spennende å se om noen av festdeltakerne er kjent for tilhørerene.

Etter arrangementet serverer vi enkelt taffel med snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

8. jun, 2019

Høstens første formiddagsmøte er viet kardiologien og vi er heldige å ha fått Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, Per K. Rønnevik som foredragsholder. Merk at Rønneviks foredrag er flyttet fram til 1. oktober.

Per Rønnevik er født i Harstad og oppvokst i Finnsnes. Cand. med. ved UiB 73, Dr. Med. 84. Overlege ved hjerteseksjonen Sentralsjukehuset i Rogaland 76 -84, deretter ved Hjerteavdelingen, HUS, 84 - 96. Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

Fra 96 privatpraktiserende hjertespesialist, nå daglig leder ved Fana Hjertesenter på Nesttun.

En rekke publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrift.

Leder for Vestnorsk Cardiologisk Forening og Privatpraktiserende Kardiologers Forening.

Tittelen på Rønneviks foredrag er: "Vestnorsk Cardiologisk Forening"

Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter, kaffe og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen.

28. mar, 2019

Vårens siste formiddagsmøte har stor aktualitet og er vel verd å prioritere. Vår kollega Inge Morild har en lang og spennende karriære som rettsmedisiner og vil innlemme oss i noen av sine erfaringer.

Inge Morild ble født på Nordnes og tok Katedralskolen og medisinstudiet i Bergen, ferdig våren 1975. Turnus i Stavanger og Sandnes 75-76. Ass.lege, senere reservelege på Avdeling for patologi, Gades Institutt, spesialist i patologi 1983. Amanuensis i rettsmedisin ved UiB 1986. Dr.med. 1988. Har siden vært heltidsansatt som førsteamanuensis, senere professor i rettsmedisin med bistilling som overlege. Fortsatt i full jobb.
 
Mer en 10.000 obduksjoner med også levendeundersøkelser av voldsofre og gjerningsmenn. Har deltatt i identifikasjonsarbeidet ved de fleste store ulykker- og mange små ulykker Norge fra 1980 til idag. (ikke Alexander Kielland). De siste store var Utøya og senere Turøy ulykken på Sotra.Har elles vært litt ute, et halvt år på Office of Chief Medical Examiner på Manhattan; New York i 1989 (sett opp til 10 drap om dagen). Har vært med på undersøkelse av massegraver i Bosnia og Kosovo, samt identifikasjonsarbeidet i Thailand etter tsunamien.
 
Tittelen på Inge Morilds foredrag er: «En rundtur i Vestlandsk rettsmedisin»
 
Etter foredraget serveres det som vanlig snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-
 
Hjertelig velkommen!
9. mar, 2019

Tirsdag 26. mars inviterer vi til formiddagsmøte i Legenes Hus, med kollega Svein Hindal som foredragsholder. Vi gleder oss til å høre hans beretning fra en lang og spennende karriære.

Nedenfor følger utdrag fra hans CV
 
Cand med. i Bergen 1967. M.Sc. in Community Medicine, Edinburgh 1980. Spes. i samfunnsmedisin 1984. Forsvarets høyskole 1993-94.
 
Turnus Stensby sykehus og Målselv distrikt. Distriktslege i Snåsa 2 år (1969-71). Sykehustjeneste m.m.: Psykiatri,  med. rehabilitering og sosialmedisin. Stadslege i Bergen  u/verv som helserådsordfører 1977-1984. Helsesjef og helserådsordfører  i Bergen 1984-89. Fylkeslege i Hordaland 1989-1998. I den administrative ledelsen på HUS 1998-2003 Ass. fylkeslege m.m. fra 2003 til pensjonering.
 
Medlem i Statens råd for funksjonshemmede i 8 år. Leder i  7 år av arbeidsgruppa som planla 400-årsmarkeringer for det offentlige helsevesen i 2003.

Svein Hindal har i tillegg lang erfaring som tillitsmann i styret i DMSD, der han var leder fram til 2015.

Tittelen på Svein Hindals foredrag er: "Prioriteringer i helsevesenet - Samfunnsmedisinske synspunkter"

Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nøedvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

3. feb, 2019

Vi er glade for å kunne ønske velkommen til formiddagsmøte i DMSB, med kollega John Ludvig Larsen som foredragsholder. John Ludvig ble født i Bergen 1933 og studerte medisin både i Oslo og i Bergen. Han ble uteksaminert i Bergen i 1959.

Han tok turnus- og militærtjeneste i Nord-Norge 1959 - 1962 og utdannet seg i radiologi og nevrologi, bl.a. ved Ullevål sykehus. Etter spesialisering fikk han i 1971 overlegesstilling ved Røntgenavdelingen ved Haukeland sykehus, der han arbeidet fram til 2003.

I 1982 disputerte han ved UiB med temaet "The Lumbar Spinal Canal". I tidsrommet 1986 - 2003 var han vekselsvis Professor I og Professor II i Diagnostisk Radiologi kombinert med stilling som overlege ved røntenavdelingen, nevroradiologisk seksjon, Haukeland sykehus.

Han har skrevet et tredvetalls artikler i anerkjente tidsskrift, drevet utstrakt møtevirksomhet som foredragsholder ved kurs i radiologi, vært medstifter av Nordisk og Norsk forening for Nevroradiologi, samt Norsk Forening for Ryggforskning, med tallrike tillitsverv i disse foreningene.

Endelig er han en ivrig samfunnsdebattant!

Tittelen på John Ludvis foredrag denne formiddagen er "En odyssé gjennom neuroradiologien"

Etter foredraget inviterer vi til taffel med snitter, kaffe og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!