12. feb, 2015

Medlemsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 10. mars kl. 19.30 - møtet er avholdt

Det er en glede å ønske velkommen til ordinært medlemsmøte i DMSB, tirsdag 10. mars, kl. 19.30, i Legenes Hus.

Vår foredragsholder, professor Ole Frithjof Nordheim, vil holde et innlegg med tittelen: "Åpent og rettferdig: prioriteringer i norsk helsetjeneste"

Som leder i prioriteringsutvalget og ansvarlig forfatter av NOU rapporten med samme tittel, vil han presentere hovedtrekkene i den utredningen om prioriteringer som han var leder i og besvare spørsmål om helsetjenester for eldre og deres situasjon, prioriteringer i sykehus og spesialisthelsetjenesten. Han vil også berøre forholdet til primærhelsetjenesten og sykehjemmene og kommentere litt av debatten som har kommet i kjølvannet av utredningen, noe som angår helheten i helsetjenesten, hvilket betyr at innsats innen forebyggende medisin og forebygging ellers i samfunnet er en viktig del av en helhetlig tilnærming og politikk i et folkehelseperspektiv.

Etter foredraget åpnes det for debatt, før vi inntar et enkelt taffel i felleskap og diskuterer videre. Hjertelig velkommen. Forhåndspåmelding er ikke nødvendig. Egenandel for taffel kr. 100,-