20. okt, 2016

Medlemsmøte i DMSB, tirsdag 8. novmember kl. 19.30, Legenes Hus - avholdt

Novembermøtet i DMSB er viet fostermedisin. Vår kollega Torvid Kiserud vil denne kvelden gi oss et innblikk i sin karriære og forskning.

Tittelen på hans foredrag er: "Fosterliv og livslang helse"

Torvid Waldemar Kiserud (f. 1944) er professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Bergen og leder for Klinisk fosterfysiologisk forskergruppe der. Han er cand.med. fra Oslo i 1970, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer fra 1982 og dr.med. i 1994. Etter først å ha arbeidet med u-landsproblemer i Etiopia i mange år har han siden 1989 fordypet seg i ultralyd og fostermedisin, der han har et navn internasjonalt. Han har blant annet vært gjesteprofessor ved flere utenlandske universiteter. Han er nylig utnevnt som æresmedlem i tysk forening for perinatalmedisin, Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin. Foreningen hedrer hans fremragende engasjement og entusiastiske arbeid innen feltet.

Kiserud har forsket mye på dopplerultralyd og har med dette bidratt til å innføre nye diagnostiske metoder i fostermedisinen. I dag brukes dopplermålingene i utredning og overvåking i forbindelse med alvorlig morkakesvikt, veksthemming, hypoksemi, anemi, infeksjoner, leversykdommer og hjerte- og karsykdommer hos fostre. Fostervekst er et annet viktig forskningstema – med etablering av longitudinelle metoder for overvåking av veksten. Forskergruppen hans, som arbeider innen fysiologi og patofysiologi med spesiell vekt på fostersirkulasjon og vekst, har høy anseelse internasjonalt.

Etter foredraget inviterer vi som vanlig til enkelt taffel og mineralvann. Alle deltakere er hjertelig velkommen. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-