24. jan, 2015

Årsmøte i DMSB for 2015 - møtet er avholdt

Hjertelig velkommen til

Årsmøte og faglig møte

i Legenes hus, Kalfarveien 37 tirsdag 10. februar 2015, kl. 1930

 

 

 

Program:

1.     Årsmøte i DMSB

Dagsorden:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Årsberetningen
  3. Godkjenningen av regnskap for 2014
  4. Ansvarsfrihet for styret
  5. Budsjett for 2015, herunder fastsettelse av kontingent
  6. Valg av styre
  7. Forslag til lovendring i $ 7, utvidelse av styret med ett medlem, se vedlegg
  8. Valg av revisor for to år, medlem i valgkomiteen for tre år

2.     Foredrag ved overlege/professor Lars Bø, Nasjonalt kompetansesenter for MS, Nevrologisk avdeling, HUS – ”Multippel sklerose. Nye fremskritt i diagnostikk og behandling”

Lars Bø er leder for MS senteret ved HUS og vil i sitt foredrag gi oss ny kunnskap om årsaksforhold, insidens og prevalens av MS.

Etter møtet blir det en enkel servering. Egenandel kr. 100,- inkl. drikke.