Kveldsmøter i DMSB

18. sep, 2018

DMSB har gleden av å invitere til

ARMAUER HANSEN FORELESNING

Tid: Tirsdag 16. oktober 2018, kl. 19.00

Sted: Pleiestiftelsen for Spedalske No 1, Kalfarveien 31

Antrekk: Mørk dress

Pris kr 600,- pr. person for meny med viner - ingen kostnad for dem som kun deltar på foredraget. Påmelding er nødvendig for dem som ønsker å delta.

Program:

1. Armauer Hansen foredrag - "Noen barn med diabetes trenger ikke insulin- et eksempel på persontilpasset medisin" - overlege Henrik Underthun Irgens, Endokrinologisk seksjon ved Barne- og Ungdomsklinikken, HUS og Nasjonalt kompetensenettverk for legemidler til barn.

2. Tradisjonell Armauer Hansen middag

Meny 

Aperitiff

Musserende vin - Mozell

***

Bergensk Fiskesuppe

Husets hvitvin

***

Bergens Sursteik

Long Terme 2010

***

Dronning Maud med bær

Husets dessertvin

***

Kaffe

***

Øl eller mineralvann

Armauer Hansen forelesningen er en tradisjon i DMSB og vi er svært glade for å kunne invitere selskapets medlemmer med ledsagere til interessant foredrag og etterfølgende tradisjonell bergensmeny med vin, øl, mineralvann og kaffe.

Før foredraget serveres aperitiff. Deretter vil overlege Henrik Underthun Irgens, 50% overlege ved Endokrinologisk seksjon ved Barne- og Ungdomsklinikken, HUS og 50% i Nasjonalt kompetensenettverk for legemidler til barn, holde et foredrag om persontilpasset medisin til barn med diabetes. Irgens tok Medisinsk embetseksamen ved UiB 2002. Fra 2005 LIS ved Barne- og Ungdomsklinikken, spesialist i pediatri 2014. Doktorgrad 2017: "Targeted clinical and genetic investigations to identify monogenic diabetes”.

Deltagelse på middagen etter foredraget krever påmelding til Bjarte Askeland på epost bas@bbb.no, alternativt på telefon 410 28 000, samt betaling, kr. 600,- pr person til konto nr.: 1204.47.78287, senest innen onsdag 10. oktober. Det er også mulig å benytte VIPPS til telefon 410 28 000.

Med vennlig hilsen

 

Kristina H. Johannessen (sign.)                                                Bjarte Askeland (sign.)

Leder                                                                                     Varamedlem

11. mai, 2018

Høstens første medlemsmøte starter en halv time senere enn vanlig. Merk derfor oppstart kl. 20.00. Kveldens foredragsholder, Line Bjørge er dr. med., specialist i fødelshjelp og kvinnesykdommer, seksjonsoverlege for Gynekologisk kreft, Kvinneklinikken og professor ved Institutt for klinisk medisin, UiB.

Hun har sin utdannelse hovedsakelig fra Bergen men og Innsbruck. Hun har forsket spesielt på behandling av eggstokkreft. Hun er leder av Onkologisk Forum og har verv innenfor andre fora i gynekologisk og generell onkologi. Hun har og en MBA grad fra Mannheim Business School and ESSEC, Paris.

Vi gleder oss til å høre hennes foredrag med tittelen:

"Gynekologisk kreft - status i dag"

Etter møtet inviteres det til enkelt taffel med alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

14. apr, 2018

Arnold Berstad er kjent for bergenserne fra da han var i Bergen, professor i indremedisin, seksjonsoverlege. Spes. fordøyelsessykdommer. 1987-2010 . Han er fra Stryn, cand. med i Oslo -65, Dr.med. -71. Han har brukt en mannsalder på å undersøke magen og hva våre bakterier foretar seg, bl.a. magesår og Helicobacter. Han har interessert seg for IBS og ledsagende symptomer som fibromyalgi, ME ( utmattelse.) Han skrev en artikkel i  Scand. J. of gastroenterology – 12 "Functional bowel symptoms, fibromyalgia and fatigue: A foodinduced triad?” I På Høyden (UiB) skriver Berstad at han måtte kjøre møkk med hest og skuffe i påskeferien og lærte tidlig at litt møkk blir man ikke syk av. Prof. Myren på Ullevål var hans mentor, han var bondesønn fra Bremanger og heller ikke “møkkaredd”. Berstad lærte ”å gå visitt på skyllerommet” for å se bekkenet til de syke. Han var derved inspirert til å spesialisere seg i fordøyelsessykdommer. Tittelen på dagens foredrag er:

«Kronisk fatigue/ME – nytt syn på patogenese og behandling»

Etter foredraget serveres enkelt taffel med snitter og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvenig. Egenandel kr. 100,-

15. mar, 2018
Helga Arianson ( f.-56) ble cand.med i Bergen -81. Turnus Hammerfest Sykehus og distrikt 82-83.  Perioder innen gynekologi i Hammerfest og Kvinneklinikken i Bergen 83-85. Kommuneoverlege  Bergen Helseråd 87-89, helsesjef  Loddefjord bydel 89-92. Spesialist i samfunnsmedisin -93. Ass.fylkeslege i Hordaland 92- 98, Fylkeslege Hordaland fra -98.
I et intervju i Tidskriftet -02 sier hun at hun vil avdramatisere politirollen som så ofte er heftet ved statlig tilsynsmyndighet. Hun vil samarbeide istedenfor å gå i klinsj.Fylkeslegen skal være en nøytral instans som både ivaretar pasientenes og helsepersonellets rettigheter. Fra 2014 ledet hun “Ariansonutvalget” (NOU 2015:11), som fikk i oppgave å vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse-og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet.
 
Tittelen på kveldens foredrag er: Oppfølging av alvorlige hendelser og medvirkning
 
Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter og alkoholdfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-
14. feb, 2018

Vårt marsmøte er viet gastroenterologien. Kollega Christen Joachim Bang er avtalespesialist og driver Kanalspesialistene i Bergen sammen med kollegene Peter Coll, Børge Døskeland og Skjalg Klomstad. Han har meget bred erfaring i sitt fag, både fra det offentlige helsevesen og i sin privatpraksis som gastroenterolog.

Christen ble født like ved Legenes Hus, på Kalfaret, men vokste opp i Fana. Han tok sin medisinske utdannelsei Tyskland, men fant etter hvert tilbake til sin fødeby og startet på Haukeland i 1984, etter hvert som gastroenterolog under Arnold Berstads ledelse. I 1994 disputerte han på blødningsforstyrrelser relatert til lavmolekylært heparin. Sammen med kollegene Svein Ødegaard og Bjarte Børkje hadde Christen allerede fra sin stipendiattid drevet gastroenterologisk kveldspraksis og da jobbtilbudene ikke stod i kø på Haukeland, valgte han fra 1992 å bli fulltids avtalespesialit.

Han har gjort en stor innsats for å bedre vilkårene for privatpraktiserende avtalespesialister og bidratt til reduserte ventelister gjennom stor aktivitet. I fjor ble han intervjuet av Gastroenterologen. Les portrettet her.

Vi gleder oss til å høre Christen Bangs foredrag med tittelen:

Gastroenterologiske problemstillinger- endringer med tiden.

Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-