15. jan, 2020

Årsmøte i DMSB 2020, Legenes Hus, tirsdag 11. februar kl. 19.30 - avholdt

Styret i Det medisinske selskap i Bergen har gleden av å invitere til

Årsmøte og faglig møte 2019

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer, referent og medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Styrets årsberetning for 2019
  4. Godkjenning av regnskapet for 2019
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Budsjett for 2020, herunder fastsettelse av kontingent
  7. Valg

 

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag. Kveldens foreleser er Steinar Hunskår, professor ved institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Steinar Hunskår er tidligere forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Etter examen artium i 1975 ved Førde gymnas studerte han matematikk ved Universitetet i Bergen, tok deretter legestudiet og ble cand.med. i 1982.

Steinar Hunskårs foredrag har tittelen: "Fra legebud til digital nødkommunikasjon. Sentrale bergensbidrag til legevaktens utvikling"

Etter foredraget inviterer vi til enkel servering med snitter og mineralvann. Egenandel kr. 100,- inkl. drikke.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

For styret,

med vennlig hilsen

Kristina H. Johannessen

Styrets leder