Kveldsmøter i DMSB

9. mar, 2022

Styret har gleden av å ønske velkommen til kveldsmøte i DMSB. Kveldens foredragsholder er Per Sigvald Bakke. Bakke er spesialist i lungesykdommer og i indremedisin, professor og dekan ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han har gjennomført flere kliniske og epidemiologiske studier på kolspasienter. Vi gleder oss til å høre hans foredrag.

Tema for kveldens foredrag er: "Planer for utvidelse av kapasitet i medisinstudiet i Bergen"

Etter møtet inviterer vi til enkel bevertning og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i DMSB

9. feb, 2022

Styret ønsker velkommen til et nytt interessant kveldsmøte i DMSB. Denne gangen skal vi få høre nytt om "Nye Barne- og ungdomsklinikken". Kveldens foreleser er Professor dr. med., Klinikkdirektør ved Barne- og Ungdomsklinikiken, Ansgar Berg. Ansgar Berg er barnelege, med sperialkompetanse i barnekardiologi og har gjort omfattende forskning på barn med hjertesykdommer. Som klinikkdirektør har han ledet arbeidet fram mot en helt ny Barne- og Ungdomsklinikk i Glasblokkene. Vi gleder oss til å høre historien om dette store og viktige arbeidet for barn og ungdom.

Kveldens foredrag har fått tittelen:

"Den nye Barne- og Ungdomsklinikken i Bergen, status presens og fremtidstanker"

Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i DMSB

 

12. jan, 2022

Styret i Det medisinske selskap i Bergen har gleden av å invitere medlemmene i Selskapet til

Årsmøte og faglig møte 2022

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer, referent og medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Styrets årsberetning for 2021
  4. Godkjenning av regnskapet for 2021
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Budsjett for 2022, herunder fastsettelse av kontingent
  7. Valg

 

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag. Pétur Benedikt Júlíusson (født 1964 i Reykjavík) er en islandsk lege og forsker, overlege ved Barneklinikken, HUS, professor ved Det Medisinske Fakultet, UiB og Avdelingsdirektør ved ved Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling ved Folkehelseinstituttet.

Júlíusson har sin legeutdannelse fra Island, men har bodd i Norge siden 1995. Han tok spesialistutdannelse innen barnesykdommer i Norge og har også tatt doktorgrad ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Bergen.[1]

I perioden 2003 til 2007 ledet han sammen med Robert Bjerknes en omfattende studie på norske barns vekstutvikling. Denne studien regnes som det mest oppdaterte referansegrunnlag for å vurdere norske barns vekstutvikling. Studien viste at norske barn er høyere enn målingene på 70- og 80-tallet viste, og antall overvektige barn har også økt kraftig.[2]

Kveldens foredrag har tittelen: "Sentrale registre ved FHI-Bergen i en pandemi"

Med forbehold om restiksjoner fra myndighetene inviterer styret til enkel servering med snitter og mineralvann etter foredraget. Egenandel kr. 100,- inkl. drikke.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

For styret,

med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen

Styrets leder

3. jan, 2022

Vårt første kveldsmøte i 2022 handler om Covid 19 - hva ellers. Denne pandemien har preget samfunnet siden starten av 2020 og synes ennå ikke å være over. Vi har i kveld gleden av å ønske to sentrale kolleger velkommen til et møte med fokus på statistikk og personlige erfaringer i et helsevesen med store utfordringer over lang tid.

Kjell Haug og Egil Bovim (se bilder ved å klikke på navnet) har vært i mediabildet nærmest daglig i denne perioden og har lovet oss en balansert og nøktern oppsummering av de opplevelsene de har hatt som smittevernsoverleger i Bergen Kommune.

