Kveldsmøter i DMSB

11. mai, 2018

Høstens første medlemsmøte starter en halv time senere enn vanlig. Merk derfor oppstart kl. 20.00. Kveldens foredragsholder, Line Bjørge er dr. med., specialist i fødelshjelp og kvinnesykdommer, seksjonsoverlege for Gynekologisk kreft, Kvinneklinikken og professor ved Institutt for klinisk medisin, UiB.

Hun har sin utdannelse hovedsakelig fra Bergen men og Innsbruck. Hun har forsket spesielt på behandling av eggstokkreft. Hun er leder av Onkologisk Forum og har verv innenfor andre fora i gynekologisk og generell onkologi. Hun har og en MBA grad fra Mannheim Business School and ESSEC, Paris.

Vi gleder oss til å høre hennes foredrag med tittelen:

"Gynekologisk kreft - status i dag"

Etter møtet inviteres det til enkelt taffel med alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

14. apr, 2018

Arnold Berstad er kjent for bergenserne fra da han var i Bergen, professor i indremedisin, seksjonsoverlege. Spes. fordøyelsessykdommer. 1987-2010 . Han er fra Stryn, cand. med i Oslo -65, Dr.med. -71. Han har brukt en mannsalder på å undersøke magen og hva våre bakterier foretar seg, bl.a. magesår og Helicobacter. Han har interessert seg for IBS og ledsagende symptomer som fibromyalgi, ME ( utmattelse.) Han skrev en artikkel i  Scand. J. of gastroenterology – 12 "Functional bowel symptoms, fibromyalgia and fatigue: A foodinduced triad?” I På Høyden (UiB) skriver Berstad at han måtte kjøre møkk med hest og skuffe i påskeferien og lærte tidlig at litt møkk blir man ikke syk av. Prof. Myren på Ullevål var hans mentor, han var bondesønn fra Bremanger og heller ikke “møkkaredd”. Berstad lærte ”å gå visitt på skyllerommet” for å se bekkenet til de syke. Han var derved inspirert til å spesialisere seg i fordøyelsessykdommer. Tittelen på dagens foredrag er:

«Kronisk fatigue/ME – nytt syn på patogenese og behandling»

Etter foredraget serveres enkelt taffel med snitter og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvenig. Egenandel kr. 100,-

15. mar, 2018
Helga Arianson ( f.-56) ble cand.med i Bergen -81. Turnus Hammerfest Sykehus og distrikt 82-83.  Perioder innen gynekologi i Hammerfest og Kvinneklinikken i Bergen 83-85. Kommuneoverlege  Bergen Helseråd 87-89, helsesjef  Loddefjord bydel 89-92. Spesialist i samfunnsmedisin -93. Ass.fylkeslege i Hordaland 92- 98, Fylkeslege Hordaland fra -98.
I et intervju i Tidskriftet -02 sier hun at hun vil avdramatisere politirollen som så ofte er heftet ved statlig tilsynsmyndighet. Hun vil samarbeide istedenfor å gå i klinsj.Fylkeslegen skal være en nøytral instans som både ivaretar pasientenes og helsepersonellets rettigheter. Fra 2014 ledet hun “Ariansonutvalget” (NOU 2015:11), som fikk i oppgave å vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse-og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet.
 
Tittelen på kveldens foredrag er: Oppfølging av alvorlige hendelser og medvirkning
 
Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter og alkoholdfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-
14. feb, 2018

Vårt marsmøte er viet gastroenterologien. Kollega Christen Joachim Bang er avtalespesialist og driver Kanalspesialistene i Bergen sammen med kollegene Peter Coll, Børge Døskeland og Skjalg Klomstad. Han har meget bred erfaring i sitt fag, både fra det offentlige helsevesen og i sin privatpraksis som gastroenterolog.

Christen ble født like ved Legenes Hus, på Kalfaret, men vokste opp i Fana. Han tok sin medisinske utdannelsei Tyskland, men fant etter hvert tilbake til sin fødeby og startet på Haukeland i 1984, etter hvert som gastroenterolog under Arnold Berstads ledelse. I 1994 disputerte han på blødningsforstyrrelser relatert til lavmolekylært heparin. Sammen med kollegene Svein Ødegaard og Bjarte Børkje hadde Christen allerede fra sin stipendiattid drevet gastroenterologisk kveldspraksis og da jobbtilbudene ikke stod i kø på Haukeland, valgte han fra 1992 å bli fulltids avtalespesialit.

Han har gjort en stor innsats for å bedre vilkårene for privatpraktiserende avtalespesialister og bidratt til reduserte ventelister gjennom stor aktivitet. I fjor ble han intervjuet av Gastroenterologen. Les portrettet her.

Vi gleder oss til å høre Christen Bangs foredrag med tittelen:

Gastroenterologiske problemstillinger- endringer med tiden.

Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

10. jan, 2018

Styret i Det medisinske selskap i Bergen har gleden av å invitere til

 

Årsmøte og faglig møte

 

 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer
  3. Styrets årsberetning for 2017
  4. Godkjenning av regnskapet for 2017
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Budsjett for 2018, herunder fastsettelse av kontingent
  7. Valg
  8. Eventuelt

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag. Kveldens foreleser er Professor Hans-Peter Marti. Professor Marti er leder for "the Renal Research Group" ved UiB, Klinisk institutt 1 og overlege i nefrologi ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen.

Hans foredrag har tittelen: "Nye metoder børster støv av gamle nyrebiopsier".

Vi gleder oss til å høre ham.

Etter foredraget inviterer vi til enkel servering mot egenandel kr. 100,- inkl. drikke.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

For styret,

med vennlig hilsen

Bjarte Askeland

Styrets leder