18. des, 2017

Formiddagsmøte i Legenes Hus, tirsdag 30. januar kl. 12.00 - avholdt

På det første formiddagsmøtet i 2018  har vi vært heldige å få vårt medlem og kollega Lasse Engesæter som foredragsholder. Lasse er professor emeritus ved Klinisk institutt 1 og nyter stor respekt både som forsker og ortopded. Han har alltid talt pasientens sak og arbeidet for økte ressurser til den ortopediske pasienten. Som intitiativtaker til Nasjonalt register for leddproteser har han bidradd til økt kvalitet i ortopedisk leddkirurgi, både nasjonalt og internasjonalt. Lasse er en utpreget miljøbygger og en engasjert foredragsholder. Vi gleder oss til å høre hans beretning med tittelen:

"Endring i ortopedisk kirurgi Bergensregionen siste 40 år"

Etter møtet serverer vi enkelt taffel med kaffe og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig, Egenandel kr. 100,-