Formiddagsmøter i Legenes Hus

15. jan, 2020

På årets første formiddagsmøte vil kollega Ernst Asbjørn Lien fortelle om sitt lange og spennende yrkesliv.

Ernst Lien er født i Bergen, cand. med. i 1970 ved Universitetet i Marburg and der Lahn. Arbeidet ved medisinsk avdeling i Tromsø, Tønsberg, Kristiansand og Bergen. Spesialist i indremedisin og klinisk farmakologi. Professorat i klinisk farmakologi og endokrinologi ved Universitetet i Bergen (UiB). Forskningsaktiviteten har først og fremst fokusert på antihormonbehandling av brystkreft.

Overlege blant annet ved medisinsk avd., sentrallaboratoriet og hormonlaboratoriet Haukeland Universitetssykehus. Avdelingssjef ved Hormonlaboratoriet.

Aktiv i Legeforeningen, instituttstyrer ved to institutt UiB, formann i norsk forening for klinisk farmakologi og konsulent for Norges Forskningsråd.

Var med på å starte LegemiddelInnkjøpSamarbeid (LIS) og bidro i oppstarten av Regionale Legemiddel Informasjonssentre (RELIS).

Tittelen på Ernst Liens foredrag er: Glimt fra utdanning og yrkesliv. En spennende og noe tilfeldig reise

Etter foredraget serveres som enkelt taffel med snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

7. nov, 2019

Formiddagsmøtet i november blir noe annerledes enn våre ordinære møter. Vi har den store gleden av å annonsere Brynjulf Stige som vår foredragsholder.

BRYNJULF STIGE er professor i musikkterapi ved Griegakademiet, UiB, og forskar I ved NORCE Norwegian Research Centre. Han var leiar for GAMUT, The Grieg Academy Music Therapy Research Centre, frå etableringa i 2006 og fram til 2019, eit senter som er evaluert av NFR til å vere blant dei fremste i faget internasjonalt. Stige er i dag leiar for POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, ei klynge som er koordinert av UiB og samlar kommunar, helseføretak og forskingsmiljø i eit samarbeid om å utvikle praksisnær forsking og kunnskapsbasert implementering av musikkterapi. Stige har grunnlagt og vore redaktør for to internasjonale fagfellevurderte tidsskrift, Nordic Journal of Music Therapy (etablert 1992) og Voices: A World Forum for Music Therapy (etablert 2001). Som forskar er Stige informert av bioøkologiske teoriperspektiv på musikkterapiens prosessar og effektar, og han har særleg interessert seg for korleis pasientar kan ta musikken med seg ut av terapirommet og gjere han til ein kvardagsressurs for livsmeistring og helsefremmande aktivitet. To av Stiges internasjonale bøker om dette temaet – Culture-Centered Music Therapy (2002) og Invitation to Community Music Therapy (2012, med L.E. Aarø) – er også omsette til japansk. Kontaktinformasjon – og informasjon om forskingssenteret og kunnskapsklynga – er tilgjengeleg på www.gamut.no<http://www.gamut.no/>

Brynjulf Stiges foredrag har tittelen: «Musikkterapi i eit bioøkologisk perspektiv: Kva er musikkterapi, når og kvifor har det noko føre seg, og kva plass kan det ha i eit framtidig norsk helsevesen?»

Etter foredraget serverer vi som vanlig snitter, nineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

13. okt, 2019

Det medisinske selskap i Bergen har tradisjon for å hylle vår mest berømte bergenser, Armauer Hansen og denne siste tirsdagen i oktober viser vi den eminente filmen om Armauer Hansen, i farger, med eminent fortellerstemme og opptil flere av våre medlemmer i sentrale roller.

Gerhard Armauer Hansen er uten sammenligning den mest berømte norske lege gjennom tidene. Hans oppdagelse av leprabasillen (1873) hører til pionerverkene i internasjonal medisin, og det var første gang man påviste at en basill kunne være årsak til kronisk sykdom hos mennesket.

Les mer om Armauer Hansen her.

Som en bonus kan vi by på spennende scener fra gamle dager i det medisinske selskap. Vi har fått tilgang på to korte filmer, i svart-hvitt, uten lyd. Den ene er fra feiringen av 100 årsjubileet i 1931 og den andre fra 125 årsjubileet i 1956. Det blir spennende å se om noen av festdeltakerne er kjent for tilhørerene.

Etter arrangementet serverer vi enkelt taffel med snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

8. jun, 2019

Høstens første formiddagsmøte er viet kardiologien og vi er heldige å ha fått Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, Per K. Rønnevik som foredragsholder. Merk at Rønneviks foredrag er flyttet fram til 1. oktober.

Per Rønnevik er født i Harstad og oppvokst i Finnsnes. Cand. med. ved UiB 73, Dr. Med. 84. Overlege ved hjerteseksjonen Sentralsjukehuset i Rogaland 76 -84, deretter ved Hjerteavdelingen, HUS, 84 - 96. Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

Fra 96 privatpraktiserende hjertespesialist, nå daglig leder ved Fana Hjertesenter på Nesttun.

En rekke publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrift.

Leder for Vestnorsk Cardiologisk Forening og Privatpraktiserende Kardiologers Forening.

Tittelen på Rønneviks foredrag er: "Vestnorsk Cardiologisk Forening"

Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter, kaffe og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen.

28. mar, 2019

Vårens siste formiddagsmøte har stor aktualitet og er vel verd å prioritere. Vår kollega Inge Morild har en lang og spennende karriære som rettsmedisiner og vil innlemme oss i noen av sine erfaringer.

Inge Morild ble født på Nordnes og tok Katedralskolen og medisinstudiet i Bergen, ferdig våren 1975. Turnus i Stavanger og Sandnes 75-76. Ass.lege, senere reservelege på Avdeling for patologi, Gades Institutt, spesialist i patologi 1983. Amanuensis i rettsmedisin ved UiB 1986. Dr.med. 1988. Har siden vært heltidsansatt som førsteamanuensis, senere professor i rettsmedisin med bistilling som overlege. Fortsatt i full jobb.
 
Mer en 10.000 obduksjoner med også levendeundersøkelser av voldsofre og gjerningsmenn. Har deltatt i identifikasjonsarbeidet ved de fleste store ulykker- og mange små ulykker Norge fra 1980 til idag. (ikke Alexander Kielland). De siste store var Utøya og senere Turøy ulykken på Sotra.Har elles vært litt ute, et halvt år på Office of Chief Medical Examiner på Manhattan; New York i 1989 (sett opp til 10 drap om dagen). Har vært med på undersøkelse av massegraver i Bosnia og Kosovo, samt identifikasjonsarbeidet i Thailand etter tsunamien.
 
Tittelen på Inge Morilds foredrag er: «En rundtur i Vestlandsk rettsmedisin»
 
Etter foredraget serveres det som vanlig snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-
 
Hjertelig velkommen!