Formiddagsmøter i Legenes Hus

26. jan, 2022

Formiddagsmøtet i februar har nær tilknytning til virus, men denne gangen slipper vi unna SARS-CoV-2 og skal i stedet fordype oss i et langt mer dødelig og skremmende sykdomsbilde forårsaket av HIV-viruset. Kollega og styremedlem i DMSB, professor Birgitta Åsjö, har lovet å guide oss gjennom den svært interessante, utfordrende, men vellykkede historien om AIDS. Birgitta Åsjö har viet sitt forskerliv til studiet av virus, med hovedvekt på HIV og har knyttet en rekke kontakter i de internasjonale forskermiljøet i løpet av sin karriære. Hun tok sin doktorgrad på Retrovirus ved Karolinska i 1981 og startet kort tid etter sin forskning på HIV. Hun har vært professor i Virologi ved Universitetet i Bergen fra begynneslens av 90-tallet og har aldri mistet sit engasjement. Vi gleder oss til å høre henne gi oss et innblikk i historien om et virus som har preget verden i snart 40 år og har endret karakter fra å være en skambelagt, 100 prosent dødelig sykdom til en symbiose man nå kan leve tilnærmet normalt med. 

Dagens foredrag har tittelen: Mitt forskarliv med HIV

Etter foredraget tilbys enkelt taffel til de frammøtte uten kostnad. Påmelding er ikke nødvendig. Hjertelg velkommen.

Vennlig hilsen

Styret i DMSB

3. jan, 2022

På årets første formiddagsmøte er vi heldige å ha Stener Kvinnsland som foredragsholder. Stener Kvinnsland ble født i 1948 og vokste opp i Haugesund. Han studerte medisin ved Universitetet i Bergen, MD 1973. Medisinsk doktorgrad (PhD) ved samme universitet 1980. Spesialist i kreftmedisin 1986.

Fra 1987 til 2003 ulike lederstillinger ved flere sykehus i Norge (St. Olavs hospital, Oslo Universitetssykehus (Radiumhospitalet) og Haukeland Universitetssjukehus). Administrerende direktør ved Haukeland Universitetssjukehus fra 2007 til 2015. Professor i medisin (onkologi) ved NTNU 1987 til 1992, Universitetet i Oslo 1996 til 2000, Universitetet i Bergen 2003 til 2007, og fra 2015 til 2018. Deretter Professor emeritus samme sted fra 2018.

Fra 1992 ulike styreverv i frivillig sektor (Den norske kreftforening), ulike sykehus, universiteter, biotek selskaper, og forskningsstiftelser. Medlem av 5 NOU utvalg (ledet 2).

Han ble kåret til årets helseleder 2014 og utnevnt til Kommandør av Kong Olav V´s Orden, 2017.

Tema for Stener Kvinnslands foredrag er: Min karriere

Med forbehold om smittevernstiltak inviteres deltakerne til enkel bevertning etter foredraget. Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen!

16. nov, 2021

Styret i DMSB har igjen gleden av å invitere til formiddagsmøte i Legenes Hus. Tirsdag 23. november vil kollega Ivar Austlid gi oss et innblikk i de opplevelsene han har hatt som militærlege. Etter 13 år som anestesilege på Haukeland og Norsk Luftambulanse, har Austlid de siste 11 årene vært avdelingslege for de krigskirurgiske teamene i Sjøforsvaret. Han har ansvar for rekrutteringen, oppøvingen og utrustningen til teamene. Han har i disse årene vært deployert tilsammen 10 ganger på feltsykehus i Afrika, Asia og Midtøsten.

Vi gleder oss til å høre hans beretning.

Etter foredraget serveres enkelt taffel med boller, mineralvann og kaffe uten kostnad for deltakerne. Påmelding er ikke nødvendig.

Velkommen!

7. jun, 2021

Det første formiddagsmøtet i høst ble opprinnelig planlagt 23. mars, men måtte utsettes. Vi er nå glade for å invitere medlemmene til å høre mer om forsikring i en tid med mange fallgruber og mye usikkerhet.

Foredragsholder er Erik Hungnes, Tryg Forsikring.

Møtet avholdes som vanlig i Legenes Hus, etterfulgt av enkel servering i Biblioteket. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

1. mai, 2021

Formiddagmøtet i mai var opprinnelig planlag i januar, så vi har ventet en stund på å få høre kollega Per Ivar Hoff holde dagens foredrag om hjertet. Per Ivar Hoff er cand. med. fra 1974. Han ble spesialist i indremedisin i 1987 og spesialist i kardiologi i 1989. Han har arbeidet som overlege i indremedisin ved Haraldsplass sykehus 1988 til 1990, som overlege i kardiologi ved Haukeland sykehus fra 1990 og har vært seksjonsoverlege kardiologi Haukeland sykehus fra 1995. Han er registrert med 50 artikler i medline.

Vi gleder oss til å høre hans foredrag med tittelen: Hjertet og elektrisiteten

Etter møtet serveres enkelt taffel med snitter, mineralvann og kaffe. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!