7. jun, 2021

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 14. sepember - avholdt

Høstens første kveldsmøte var opprinnelig planlagt 13. april, men måtte utsettes. Styret har gleden av å åpne høstsesongen ved å invitere til et møte om medisinsk historie. 

Kveldens foredragsholder er Magnus Vollset. Han vil benytte kvelden til å foredra om medisinsk historie og har kalt sitt foredrag:

 «Medisinhistoriens (og Minnerommets) fremtid»

Etter foredraget inviterer vi til enkel bespisning og mineralvann. PåmeldIng er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-

Velkommen