Kveldsmøter i DMSB

8. jun, 2019

På høstens første kveldsmøte er det en stor ære for DMSB å kunne presentere Gerd Kvale og Bjarne Hansen som foredragholdere. De er begge psykologer og professorer i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, og har sammen skapt noe så sjeldent som en norsk eksportvare innen psykiatrien: Alvorlig angst og tvang (OCD) lar seg behandle på fire dager.

I oktober 2018 ble duoen plukket ut til Time Magazines prestisjetunge liste over de 50 personene som gjør mest for å bedre verdens helsetjenester. The Bergen 4-day treatment sprer seg verden rundt og i Norge er behandlingsteam under opplæring over hele landet. 4-dagers behandlingen er også utgangspunktet for storsatsingen der Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Trond Mohns Forskningsstiftelse og Kavlifondet sammen tildeler 111 millioner for å etablere Bergen Center for Brain Plasticity. Gerd og Bjarne vil fortelle om behandlingen og forskningen.

Etter foredraget inviterer vi som vanlig til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

10. apr, 2019

Det siste kveldsmøtet før sommeren arrangeres tirsag 14. mai i Legens Hus.

Merk at tidspunktet for dette møtet har blitt endret fra å være et kveldsmøte til å bli et formiddagsmøte. Dette skyldes at det avholdes Doktormiddag i Legenes Hus denne kvelden.

Det er kollega Kjell Haug, ved institutt for global helse og samfunnsmedisin som er kveldens foredragsholder. Han er utdannet cand. med. ved UiB 1974. Almennpraksis i Loddefjord 1978-1981, Institutt for almenmedisin 1982-1985. Professor emeritus på Institutt for global helse og samfunnsmedisin UiB siden høsten 2018. Tidligere professor i samfunnsmedisin. Prodekanus for undervisning 2005-2009. Senere leder for arbeidsgruppen som utarbeidet makrostrukturen for ny studieplan i medisin.

Kveldens foredrag er en orientering om ny studieplan i medisin

Etter foredraget inviteres deltakerne til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen.

15. mar, 2019

På kveldsmøtet i april har vi vært så heldige å få kollega Paul Egil Gravem som foredragsholder.

Paul Egil Gravem er utdannet lege ved Universitetet i Bergen 1974. Spesialist i generell kirurgi og plastikkirurgi. Mangeårig overlege ved Avdeling for plastikk-, hånd- og rekonstruktiv kirurgi ved HUS med spesiell kompetanse innen leppe-kjeve- ganespalte og genitale misdannelser. Har arbeidet som plastikkirurg ved All Africa Leprosy Rehabilitation and Training Center i Addis Abeba (ALERT), Etiopia til sammen ca 5 år og har betydelig erfaring i rekonstruktiv kirurgi ved lepra. Har engasjerte seg spesielt i brannskadebehandling i Etiopia, og grunnla eget spesialistutdannings-program  i plastikkirurgi i 2000. Han har også vært initiativtaker og pådriver i etableringen av  et multidisiplinært team for behandling av barn med leppe-kjeve-ganespalte i landet.
 
De siste årene har han vært involvert som ekstern sensor ved spesialisteksamen i plastikkirurgi ved Universitetet i Addis Abeba.
 
Han har også arbeidet en tiårsperiode for Barentsprogrammet i Arkhangelsk, Murmansk og Syktyvkar i Russland  med rekonstruktiv kirurgi  ved medfødte misdannelser som 
forstyrrelse av somatisk kjønns-differensiering og leppe-kjeve-ganespalte.
 
Han mottok midler fra Rebekka Ege Hegermanns  Legat da han la grunnlaget for sitt engasjement i Etiopia, og er dypt takknemlig for støtten.
 
I 2008 fikk han Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt arbeid.
 
Tittelen på kveldens foredrag er: “Tilbakeblikk på arbeid i Etiopia”
 
Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-
14. feb, 2019

Styret i DMSB har gleden av å invitere til kveldsmøte med kollega Jeremy Ganz som foredragsholder.

Jeremy Ganz er født 1943 i Chester U.K. Legeutdannelse i U.K. Arbeidet med generell kirurgi og neurokirurgi i U.K. 1967-1976. 1976-1978 neurokirurgi i Trondheim. Norsk spesialist i neurokirurgi 1978. Overlege på Neurokirurgisk avdeling, Haukeland Sykehus 1979-1993 og 2007-2010. Litteratur om Gammakniv.
 
Views: We should all listen more and talk less.
 
Tittelen på Jeremys foredrag denne kvelden er: "Cranial Trauma from Prehistory to 1800"
 
Ganz vil holde foredraget på engelsk.
 
Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med snitter og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-
 
Hjertelig velkommen!
16. jan, 2019

 

Styret i Det medisinske selskap i Bergen har gleden av å invitere til

 

Årsmøte og faglig møte 2019

 

 

 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer
  3. Styrets årsberetning for 2018
  4. Godkjenning av regnskapet for 2018
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Budsjett for 2019, herunder fastsettelse av kontingent
  7. Valg
  8. Eventuelt

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag. Kveldens foreleser er Professor emerita Birgitta Åsjö. Birgitta kom til Bergen og UiB i 1992 fra Sverige, professor i virologi, spesialist på HIV-viruset og AIDS. Det var en lång väg i karrieren, hun måtte jobbe for å finansiere studiene fra 16 år. Etterhvert kom hun til Tumörbiologiska Institutet på Karolinska der hun jobbet som bioingeniør og begynte å forske hos den berømte professor Klein. Til slutt kom hun inn på medisinstudiet, ferdig 1976. Ved UiB fikk hun lage sin egen forskningsgruppe, skapte et miljø, veiledet 6 doktorgradsstipendiater og var en meget god foreleser. Da hun sluttet som professor ble stillingen “lagt i fryseboksen”, dessverre - "kanskje den største skuffelsen" sa hun til Tidskriftet, "men selv har jeg hatt en fantastisk tid". Så kan det tillegges at hun er interessert i klassisk musikk og ble gift på Askøy.

Birgittas foredrag har tittelen: "Zicavirus og Mikrocefali; en uppdatering"

Vi gleder oss til å høre hennes presentasjon.

Etter foredraget inviterer vi til enkel servering mot egenandel kr. 100,- inkl. drikke.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

For styret,

med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen

Styrets leder