Kveldsmøter i DMSB

25. jun, 2020

Høstens første møte i DMSB etter Covid-19 stengingen omtaler denne Pandemien som har preget nyhetsbildet siden tidlig i 2020. Vi er så heldige å ha fått Rebecca Cox, leder for influensasenteret ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus, til å holde kveldens foredrag. Hun vil presentere mange spennende resultater og intreressante funn fra den forskning som senteret har gjort. Rebecca Cox er leder av influensasenteret og professor i medisin virologi ved Universitet i Bergen. Influensasenteret i Bergen er et internasjonalt forskningslaboratorium og rådgivende organ for beskyttelse, kontroll og behandling av influensa or Korona virus. Influensasenteret er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus og Helsedepartementet. Hun har PhD fra London Hospital Medical College, UK og har bodd i Norge siden 1995.

Tittelen på kveldens foredrag er Immunitet til COVID-19 i Bergen

Etter foredraget har vi lagt til rette for enkel servering i Auditoriet. Vi vil sørge for at regler for smittevern blir overholdt. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

3. mai, 2020

Som følge av Covid 19 pandemien har styret i DMSB funnet det nødvendig og forsvarlig å utsette sine møter til høsten 2020

21. feb, 2020

MERK ENDRET STED FOR KVEDSMØTE I DMSB - PLEIESTIFTELSEN FOR SPEDALSKE!

DMSB ønsker sine medlemmer hjertelig velkommen til temamøte om utfordringene rundt drikkevannsforsyningen i Bergensområdet.

Rent vann har vært oppfattet som en selvfølge for oss som lever i et moderne samfunn. Det som skjedde på Askøy i fjor sommer var derfor en skremmende opplevelse, både for befolkningen, helsevesenet og politikerene.

DMSB ønsker å belyse hendelsen gjennom et bredt sammensatt temamøte der flere aktører får anledning til å innlede og der forsamlingen kan delta i debatten etterpå. Det er viktig at alle aspekter rundt hendelsen blir belyst på en god måte og vi er heldige å ha fått med oss følgende innledere:

Guri Rørtveit - instituttleder, institutt for global helse og samfunnsmedisin

Bård Espelid - tidligere varaordfører i Askøy kommune

Arild Iversen - smittevernlege og assisterende kommuneoverlege

Emne: Drikkevannsepidemien på Askøy

Etter foredraget serveres som vanlig enkelt taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Hjertelig velkommen!

 

15. jan, 2020

Styret i Det medisinske selskap i Bergen har gleden av å invitere til

Årsmøte og faglig møte 2019

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer, referent og medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Styrets årsberetning for 2019
  4. Godkjenning av regnskapet for 2019
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Budsjett for 2020, herunder fastsettelse av kontingent
  7. Valg

 

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag. Kveldens foreleser er Steinar Hunskår, professor ved institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Steinar Hunskår er tidligere forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Etter examen artium i 1975 ved Førde gymnas studerte han matematikk ved Universitetet i Bergen, tok deretter legestudiet og ble cand.med. i 1982.

Steinar Hunskårs foredrag har tittelen: "Fra legebud til digital nødkommunikasjon. Sentrale bergensbidrag til legevaktens utvikling"

Etter foredraget inviterer vi til enkel servering med snitter og mineralvann. Egenandel kr. 100,- inkl. drikke.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

For styret,

med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen

Styrets leder

5. jan, 2020

Velkommen til årets første kveldsmøte i Legenes Hus. Vår første foreleser er kjent for sitt engasjement i internasjonal helse og vil denne kvelden ta for seg emnet klimaendringer. Vi gleder oss til å høre hans syn på denne meget aktuelle problemstillingen.
 
Gunnar Kvåle er lege og professor emeritus i internasjonal helse. Han ble cand. med. i Bergen 68. Dipl. Trop. Publ. Health London 73. Dr. med. 89. Kirkens Nødhjelp i Nigeria 74-76. Kreftregisteret 76-80. Fra 80 Inst. for hygiene og sosialmedisin i Bergen. Fra 93 Professor. Styremedlem i Besteforeldrenes Klimaaksjon.
 
 
 
 
Kveldens foredrag her tittelen Klimaendring-vår tøffeste helseutfordring
 
Etter møtet blir det servert taffel med snitter og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-
 
Hjertelig velkommen!