Formiddagsmøter i Legenes Hus

4. mai, 2022

Det siste møtet før sommerferien er et formiddagsmøte og vi er glade får å kunne ønske vår kollega, Nina Langeland, overlege og professor i infeksjonsmedisin, medlem i Koronakommisjonen og en meget erfaren kliniker, velkommen som foredragsholder.

Nina Langeland er professor I infeksjonsmedisin ved UiB og overlege ved Medisinsk avdeling Haukeland Universitetssjukehus. Hun har i mer enn 20 år forsket på utbrudd av infeksjoner, alt fra utbrudd av resistente bakterieinfeksjoner på sykehus, til utbrudd i samfunnet, slik som Giardia-utbruddet i Bergen i 2004 og senere Campylobacter-utbruddet på Askøy. Siden våren 2020 har hun forsket på covid infeksjoner i Bergen og på Vestlandet, med publikasjoner i høyt rangerte tidsskrift slik som Nature Medicine og Lancet Infectious Diseases. Hun har i to år vært medlem i den norske Koronakommisjonen oppnevnt av statsministeren. Siden juni 2021 har hun vært medlem i en ekspertgruppe på 15 eksperter som har gitt råd til EU kommisjonen om SARS-CoV-2 varianter og vaksiner mot covid.

Tittelen på dagens foredrag er: Hvordan gikk det med Norge de første to årene av covid pandemien – Koronakommisjonens rapport

Etter foredraget serverer vi enkelt taffel med boller og kaffe. Serveringen er uten kostnad. Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen!

Med hilsen styret

27. mar, 2022

På formiddagsmøtet i april har vi gleden av å høre kollega og medlem, August Bakke.

August Bakke, f. 1946, lege med spesialitet i kirurgi og urologi. Ansatt ved Haukeland
universitetssykehus 1977-2021. Var klinikkdirektør ved Kirurgisk klinikk 2000-2012 og professor i urologi ved UiB siden 1998. Nå professor emeritus. Medvirkende i en rekke utvalg og utredninger både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De fleste med tilknytning til de kirurgiske fagområdene, forskning og ledelse. Nærmere 200 publiserte vitenskapelige artikler og abstrakt.

Vi ser fram til å høre Augusts foredrag.

Tittelen på dagens foredrag er «Effekten av eit gult malingspann»

Etter foredraget byr vi på lett bevertning med boller og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Styret

23. feb, 2022

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, tidligere "Hofteregisteret", er et av Norges mest vellykkede og har vist seg svært nyttig i evalueringen av ulike leddproteser. På formiddagsmøtet i mars får vi besøk av vårt medlem, kollega, overlege i ortopedi, professor ved UiB og en av grunnleggerene av registeret, Leif Ivar Havelin.

Leif Ivar Havelin, født i Sør-Varanger kommune i Finnmark og oppvokst på Åndalsnes i Rauma kommune i Møre og Romsdal, professor i medisin (ortopedisk kirurgi) ved Universitetet i Bergen med spesialitetene «generell kirurgi» (1987) og «ortopedisk kirurgi» (1989). Han har vært overlege og avdelingsoverlege ved Ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus med revmakirurgi og protesekirurgi som spesialområder.

Havelin var en av initiativtagerne for oppstart av Hofteregisteret i 1987 og den første daglige leder. Hofteregisteret var en forløper til Nasjonalt register for leddproteser, Nasjonalt Hoftebruddregister og Nasjonal Kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd der Havelin var leder, styremedlem eller styreleder i til sammen 31 år.

Havelin er cand. med fra Universitetet i Bergen (1976) hvor han også avla doktorgrad (dr.med) med avhandlingen «Hip Arthroplasty in Norway 1987-1994» (1995). For innsatsen innen ortopedi ble Havelin i september 2018 utnevnt til Ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden[2]. Havelin er hovedforfatter eller medforfatter på rundt 150 vitenskapelige artikler og bøker om ortopediske emner. Han er æresmedlem i British Hip Society (2013) og Norsk ortopedisk forening (2017) og var den første norske kirurgen som ble medlem av International Hip Society (2008).

Vi gleder oss til å høre hans foredrag om Hofteregisteret

Etter foredraget serverer vi enkelt taffel med kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Det er ingen kostnad.

Hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen

Styret

26. jan, 2022

Formiddagsmøtet i februar har nær tilknytning til virus, men denne gangen slipper vi unna SARS-CoV-2 og skal i stedet fordype oss i et langt mer dødelig og skremmende sykdomsbilde forårsaket av HIV-viruset. Kollega og styremedlem i DMSB, professor Birgitta Åsjö, har lovet å guide oss gjennom den svært interessante, utfordrende, men vellykkede historien om AIDS. Birgitta Åsjö har viet sitt forskerliv til studiet av virus, med hovedvekt på HIV og har knyttet en rekke kontakter i det internasjonale forskermiljøet i løpet av sin karriære. Hun tok sin doktorgrad på Retrovirus ved Karolinska i 1981 og startet kort tid etter sin forskning på HIV. Hun har vært professor i Virologi ved Universitetet i Bergen fra begynnelsen av 90-tallet og har aldri mistet sitt engasjement. Vi gleder oss til å høre henne gi oss et innblikk i historien om et virus som har preget verden i snart 40 år og har endret karakter fra å være en skambelagt, 100 prosent dødelig sykdom til en symbiose man nå kan leve tilnærmet normalt med. 

Dagens foredrag har tittelen: Mitt forskarliv med HIV

Etter foredraget tilbys enkelt taffel til de frammøtte uten kostnad. Påmelding er ikke nødvendig. Hjertelg velkommen.

Vennlig hilsen

Styret i DMSB

3. jan, 2022

På årets første formiddagsmøte er vi heldige å ha Stener Kvinnsland som foredragsholder. Stener Kvinnsland ble født i 1948 og vokste opp i Haugesund. Han studerte medisin ved Universitetet i Bergen, MD 1973. Medisinsk doktorgrad (PhD) ved samme universitet 1980. Spesialist i kreftmedisin 1986.

Fra 1987 til 2003 ulike lederstillinger ved flere sykehus i Norge (St. Olavs hospital, Oslo Universitetssykehus (Radiumhospitalet) og Haukeland Universitetssjukehus). Administrerende direktør ved Haukeland Universitetssjukehus fra 2007 til 2015. Professor i medisin (onkologi) ved NTNU 1987 til 1992, Universitetet i Oslo 1996 til 2000, Universitetet i Bergen 2003 til 2007, og fra 2015 til 2018. Deretter Professor emeritus samme sted fra 2018.

Fra 1992 ulike styreverv i frivillig sektor (Den norske kreftforening), ulike sykehus, universiteter, biotek selskaper, og forskningsstiftelser. Medlem av 5 NOU utvalg (ledet 2).

Han ble kåret til årets helseleder 2014 og utnevnt til Kommandør av Kong Olav V´s Orden, 2017.

Tema for Stener Kvinnslands foredrag er: Min karriere

Med forbehold om smittevernstiltak inviteres deltakerne til enkel bevertning etter foredraget. Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen!