17. apr, 2014

Medlemsmøte DMSB/Helse Bergen, Store Audiotorium, HUS, mandag 5. mai kl. 19.00 - møtet er avholdt

Vårt neste medlemsarrangement er et åpent debattmøte om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i den elektroniske utviklingen og samhandlingen i helsevesenet. Temaet er meget aktuelt og innlederene svært kompetente.

 


Foredrag ved:
• Adm. direktør Erik M. Hansen, Helse Vest IKT
• Fastlege Regin Hjertholm, Bergen
• Fagansvarlig IKT, OUS, Hallvard Lærum og gruppeleder for systemansvarlige Bente Saltnes Nedrebø, FOU-avd., HUS, presenterer resultater fra en spørreundersøkelse blant leger ved HUS om hva de er fornøyd med og hva de ønsker endret i journalsystemet.

Etter innledningene blir det spørsmål og diskusjon.

Alle interesserte er hjertelig velkomne. Gratis adgang.