24. jun, 2020

Formiddagsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 29. september kl. 12.00 - Avholdt

Høstens første formiddagsmøte er viet allergologien og i den anleding har vi gleden av å presentere styremedlem i DMSB, professor em, Erik Florvaag.

Erik Florvaag studerte medisin ved Universitetet i Basel, Sveits. Etter militær- og turnustjeneste arbeidet han ved Lungeavdelingen og Medisinsk avdeling A, Haukeland Universitetssykehus fra 1974 til 1994. Han er spesialist i lungesykdommer og indremedisin. Fra 1985 var han overlege ved Lungeavdelingen, HUS og disputerte for den medisinske doktorgraden i 1989 ved Universitetet i Bergen. I 1995 tiltrådte han nyopprettet stilling som overlege i klinisk allergologi som han bekledde frem til han ble pensjonert i 2012. Stillingen var delvis tilknyttet Yrkesmedisinsk avdeling med ansvar for etableringen av Seksjon for klinisk spesialallergologi, en ny poliklinisk plattform for mer ressurskrevende allergologiske problemstillinger hos voksne. Dels var den plassert ved Laboratorium for klinisk biokjemi med tillagt fagansvar for laboratoriets allergiseksjon og Allergiforskningsgruppen. Mellom 1985 og 2013 arbeidet han også som vaktlege i Radio Medico Norway. Fra 2003 til 2012 var han professor II (allergologi) ved Universitetet i Bergen.

Tittel på innlegg: Et liv blant allergikere

Etter møtet vil det bli enkel servering i henhold til gjeldende smittevernsbetingelser. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Velkommen!