Kveldsmøter i DMSB

20. okt, 2021

DMSB har igjen gleden av å invitere til kveldsmøtei Legenes Hus. Møtet var opprinnelig planlagt avholdt på formiddagen, men på grunn av møtekollisjon er det besluttet endret til et kveldsmøte. Vi håper medlemmene ser med velvilje på denne beslutningen.

Kveldens foredragsholder tør være kjent av alle, som en god kollega med svært lang og mangslungen erfaring.

Vidar Lehmann er født 1938. Han tok sin medisinske embedseksamen ved UiB i 1962 og ble spesialist klinisk kjemi/indremedisin/infeksjonsmedisin 1970/1978/1979, Haukeland Universitetssjukehus.

Diplom: «Tropical Medicine, Hygiene and International Community Health (DTM&H) Liverpool School of Tropical Medicine 1979
Dosent/prof II (indremedsisin/infeksjonsjukdomar 1979/1980/1982
Legeteneste FN`S fredsbevarande operasjonar i Midtausten og på Balkan 1966/1978/1990-1 og 1994-5 (tilsamen 3 år; sist v/UNPROFOR/UNPF som ob/san.sjef)
Kongens fortjenestemedalje i gull 2007.

Vi ser fram til å høre hans spennende innlegg med tittelen: "Glimt frå FN-teneste i Libanon, Kuwait og Irak"

Etter foredraget inviterer vi til enkel bespisning og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Velkommen 

28. sep, 2021

DMSB har gleden av å invitere til

ÅRETS ARMAUER HANSEN FORELESNING OG FEIRING AV SELSKAPETS 190-ÅRSJUBILEUM

I 1831 ble Norges første legeforening grunnlagt: Det medisinske selskap i Bergen. Jubileet vil bli markert i forbindelse med Selskapets årvisse Armauer Hansen forelesning.

Tid: Tirsdag 12. oktober 2021, kl. 19.00

Sted: Pleiestiftelsen for Spedalske No 1

Antrekk: Mørk dress

Pris kr 600,- pr. person for meny med viner - ingen kostnad for dem som kun deltar på foredraget. Påmelding er nødvendig for dem som ønsker å delta.

Program:

1. Armauer Hansen foredrag - Fortellinger fra maritim medisin - kontreadmiral (san) Jan Sommerfelt-Pettersen, Haukeland Universitetssykehus.

2. Tradisjonell Armauer Hansen middag med viner.

Armauer Hansen forelesningen er en tradisjon i DMSB og vi er svært glade for å kunne invitere selskapets medlemmer med ledsagere til interessant foredrag og etterfølgende eksklusiv meny med vin, øl, mineralvann og kaffe.

Før foredraget serveres aperitiff. Deretter vil kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen holde et spennende foredrag med tittelen: Fortellinger fra maritim medisin.

Sommerfelt-Pettersen er utdannet lege fra Universitet i Bergen i 1984 og ble spesialist i samfunnsmedisin i 2013. Han startet sin militære karriere med medisinsk rekruttskole (MEDREK) i 1980 og Sanitetsoffiserskurs i 1986. Fra 1986 til 1987 var han skipslege på KNM «Bergen» og KNM «Trondheim» og lege ved dykkerlegens kontor og sykestuen på Haakonsvern orlogsstasjon. Fra 1993 tjenestegjorde han som medisinsk hovedlærer i Sjøforsvaret før han i 2000 han ble utnevnt til Sanitetsinspektør for Sjøforsvaret og sjef for Saniteten i Sjøforsvaret. Han gjennomførte Forsvarets stabsskole I i 1996, Forsvarets stabsskole II i 2003 og Forsvarets høgskoles Hovedkurs i 2005.[2] Han har vært leder av NATO COMEDS Medical Naval Panel fra 2003 til 2018 og norsk representant i Committee of Chiefs of Military Medical Services in NATO COMEDS fra 2013 til 2018. Sommerfelt-Pettersen har vært nestleder i Helseberedskapsrådet og medlem av Sentralt Totalforsvarsforum fra 2013 til 2018.

