16. sep, 2014

Armauer Hansen forelesning, Legenes Hus, tirsdag 14. oktober kl. 19.30 - møtet er avholdt

Årets Armauer Hansen forelesning ved Helga Salvesen:  " Individtilpasset behandling ved gynekologisk kreft - drøm eller virkelighet ?

Helga Salvesen er professor dr.med. ved UiB og overlege ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Hun er en ledende forsker nasjonalt og internasjonalt innen gynekologisk cancer, og hun vil presentere nyheter fra dette viktige fagfeltet. Etter forelesningen blir det anledning til å samtale med Helga under taffelet. La ikke denne sjansen glippe fra dere!