25. jun, 2020

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 8. september kl. 19.30

Høstens første møte i DMSB etter Covid-19 stengingen vil, naturlig nok, omtale denne Pandemien som har preget nyhetsbildet siden tidlig i 2020. Vi er så heldige å ha fått Rebecca Cox, leder for influensasenteret på Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus, til å holde kveldens foredrag. Hun vil presentere mange spennende resultater og intreressante funn fra den forskning som senteret har gjort.