20. okt, 2021

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 26. oktober kl. 19.30 - avholdt

DMSB har igjen gleden av å invitere til kveldsmøtei Legenes Hus. Møtet var opprinnelig planlagt avholdt på formiddagen, men på grunn av møtekollisjon er det besluttet endret til et kveldsmøte. Vi håper medlemmene ser med velvilje på denne beslutningen.

Kveldens foredragsholder tør være kjent av alle, som en god kollega med svært lang og mangslungen erfaring.

Vidar Lehmann er født 1938. Han tok sin medisinske embedseksamen ved UiB i 1962 og ble spesialist klinisk kjemi/indremedisin/infeksjonsmedisin 1970/1978/1979, Haukeland Universitetssjukehus.

Diplom: «Tropical Medicine, Hygiene and International Community Health (DTM&H) Liverpool School of Tropical Medicine 1979
Dosent/prof II (indremedsisin/infeksjonsjukdomar 1979/1980/1982
Legeteneste FN`S fredsbevarande operasjonar i Midtausten og på Balkan 1966/1978/1990-1 og 1994-5 (tilsamen 3 år; sist v/UNPROFOR/UNPF som ob/san.sjef)
Kongens fortjenestemedalje i gull 2007.

Vi ser fram til å høre hans spennende innlegg med tittelen: "Glimt frå FN-teneste i Libanon, Kuwait og Irak"

Etter foredraget inviterer vi til enkel bespisning og mineralvann. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Velkommen