11. jan, 2017

Årsmøte i DMSB for 2017, Legenes Hus, tirsdag 7. februar kl. 19.30 - avholdt

Styret i Det medisinske selskap i Bergen har gleden av å invitere til

 

Årsmøte og faglig møte

 

  

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer
  3. Styrets årsberetning for 2016
  4. Godkjenning av regnskapet for 2016
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Budsjett for 2017, herunder fastsettelse av kontingent
  7. Valg
  8. Eventuelt

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag. Kveldens foreleser er Overlege ved Helsevernetaten i Bergen kommune, Arve Bang. Hans foredrag har tittelen: "Luften i Bergen"

Etter foredraget inviterer vi til enkel servering mot egenandel kr. 100,- inkl. drikke.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

For styret,

med vennlig hilsen

Bjarte Askeland

Styrets leder