Han har arbeidet som allmennpraktiserende lege fra 1988 til 2013 ved Bergen Medisinske Senter, senere Volvat Medisinske Senter. I perioden 1997 til 2013 var han også rådgivende overlege i NAV. Fra 2011 til 2013 var han assisterende fylkeslege i Hordaland.

Sommerfelt-Pettersen har hatt en rekke tillitsverv i legeforeningen som leder av Norsk Militærmedisinsk Forening (2007-2011)[3] og president i Norsk Forening for Maritim Medisin (1997- ).[4]

Sommerfelt-Pettersen er den første sanitetsadmiral som er utnevnt og den første sjef for Forsvarets sanitet fra Sjøforsvaret. Han ble utnevnt til sjef for Forsvarets sanitet 18. desember 2013, og fikk avskjed i nåde den 4 mai 2018.

Fra 2018 var han spesialrådgiver ved Norsk senter for maritim- og dykkemedisinYrkesmedisinsk avdelingHaukeland universitetssykehus.

PÅMELDING

Deltagelse på foredraget og middagen krever påmelding til Kristina H. Johannessen på epost: kristina@bergen.online.no

Deltakelse på foredraget alene er uten kostnad, mens dem som ønsker å delta på middagen med viner bes innbetale kr. 600,- pr person til Selskapets konto nr.: 1204.47.78287, senest mandag 11. oktober.

Det er også mulig å benytte VIPPS til telefon 410 28 000. Angi i så fall hva innbetalingen gjelder.

Med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen (sign.)

Leder

7. jun, 2021

Høstens første kveldsmøte var opprinnelig planlagt 13. april, men måtte utsettes. Styret har gleden av å åpne høstsesongen ved å invitere til et møte om medisinsk historie. 

Kveldens foredragsholder er Magnus Vollset. Han vil benytte kvelden til å foredra om medisinsk historie og har kalt sitt foredrag:

 «Medisinhistoriens (og Minnerommets) fremtid»

Etter foredraget inviterer vi til enkel bespisning og mineralvann. PåmeldIng er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Velkommen 

27. apr, 2021

Dette møtet var planlagt i november 2020, men måtte utsettes som følge av smittevernsrestriksjoner. Vi er glade for at forholdene nå ligger til rette for at møtet kan avholdes og ser fram mot en spennende forelesning.

Kveldsmøtet som var planlagt i november i fjor hadde Covid 19 som tema og dessverre er dette temaete kanskje enda mer aktuelt i mai 2021. Nyhetsbildet har vært preget av de mange aspektene rundt denne pandemien og denne kvelden får vi besøk av sjef ved Bergen Legevakt, Dagrun Waag Linchausen.

Dagrun tiltrådte sin stilling 1. september 2019 og er heller ikke ukjent med legevakten som arbeidsplass der hun har hatt stilling som lege siden oktober 2014. Hun ble spesialist i allmennmedisin våren 2019. Har hatt fastlegepraksis i Os kommune etter turnus. Hadde sykehusturnus på Haukeland og distriktstjeneste i Elverum. Utdannet i Bergen og var ferdig våren 2009.

Premedisin: Siviløkonomi NHH i 1977. Jobbet innen matvareindustri, forsikring, møbelindustri, reklamebyrå, varehandel, konsulentvirksomhet og diverse privat virksomhet i nær 25 år hvorav mange år som leder.  Møtte den berømte veggen og snudde 180 grader.

Denne kvelden vil hun holde et foredrag med tittelen: Da Covid 19 kom til Bergen

Etter foredraget håper vi å kunne organisere enkel servering i Auditoriet under overholdelse av gjeldende regler for smittevern. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

10. mar, 2021

Kveldsmøtet i april, skulle vært avholdt tirsdag 13. april, må desverre utsettes. Styret vil komme med informasjon så snart de kan.

Kveldens foredragsholder er kollega Magnus Vollset og temaet er medisinsk historie.

Styret håper at smittevernsreglene tillater gjennomføring av arrangementet og vil komme tilbake med mer informasjon.