Egil Bovim gjennomførte i tidsrommer 1974 til 1981 turnustjensete og militærtjeneste før han tjenestegjorde som distriktslege i Finnmark og Østfold. Han er spesialist i samfunnsmedisin og har jobbet med smittevern i mange år, blant annet under AIDS epidemien i Botswana på 1990-tallet der han hadde NORAD-tjeneste i to perioder, 1981 - 85 og 1995 - 97. Han har vært assisterende fylkeslege og de siste 15 årene før pensjonering direktør ved Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Under hele pandemien har han fungert som konsulent i Etat for helsetjenester i Bergen Kommune. Han har arbeidet som smittevernsoverlege i Bergen fra 15. desember 2020 til han gikk av med pensjon 1. oktober 2021.

Kjell Haug er professor e.m. i samfunnsmedisin ved institutt for global helse og samfunnsmedisin. Han er utdannet cand. med. ved UiB 1974. Almennpraksis i Loddefjord 1978-1981, Institutt for almenmedisin 1982-1985. Prodekanus for undervisning 2005-2009. Han var assisterende smittevernsoverlege i Bergen kommune fra januar 2021 og etterfulgte Egil Bovim som smittevernsoverlege fram til Marit Voltersvik overtok 18. oktober.

Under kveldens møte vil Kjell Haug belyse de statistiske data rundt Covid-situasjonen i Bergen Kommune og Egil Bovim vil fortelle om sine opplevelser i den tiden han satt i stillingen.

Av smitteverhensyn vil det ikke bli servering etter kveldens foredrag.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen!

16. nov, 2021

DMSB har gleden av å invitere til tradisjonelt Julemøte med juletaffel 2021

Sted: Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1, Kalfarveien 31

Antrekk: Mørk dress

Pris: kr. 600,- for juletaffel med drikke

Program:

Kl. 18.30 - Aperitiff - musserende vin eller Mozell

kl. 19.00 - Juleforedrag

Årets juleforedrag holdes av styremedlem i DMSB, Bjarte Askeland. Han vil fortelle om sine erfaringer på oppdrag i utlandet, som militærlege i Afghanistan i tidsrommet 2008 - 2012 og som lege i Norwegian Emergency Medical Team på oppdrag til Samoa, Bergamo, Lesvos og Haiti fra 2019 til 2021.

Foredraget har fått tittelen: "Fra Afghanistan til Haiti - på oppdrag som lege for Norge"

Bjarte Askeland, født 1959 i Bergen, utdannet cand. med. ved UiB 1985, spesialist i Anestesiologi i 1995 og praksis fra Fredrikstad sykehus, Kysthospitalet i Hagavik og Haukeland Universitetssykehus, der han har vært assistentlege, overlege, seksjonsoverlege og Klinikksjef. Han har nå overlegestilling ved Ortopedisk seksjon i Kirurgisk serviceklinikk.

Ved siden av sin kliniske stilling har han tillitsverv i Norsk Dagkirurgisk forening, er tilknyttet NOR-EMT som senior medical officer og har engasjement i et sykehusprosjekt i Malawi.

Kl 20.00 - Tradisjonelt juletaffel med drikke

Meny 

Aperitiff

Musserende vin eller Mozell

***

Pinnekjøtt og Svineribbe med tradisjonelt tilbehør

Øl og Akevitt - Vin - Alkoholfritt øl - Mineralvann

***

Dessertbuffet

Kaffe

Påmelding er nødvendig for alle, både de som kun ønsker å høre foredraget og for dem som også ønsker å delta på juletaffelet. Påmelding gjøres til Bjarte Askeland på epost: bas@bbb.no, alternativt på telefon 410 28 000, senest mandag 29. november. Angi om du ønsker juletaffel. Deltakelse på foredraget alene er kostnadsfritt, mens deltakelse på juletaffel har en egenandel på kr. 600,- pr. person som bes innbetalt til konto nr.: 1204.47.78287 innen påmeldingsfristen.

I samarbeid med Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1 er det avtalt at parkering på baksiden av bygget under arrangementet tillates uten kostnad. 

Med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen (sign.)

Leder