30. sep, 2016

Formiddagsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 25. oktober kl. 12.00 - møtet er avholdt

Vårt neste formiddagmøte er viet psykiatrien. Vår gode kollega, dr. philos og spesialist i psykiatri, Jon Geir Høyersten, vil denne formiddagen gi oss et innblikk i sin karriere, med hovedvekt på sin store interesse for hypnose. Jon Geir Høyersten har i en årrekke markert seg som en kunnskapsrik og populær kollega ved Haukeland Universitestsykehus. Han har mangeårig erfaring som rettspsykiater og er tidligere leder for Norsk psykiatrisk foreningsutvalg for grunnlagsproblemer.

Tittelen på hans foredrag er: "Studietid, psykiatri, hypnose"

Medlemmene bes møte fulltallige opp for å høre den spennende historien Jon Geir vil dele med oss. Som vanlig inviteres til taffel med snitter, mineralvann og kaffe etter foredraget. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-