6. nov, 2014

Julemøte i DMSB, Pleiestiftelsen for Spedalske No 1, fredag 5. desember kl. 19.00 - møtet er avholdt

Professor Lorentz M Irgens foreleser over emnet  Retorikk i medisinsk forskning; - om hvordan medisinske forskningsresultater kan være årsak til katastrofe eller velsignelse

Deretter serveres juletaffel, dessert og kaffe med egnet drikke, ved restauratør Beredt

Antrekk: Mørk dress – Medlemspris: kr. 450,- pr. person, inkludert drikke til maten

Bindende påmelding på epost: bas@bbb.no, på SMS/mobil 41 02 80 00, eller pr. post, til Bjarte Askeland, Ulriksdal 8 c, 5009 Bergen, innen fredag 28. november. Innbetaling til DMSB v/ Bjarte Askeland, på konto nr. 1204.47.78287, innen samme dato.