6. des, 2014

Medlemsmøte DMSB/Helse Bergen, Store Auditorum, HUS, tirsdag 13. januar kl. 19.00 - møtet er avholdt

Det medisinske selskap i Bergen og HUS/Helse Bergen HF inviterer til et åpent møte tirsdag 13. januar 2015 kl. 19.00 –  21.30 i Store Auditorium, Haukeland Universitetssjukehus:
 
 
 
 
Nedkjemping og forebygging av Ebola epidemier: En lokal og global helseutfordring
 
Innledninger ved:
 
Spesialrådgiver, lege Tore Godal, Utenriksdepartementet
Spesialsykepleier Turid Andreassen, Barneklinikken, HUS
Overlege Bjørn Blomberg, Infeksjonsavdelingen, HUS
 
Tore Godal har meget omfattende erfaring som leder i internasjonalt
arbeid med smittsomme sykdommer, blant annet som direktør for
det enorme vaksinasjonsprogrammet GAVI.
 
Turid Andreassen var den første helsearbeideren fra Vestlandet som
arbeidet på et sykehus for Ebola-pasienter i Vest-Afrika, utsendt fra Røde Kors.
 
Bjørn Blomberg er fagleder for det beredskapsopplegget Haukeland har planlagt
for pasienter som måtte komme til Vestlandet med ebola, eller mistanke om ebola. Han skal til Sierra Leone første uken i Januar og vil ha helt ferske inntrykk å formidle.
 
Møtet er åpent for leger og annet  helsepersonell på sykehus og i kommuner,
studenter og andre interesserte.
 
For arrangørene
 
Svein Hindal                                                           Stener Kvinnsland
Leder                                                                         Adm. direktør
Det medisinske selskap i Bergen                     Helse Bergen HF