10. jan, 2018

Årsmøte i DMSB for 2018, Legenes Hus, tirsdag 13. februar kl. 19.30 - avholdt

Styret i Det medisinske selskap i Bergen har gleden av å invitere til

 

Årsmøte og faglig møte

 

 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer
  3. Styrets årsberetning for 2017
  4. Godkjenning av regnskapet for 2017
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Budsjett for 2018, herunder fastsettelse av kontingent
  7. Valg
  8. Eventuelt

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag. Kveldens foreleser er Professor Hans-Peter Marti. Professor Marti er leder for "the Renal Research Group" ved UiB, Klinisk institutt 1 og overlege i nefrologi ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen.

Hans foredrag har tittelen: "Nye metoder børster støv av gamle nyrebiopsier".

Vi gleder oss til å høre ham.

Etter foredraget inviterer vi til enkel servering mot egenandel kr. 100,- inkl. drikke.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

For styret,

med vennlig hilsen

Bjarte Askeland

Styrets leder