15. mar, 2018

Medlemsmøte DMSB tirsdag 10 april kl 19.30 i Legenes Hus - avholdt

Helga Arianson ( f.-56) ble cand.med i Bergen -81. Turnus Hammerfest Sykehus og distrikt 82-83.  Perioder innen gynekologi i Hammerfest og Kvinneklinikken i Bergen 83-85. Kommuneoverlege  Bergen Helseråd 87-89, helsesjef  Loddefjord bydel 89-92. Spesialist i samfunnsmedisin -93. Ass.fylkeslege i Hordaland 92- 98, Fylkeslege Hordaland fra -98.
I et intervju i Tidskriftet -02 sier hun at hun vil avdramatisere politirollen som så ofte er heftet ved statlig tilsynsmyndighet. Hun vil samarbeide istedenfor å gå i klinsj.Fylkeslegen skal være en nøytral instans som både ivaretar pasientenes og helsepersonellets rettigheter. Fra 2014 ledet hun “Ariansonutvalget” (NOU 2015:11), som fikk i oppgave å vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse-og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet.
 
Tittelen på kveldens foredrag er: Oppfølging av alvorlige hendelser og medvirkning
 
Etter møtet inviterer vi til enkelt taffel med snitter og alkoholdfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-