Kveldsmøter i DMSB

3. jan, 2022

Vårt første kveldsmøte i 2022 handler om Covid 19 - hva ellers. Denne pandemien har preget samfunnet siden starten av 2020 og synes ennå ikke å være over. Vi har i kveld gleden av å ønske to sentrale kolleger velkommen til et møte med fokus på statistikk og personlige erfaringer i et helsevesen med store utfordringer over lang tid.

Kjell Haug og Egil Bovim (se bilder ved å klikke på navnet) har vært i mediabildet nærmest daglig i denne perioden og har lovet oss en balansert og nøktern oppsummering av de opplevelsene de har hatt som smittevernsoverleger i Bergen Kommune.

Egil Bovim gjennomførte i tidsrommer 1974 til 1981 turnustjensete og militærtjeneste før han tjenestegjorde som distriktslege i Finnmark og Østfold. Han er spesialist i samfunnsmedisin og har jobbet med smittevern i mange år, blant annet under AIDS epidemien i Botswana på 1990-tallet der han hadde NORAD-tjeneste i to perioder, 1981 - 85 og 1995 - 97. Han har vært assisterende fylkeslege og de siste 15 årene før pensjonering direktør ved Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Under hele pandemien har han fungert som konsulent i Etat for helsetjenester i Bergen Kommune. Han har arbeidet som smittevernsoverlege i Bergen fra 15. desember 2020 til han gikk av med pensjon 1. oktober 2021.

Kjell Haug er professor e.m. i samfunnsmedisin ved institutt for global helse og samfunnsmedisin. Han er utdannet cand. med. ved UiB 1974. Almennpraksis i Loddefjord 1978-1981, Institutt for almenmedisin 1982-1985. Prodekanus for undervisning 2005-2009. Han var assisterende smittevernsoverlege i Bergen kommune fra januar 2021 og etterfulgte Egil Bovim som smittevernsoverlege fram til Marit Voltersvik overtok 18. oktober.

Under kveldens møte vil Kjell Haug belyse de statistiske data rundt Covid-situasjonen i Bergen Kommune og Egil Bovim vil fortelle om sine opplevelser i den tiden han satt i stillingen.

Av smitteverhensyn vil det ikke bli servering etter kveldens foredrag.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen!

16. nov, 2021

DMSB har gleden av å invitere til tradisjonelt Julemøte med juletaffel 2021

Sted: Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1, Kalfarveien 31

Antrekk: Mørk dress

Pris: kr. 600,- for juletaffel med drikke

Program:

Kl. 18.30 - Aperitiff - musserende vin eller Mozell

kl. 19.00 - Juleforedrag

Årets juleforedrag holdes av styremedlem i DMSB, Bjarte Askeland. Han vil fortelle om sine erfaringer på oppdrag i utlandet, som militærlege i Afghanistan i tidsrommet 2008 - 2012 og som lege i Norwegian Emergency Medical Team på oppdrag til Samoa, Bergamo, Lesvos og Haiti fra 2019 til 2021.

Foredraget har fått tittelen: "Fra Afghanistan til Haiti - på oppdrag som lege for Norge"

Bjarte Askeland, født 1959 i Bergen, utdannet cand. med. ved UiB 1985, spesialist i Anestesiologi i 1995 og praksis fra Fredrikstad sykehus, Kysthospitalet i Hagavik og Haukeland Universitetssykehus, der han har vært assistentlege, overlege, seksjonsoverlege og Klinikksjef. Han har nå overlegestilling ved Ortopedisk seksjon i Kirurgisk serviceklinikk.

Ved siden av sin kliniske stilling har han tillitsverv i Norsk Dagkirurgisk forening, er tilknyttet NOR-EMT som senior medical officer og har engasjement i et sykehusprosjekt i Malawi.

