Formiddagsmøter i Legenes Hus

16. nov, 2021

Styret i DMSB har igjen gleden av å invitere til formiddagsmøte i Legenes Hus. Tirsdag 23. november vil kollega Ivar Austlid gi oss et innblikk i de opplevelsene han har hatt som militærlege. Etter 13 år som anestesilege på Haukeland og Norsk Luftambulanse, har Austlid de siste 11 årene vært avdelingslege for de krigskirurgiske teamene i Sjøforsvaret. Han har ansvar for rekrutteringen, oppøvingen og utrustningen til teamene. Han har i disse årene vært deployert tilsammen 10 ganger på feltsykehus i Afrika, Asia og Midtøsten.

Vi gleder oss til å høre hans beretning.

Etter foredraget serveres enkelt taffel med boller, mineralvann og kaffe uten kostnad for deltakerne. Påmelding er ikke nødvendig.

Velkommen!

7. jun, 2021

Det første formiddagsmøtet i høst ble opprinnelig planlagt 23. mars, men måtte utsettes. Vi er nå glade for å invitere medlemmene til å høre mer om forsikring i en tid med mange fallgruber og mye usikkerhet.

Foredragsholder er Erik Hungnes, Tryg Forsikring.

Møtet avholdes som vanlig i Legenes Hus, etterfulgt av enkel servering i Biblioteket. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

1. mai, 2021

Formiddagmøtet i mai var opprinnelig planlag i januar, så vi har ventet en stund på å få høre kollega Per Ivar Hoff holde dagens foredrag om hjertet. Per Ivar Hoff er cand. med. fra 1974. Han ble spesialist i indremedisin i 1987 og spesialist i kardiologi i 1989. Han har arbeidet som overlege i indremedisin ved Haraldsplass sykehus 1988 til 1990, som overlege i kardiologi ved Haukeland sykehus fra 1990 og har vært seksjonsoverlege kardiologi Haukeland sykehus fra 1995. Han er registrert med 50 artikler i medline.

Vi gleder oss til å høre hans foredrag med tittelen: Hjertet og elektrisiteten

Etter møtet serveres enkelt taffel med snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

14. apr, 2021

I godt håp om fortsatt smittekontroll arrangeres vårt neste formiddagsmøte i slutten av april, med kollega Anders Walløe som foredragsholder.

Anders Walløe er utdannet i Bergen og Oslo. Spesialistutdannelse i Norge og Sverige. Doktorgrad fra Lund i Sverige i 1979. Spesialist i generell kirurgi og ortopedi i Norge fra 1979.  Overlege og senere avdelingsoverlege ved ortopedisk avdeling, Haukeland sykehus fra 1983, respektive 1991. Gjesteprofessor i Seattle 1989 (6 mndr). Professorkompetent i Oslo og Bergen. Seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus fra 1997 – 2011.

Fra 2000 til 2019 sakkyndig ortoped ved Norsk Pasientskadeerstatning. Ansvar for spesialitetskurs i ortopedisk onkologi og infeksjoner fra 1992-2000. Særlig interesse innen disse felter og traumatologi. Forfatter av artikler, foredrag og lærebokskapitler innenfor de samme områdene.

Tidligere leder av Norsk Ortopedisk Forening og senere leder av spesialitetskomiteen i den samme forening. Æresmedlem i foreningen. Tidligere generalsekretær i Nordisk Ortopedisk Forening og med i styret for  ”Acta Orthopedica”. Tidligere leder av Norsk Idrettsmedisinsk Forening og før dette kasserer i foreningen.

Andre aktiviteter: Jolleseiling på nasjonalt nivå på 60- og 70-tallet. Senere ikke i båt, men mosjonsløping og kasserer for Bergenssvømmerne i Bergen. Fra 2001 til 2010 med i støtteapparatet til  ”FC LYN, Oslo”. Fra august 2010 – april 2014 ansvarlig lege for paralympics utøverne ved Olympiatoppen, Oslo og lege i London 2012 og Sochi 2014.

Anders Walløes foredrag har tittelen: "Min siste helgevakt 22.07.2011"

Av smittevernshensyn blir det dessverre ikke matservering ved dette møtet. Vann er tilgjengelig.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

10. mar, 2021

Det neste formiddagsmøtet i DMSB er planlagt tirsdag 23. mars. Tema er forsikring og foredragsholder er Erik Hungnes, Tryg Forsikring.

Det gjenstår å se om smittevernsreglene tillater gjennomføring av møtet. Styret vil komme tilbake med mer informasjon.