25. jan, 2016

Årsmøte i DMSB for 2016, tirsdag 9. februar kl. 19.30 i Legenes Hus - møtet er avholdt

Styret i Det medisinske selskap i Bergen har gleden av å invitere til

Årsmøte og faglig møte

i Legenes hus, Kalfarveien 37, tirsdag 9. februar 2016, kl. 1930

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer
  3. Styrets årsberetning for 2015
  4. Godkjenning av regnskapet for 2015
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Budsjett for 2016, herunder fastsettelse av kontingent
  7. Valg på styrets leder, nestleder, styremedlem og varamedlem. Valg av representant til valgkomiteen.

 

Etter årsmøtet inviterer vi til foredrag ved professor dr. med. ved UIB og forskningssjef ved Divisjon for psykisk helsevern, Haukeland Universitetssykehus, Ketil Ødegaard. «Bipolar lidelse og psykiatrisk diagnostikk»

Ketil Ødegaard har arbeidet mange år som overlege ved Sandviken sykehus og har spesiell kompetanse innen fagfeltet bipolare lidelser. Han er nå forskningssjef ved Divisjon for psykisk helsevern, Haukeland Universitetssykehus.

Etter møtet blir det en enkel servering mot egenandel kr. 100,- inkl. drikke.

Påmelding er ikke nødvendig.

Hjertelig velkommen.

 

For styret,

med vennlig hilsen

Bjarte Askeland

Styrets leder