Kl 20.00 - Tradisjonelt juletaffel med drikke

Meny 

Aperitiff

Musserende vin eller Mozell

***

Pinnekjøtt og Svineribbe med tradisjonelt tilbehør

Øl og Akevitt - Vin - Alkoholfritt øl - Mineralvann

***

Dessertbuffet

Kaffe

Påmelding er nødvendig for alle, både de som kun ønsker å høre foredraget og for dem som også ønsker å delta på juletaffelet. Påmelding gjøres til Bjarte Askeland på epost: bas@bbb.no, alternativt på telefon 410 28 000, senest mandag 29. november. Angi om du ønsker juletaffel. Deltakelse på foredraget alene er kostnadsfritt, mens deltakelse på juletaffel har en egenandel på kr. 600,- pr. person som bes innbetalt til konto nr.: 1204.47.78287 innen påmeldingsfristen.

I samarbeid med Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1 er det avtalt at parkering på baksiden av bygget under arrangementet tillates uten kostnad. 

Med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen (sign.)

Leder

1. nov, 2021

Velkommen til novembermøtet i DMSB 2021. Vår kjære kollega, styremedlem i DMSB, Professor em. Svein Ødegaard er kveldens foredragsholder. Tema er ett av hans favorittemner - ultralyd!

Svein Ødegaard, født 10. januar 1945 i Manger, Norge) er en norsk-tysk lege og forsker. Han er professor emeritus og tidligere avdelingssjef i indremedisin og fordøyelsessykdommer ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen. Han avla medisinsk Staatsexamen ved Universität Bonn, Vest-Tyskland i 1970 og har senere tjenestegjort ved norske, tyske og amerikanske sykehus. Han tok medisinsk doktorgrad på kreftmarkører i magesekken ved Universitetet i Bergen i 1988 og har skrevet flere vitenskapelige artikler og fagbøker i fordøyelsessykdommer, indremedisin og ultralyd. Han har arbeidet med ultralyd i medisinsk diagnostikk fra 1976, grunnla Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultrasonografi ved Haukeland universitetssykehus i 2001, startet endoskopisk ultralyd samme sted (EUS) som først i Norden i 1987 og er æresmedlem i flere nasjonale og internasjonale organisasjoner. Han har i en årrekke arbeidet for krigsbarns rettigheter innenfor organisasjonene Lebensborn og CBOW (Children born of war).

Kveldens foredrag har tittelen:

"Mitt liv med høye ultralyd-frekvenser - Hva er under overflaten?"

Etter foredraget serveres tradisjonelt taffel med mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

20. okt, 2021

DMSB har igjen gleden av å invitere til kveldsmøtei Legenes Hus. Møtet var opprinnelig planlagt avholdt på formiddagen, men på grunn av møtekollisjon er det besluttet endret til et kveldsmøte. Vi håper medlemmene ser med velvilje på denne beslutningen.

Kveldens foredragsholder tør være kjent av alle, som en god kollega med svært lang og mangslungen erfaring.

Vidar Lehmann er født 1938. Han tok sin medisinske embedseksamen ved UiB i 1962 og ble spesialist klinisk kjemi/indremedisin/infeksjonsmedisin 1970/1978/1979, Haukeland Universitetssjukehus.

Diplom: «Tropical Medicine, Hygiene and International Community Health (DTM&H) Liverpool School of Tropical Medicine 1979
Dosent/prof II (indremedsisin/infeksjonsjukdomar 1979/1980/1982
Legeteneste FN`S fredsbevarande operasjonar i Midtausten og på Balkan 1966/1978/1990-1 og 1994-5 (tilsamen 3 år; sist v/UNPROFOR/UNPF som ob/san.sjef)
Kongens fortjenestemedalje i gull 2007.

Vi ser fram til å høre hans spennende innlegg med tittelen: "Glimt frå FN-teneste i Libanon, Kuwait og Irak"

Etter foredraget inviterer vi til enkel bespisning og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Velkommen 

28. sep, 2021

DMSB har gleden av å invitere til

ÅRETS ARMAUER HANSEN FORELESNING OG FEIRING AV SELSKAPETS 190-ÅRSJUBILEUM

I 1831 ble Norges første legeforening grunnlagt: Det medisinske selskap i Bergen. Jubileet vil bli markert i forbindelse med Selskapets årvisse Armauer Hansen forelesning.

