14. feb, 2018

Medlemsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 13. mars kl. 19.30 - avholdt

Vårt marsmøte er viet gastroenterologien. Kollega Christen Joachim Bang er avtalespesialist og driver Kanalspesialistene i Bergen sammen med kollegene Peter Coll, Børge Døskeland og Skjalg Klomstad. Han har meget bred erfaring i sitt fag, både fra det offentlige helsevesen og i sin privatpraksis som gastroenterolog.

Christen ble født like ved Legenes Hus, på Kalfaret, men vokste opp i Fana. Han tok sin medisinske utdannelsei Tyskland, men fant etter hvert tilbake til sin fødeby og startet på Haukeland i 1984, etter hvert som gastroenterolog under Arnold Berstads ledelse. I 1994 disputerte han på blødningsforstyrrelser relatert til lavmolekylært heparin. Sammen med kollegene Svein Ødegaard og Bjarte Børkje hadde Christen allerede fra sin stipendiattid drevet gastroenterologisk kveldspraksis og da jobbtilbudene ikke stod i kø på Haukeland, valgte han fra 1992 å bli fulltids avtalespesialit.

Han har gjort en stor innsats for å bedre vilkårene for privatpraktiserende avtalespesialister og bidratt til reduserte ventelister gjennom stor aktivitet. I fjor ble han intervjuet av Gastroenterologen. Les portrettet her.

Vi gleder oss til å høre Christen Bangs foredrag med tittelen:

Gastroenterologiske problemstillinger- endringer med tiden.

Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-