22. jul, 2015

Medlemsmøte i DMSB, Legens Hus, tirsdag 8. september kl. 19.30, møtet er avholdt

Høstens første ordinære medlemsmøte er inspirert av det nye helseatlaset, der regjeringen ønsker å sette fokus på det som synes å være store ulikheter i diagnostikk og behandling i ulike deler av helse Norge. Vi er så heldige å ha fått kollega Gisle Roksund til å holde et foredrag for oss med tittelen:

"Overforbruk av diagnostikk og behandling i vårt helsevesen - omfang, årsaker og konsekvenser"

 

Gisle Roksund spesialist i almennmedisin og samfunnsmedisin. Han er fastlege ved Klosterhagen Legesenter og har markert seg som en aktiv og reflektert samfunnsdebattant, som blant annet har tatt opp det stadig økende tilbudet av helsetjenester i Norge i relasjon til muligheten for overdiagnostikk og overbehandling. Vi ser fram til en interessant gjennomgang av dette viktige og interessante temaet som har stor praktisk og økonomisk betydning både for almennhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Etter foredraget serveres det enkelt taffel mot egenandel kr. 100,-. Påmelding ikke nødvendig.