28. sep, 2017

Formiddagsmøte i Legenes Hus, tirsdag 24. oktober kl. 12.00 - avholdt

Formiddagmøtet i oktober er tilegnet gynekologi. Vår kollega, professor emeritus, Roar Sandvei vil holde et innlegg med tittelen:

"Prevensjonens historie"

Roar Sandvei har en lang og variert karriære som gynekolog og har arbeidet store deler av sitt arbeidsliv i Bergen, ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. I tillegg har han vært Professor ved Universitetet i Bergen og har bidratt til å løfte den gynekologiske forskningsaktiviteten i Bergen og i Norge. Han nyter stor respekt i det gynekologiske miljøet og vi gleder oss til å høre hans foredrag.

Etter foredraget serveres enkelt taffel, med alkoholfri drikke og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-