Kveldsmøter i DMSB

14. feb, 2018

Vårt marsmøte er viet gastroenterologien. Kollega Christen Joachim Bang er avtalespesialist og driver Kanalspesialistene i Bergen sammen med kollegene Peter Coll, Børge Døskeland og Skjalg Klomstad. Han har meget bred erfaring i sitt fag, både fra det offentlige helsevesen og i sin privatpraksis som gastroenterolog.

Christen ble født like ved Legenes Hus, på Kalfaret, men vokste opp i Fana. Han tok sin medisinske utdannelsei Tyskland, men fant etter hvert tilbake til sin fødeby og startet på Haukeland i 1984, etter hvert som gastroenterolog under Arnold Berstads ledelse. I 1994 disputerte han på blødningsforstyrrelser relatert til lavmolekylært heparin. Sammen med kollegene Svein Ødegaard og Bjarte Børkje hadde Christen allerede fra sin stipendiattid drevet gastroenterologisk kveldspraksis og da jobbtilbudene ikke stod i kø på Haukeland, valgte han fra 1992 å bli fulltids avtalespesialit.

Han har gjort en stor innsats for å bedre vilkårene for privatpraktiserende avtalespesialister og bidratt til reduserte ventelister gjennom stor aktivitet. I fjor ble han intervjuet av Gastroenterologen. Les portrettet her.

Vi gleder oss til å høre Christen Bangs foredrag med tittelen:

Gastroenterologiske problemstillinger- endringer med tiden.

Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

10. jan, 2018

Styret i Det medisinske selskap i Bergen har gleden av å invitere til

 

Årsmøte og faglig møte

 

 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer
  3. Styrets årsberetning for 2017
  4. Godkjenning av regnskapet for 2017
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Budsjett for 2018, herunder fastsettelse av kontingent
  7. Valg
  8. Eventuelt

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag. Kveldens foreleser er Professor Hans-Peter Marti. Professor Marti er leder for "the Renal Research Group" ved UiB, Klinisk institutt 1 og overlege i nefrologi ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen.

Hans foredrag har tittelen: "Nye metoder børster støv av gamle nyrebiopsier".

Vi gleder oss til å høre ham.

Etter foredraget inviterer vi til enkel servering mot egenandel kr. 100,- inkl. drikke.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

For styret,

med vennlig hilsen

Bjarte Askeland

Styrets leder

18. des, 2017

Det første medlemsmøtet i 2018 har en spennende tittel som gir brede assosiasjoner. Vårt medlem og kollega, professor emeritus Ole Didrik Lærum vil denne kvelden forelese om et emne han har interessert seg for, kunst og tuberkulose. Ole didrik Lærum ble født 23. april 1940, i Bærum. Han vokste opp på Voss. Etter examen artium 1959 fra Voss landsgymnas og cand.med. 1965, fullførte han dr.med. 1969 og spesialiserte seg innen patologi ved Rikshospitalet. Fra 1974 jobbet han for Gades Institutt i Bergen som dosent i eksperimentell patologi og onkologi, og professor fra 1980 til 2010. Han var prorektor ved Universitetet i Bergen 1984–89 og rektor 1990–95. Senere var han en av flere ledende professorer i Fritt akademia.

Ole Didrik Lærum er kommandør av St. Olavs Orden og har i tillegg en rekke æresbevisninger. Han er en meget engasjerende foredragsholder og vi gleder oss til å holde hans foredrag med tittelen:

"Kunst og tuberculose"

Etter møteet inviterer vi til enkelt taffel med alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

16. nov, 2017

DMSB har gleden av å invitere til

Julemøte med juletaffel

Tid: Fredag 8. desember kl. 19.00

Sted: Pleiestiftelsen for Spedalske No 1, Kalfarveien 31

Antrekk: Mørk dress

Ingen kostnad for deltakelse kun på foredraget

Påmelding er nødvendig for dem som ønsker å delta på middagen etter kveldens foredrag.

Pris: kr 600,- pr. person for meny med drikke

 

 

Program:

1. Juleforedrag: "Lege på Statsraad Lehmkuhl" - Lege Stig-André Normann, styremedlem DMSB

2. Tradisjonelt Juletaffel med drikke

Meny 

Aperitiff

Jaume Serra Brut - Mozell

***

Pinnekjøtt og Svineribbe med tradisjonelt tilbehør

Øl og Akevitt - Vin - Alkoholfritt øl - Mineralvann

***

Dessertbuffet

Kaffe

Det tradisjonelle Julemøtet i DMSB er meget populært og vi er svært glade for å kunne invitere selskapets medlemmer med ledsagere til interessant foredrag og etterfølgende tradisjonelt Juletaffel med øl og akevitt, vin, alkoholfritt øl, mineralvann og kaffe.

Før foredraget serveres aperitiff. Deretter vil vår kollega og styremedlem, Stig-André Normann holde et foredrag om sine opplevelser som lege på Statsraad Lehmkuhl.

Påmelding er ikke nødvendig dersom du kun skal høre foredraget, men deltagelse på middagen etter foredraget krever påmelding til Bjarte Askeland på epost bas@bbb.no, alternativt på telefon 410 28 000, samt betaling, kr. 600,- pr person til konto nr.: 1204.47.78287, senest innen fredag 1. desember.

Med vennlig hilsen

Bjarte Askeland (sign.)                                                Kristina H. Johannessen (sign.)

Leder                                                                                     Nestleder

28. okt, 2017

Vi har gleden av å invitere til DMSBs novembermøte i Legenes Hus. Tema for møtet er tannimplantater og tannhelse. Avdelingstannlege, oralkirurg og doktorgradskandidat, Cecilie G. Gjerde vil holde et innlegg om sin forskning på stamceller og regenerasjon av kjevebein. Cecilie Gjerde er en begavet forsker som vant Forsker Grand Prix i Bergen i 2015. Hennes forskning kan gi nytt håp om tanninnplantater for pasienter med dårlig kjevebein. Les mer om hennes forskning på: https://www.tu.no/artikler/norsk-kirurg-lager-kjevebein-fra-stamceller-metoden-kan-erstatte-transplantasjon/347674

Etter foredraget inviterer vi som vanlig til enkelt taffel og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-