31. jan, 2018

Formiddagsmøte i Legenes Hus, tirsdag 27. februar kl. 12.00 - avholdt

Styret i DMSB inviterer til nok et spennende formiddagsmøte og kan annonsere Odd Søreide som foredragsholder.

Odd Søreide er født 1944 i Holmedal. Han er professor i medisin og fagdirektør i Helse Vest. Han ble utdannet som cand. med. ved Universitetet i Bergen 1971, og dr. med. i 1980. Han utdannet seg som kirurg med mage-tarmkirurgi som spesialitet fra 1982 og tok spesialutdannelse i lever-, galleveg- og pancreaskirurgi ved Hammersmith Hospital, London. Har hatt flere studieopphold utanlands, bl. a. i Japan.

Han var professor i kirurgi ved Universitetet i Bergen 1990-1992, ved Rikshospitalet 1993-2000 og avdelingsoverlege ved Haukeland Sykehus og Rikshospitalet 1990-1998.

Søreide har vært sjefsforsker ved SINTEF-Unimed og forskings- og strategidirektør i Helse Bergen. Han har vært professor i helseledelse og helseøkonomi ved UiO fra 2000, og engasjert som strategidirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten før han i 2005 ble tilsatt som fagdirektør i Helse Vest. Han har publisert vitskaplige artikler innen eksperimentell og klinisk forsking med hovedvekt på «outcome»-forsking. Han har tidligere vært styreleder i Kreftforeningen.

Fra 2011 til 2013 ledet han arbeidet med å gi Nordfjord Sjukehus nytt innhold, også kalt «Framtidas lokalsjukehus».

Jeg vil anbefale kollegene om å møte fulltallige opp for å høre Odd Søreides engasjerte framstilling i sitt foredrag med tittelen:

"Lokalsykehusene-en anakronisme i moderne tid"

Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med snitter, kaffe og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-