Tid: Tirsdag 12. oktober 2021, kl. 19.00

Sted: Pleiestiftelsen for Spedalske No 1

Antrekk: Mørk dress

Pris kr 600,- pr. person for meny med viner - ingen kostnad for dem som kun deltar på foredraget. Påmelding er nødvendig for dem som ønsker å delta.

Program:

1. Armauer Hansen foredrag - Fortellinger fra maritim medisin - kontreadmiral (san) Jan Sommerfelt-Pettersen, Haukeland Universitetssykehus.

2. Tradisjonell Armauer Hansen middag med viner.

Armauer Hansen forelesningen er en tradisjon i DMSB og vi er svært glade for å kunne invitere selskapets medlemmer med ledsagere til interessant foredrag og etterfølgende eksklusiv meny med vin, øl, mineralvann og kaffe.

Før foredraget serveres aperitiff. Deretter vil kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen holde et spennende foredrag med tittelen: Fortellinger fra maritim medisin.

Sommerfelt-Pettersen er utdannet lege fra Universitet i Bergen i 1984 og ble spesialist i samfunnsmedisin i 2013. Han startet sin militære karriere med medisinsk rekruttskole (MEDREK) i 1980 og Sanitetsoffiserskurs i 1986. Fra 1986 til 1987 var han skipslege på KNM «Bergen» og KNM «Trondheim» og lege ved dykkerlegens kontor og sykestuen på Haakonsvern orlogsstasjon. Fra 1993 tjenestegjorde han som medisinsk hovedlærer i Sjøforsvaret før han i 2000 han ble utnevnt til Sanitetsinspektør for Sjøforsvaret og sjef for Saniteten i Sjøforsvaret. Han gjennomførte Forsvarets stabsskole I i 1996, Forsvarets stabsskole II i 2003 og Forsvarets høgskoles Hovedkurs i 2005.[2] Han har vært leder av NATO COMEDS Medical Naval Panel fra 2003 til 2018 og norsk representant i Committee of Chiefs of Military Medical Services in NATO COMEDS fra 2013 til 2018. Sommerfelt-Pettersen har vært nestleder i Helseberedskapsrådet og medlem av Sentralt Totalforsvarsforum fra 2013 til 2018.

Han har arbeidet som allmennpraktiserende lege fra 1988 til 2013 ved Bergen Medisinske Senter, senere Volvat Medisinske Senter. I perioden 1997 til 2013 var han også rådgivende overlege i NAV. Fra 2011 til 2013 var han assisterende fylkeslege i Hordaland.

Sommerfelt-Pettersen har hatt en rekke tillitsverv i legeforeningen som leder av Norsk Militærmedisinsk Forening (2007-2011)[3] og president i Norsk Forening for Maritim Medisin (1997- ).[4]

Sommerfelt-Pettersen er den første sanitetsadmiral som er utnevnt og den første sjef for Forsvarets sanitet fra Sjøforsvaret. Han ble utnevnt til sjef for Forsvarets sanitet 18. desember 2013, og fikk avskjed i nåde den 4 mai 2018.

Fra 2018 var han spesialrådgiver ved Norsk senter for maritim- og dykkemedisinYrkesmedisinsk avdelingHaukeland universitetssykehus.

PÅMELDING

Deltagelse på foredraget og middagen krever påmelding til Kristina H. Johannessen på epost: kristina@bergen.online.no

Deltakelse på foredraget alene er uten kostnad, mens dem som ønsker å delta på middagen med viner bes innbetale kr. 600,- pr person til Selskapets konto nr.: 1204.47.78287, senest mandag 11. oktober.

Det er også mulig å benytte VIPPS til telefon 410 28 000. Angi i så fall hva innbetalingen gjelder.

Med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen (sign.)

Leder