7. jun, 2021

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 14. sepember

Høstens første kveldsmøte var opprinnelig planlagt 13. april, men måtte utsettes. Styret har gleden av å invitere til et møte om medisinsk historie. 

Kveldens foredragsholder er Magnus Vollset og styret vil komme tilbake med mer informasjon.